print sitemap zoeken disclaimer contact

Overdrachtsbelasting besparen door aangaan geregistreerd partnerschap

De overdrachtsbelasting bedraagt wordt in 2023 verhoogd tot 10,4% (2021 en 2022:  8%). Op woningen is het tarief 2%. Voor starters op de woning markt (onder voorwaarden) zelfs 0%.

Het overdragen van vastgoed wordt in beginsel belast met overdrachtsbelasting. Deze bedraagt 2%, voor woningen die als hoofdverblijf dienen en 8% voor al het overige onroerend goed. Het Gerechtshof Arnhem heeft op 15 november 2011 (nr. 11/00307) geoordeeld dat het tijdelijk aangaan van een geregistreerd partnerschap, met als enig doel het ontgaan van overdrachtsbelasting, niet in strijd is met doel en strekking van de wet. Deze belastingbesparende truc is dus mogelijk. Dit geldt ook voor het tijdelijk wijzigen van het huwelijks goederenregime (Hoge Raad, 14 april 1993, BNB 1993/201).

Fraus legis?

Net als eerder door de Hoge Raad is geoordeeld, moet de wetgever iets doen met signalen dat er constructies mogelijk zijn. Wordt verder actie nagelaten, dan is dat het risico voor de wetgever. In tegenstelling tot de Rechtbank is het Gerechtshof van mening dat er geen sprake is van fraus legis.

Tip

Mocht u voornemens zijn een woning te verkopen, denk dan aan deze mogelijkheid. Met deze uitspraak ligt het wel voor de hand dat de wetgever nu een wetswijziging zal doorvoeren. U moet uiteraard wel even naar de notaris. Wij brengen u desgewenst graag in contact.

Meer weten van truc overdrachtsbelasting ontgaan

Deel deze pagina

Laatste update op 20-09-2022
Artikel gemaakt op 30-11-2011
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Estate planning Truc overdrachtsbelasting ontgaan

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap