Volg ons op:

Twitter Updates

Overdrachtsbelasting besparen door aangaan geregistreerd partnerschap

Het overdragen van vastgoed wordt in beginsel belast met overdrachtsbelasting. Deze bedraagt 6%, doch tijdelijk is het tarief verlaagd naar 2%. Het Gerechtshof Arnhem heeft op 15 november 2011 (nr. 11/00307) geoordeeld dat het tijdelijk aangaan van een geregistreerd partnerschap, met als enig doel het ontgaan van overdrachtsbelasting, niet in strijd is met doel en strekking van de wet. Deze belastingbesparende truc is dus mogelijk. Dit geldt ook voor het tijdelijk wijzigen van het huwelijks goederenregime (Hoge Raad, 14 april 1993, BNB 1993/201).

Fraus legis?

Net als eerder door de Hoge Raad is geoordeeld, moet de wetgever iets doen met signalen dat er constructies mogelijk zijn. Wordt verder actie nagelaten, dan is dat het risico voor de wetgever. In tegenstelling tot de Rechtbank is het Gerechtshof van mening dat er geen sprake is van fraus legis.

Tip

Mocht u voornemens zijn een woning te verkopen, denk dan aan deze mogelijkheid. Met deze uitspraak ligt het wel voor de hand dat de wetgever nu een wetswijziging zal doorvoeren. U moet uiteraard wel even naar de notaris. Wij brengen u desgewenst graag in contact.


Meer weten van truc overdrachtsbelasting ontgaan


Artikel datum : 30-11-2011 | Artikel laatst gewijzigd : 28-11-2012

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen