print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Omzetbelasting

BTW vraagstuk ?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

Boekenonderzoek inzake BTW?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

BTW Scan ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Hof: "Verhuur van garageboxen is vrijgesteld van BTW"

Nadat de Rechtbank Breda op 16 februari 2014, AWB 13/2688 geoordeeld heeft dat de verhuur van garageboxen onbelast plaats kan vinden, heeft ook het Gerechtshof Den Bosch in zijn arrest van 11 september 2015 geoordeeld dat er geen BTW is verschuldigd over de in rekening gebrachte huur.

Belastingplichtige verhuurde 11 garageboxen aan zowel particulieren als ondernemers en heeft daarover geen omzetbelasting in rekening gebracht. Terzake van deze verhuur heeft de inspecteur een naheffingsaanslag opgelegd over het jaar 2010.

De belastingplichtige deed in deze procedure een beroep op het besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 14 juli 2009, nr. CPP2008/137M, Stcrt. 2009, 11140 waarin het volgende is opgenomen: 'De verhuur van multifunctionele ruimten die primair voor andere doeleinden dan voor het parkeren van voertuigen (kunnen) worden gebruikt, vormt in principe geen verhuur van parkeerruimte. Deze verhuur is vrijgesteld (zie artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de wet), tenzij partijen opteren voor belastingheffing.'

In de schriftelijke huurovereenkomst tussen de belastingplichtige en huurder is het volgende overeengekomen: Het gehuurde is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als garage / bergruimte. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder mag in deze bestemming geen wijziging worden aangebracht. Het gebruik van de garageboxen als parkeerruimte is derhalve niet uitgesloten. De inspecteur is dan ook van mening dat het hier gaat om de verhuur van een parkeerruimte, hetgeen zou leiden tot een belaste verhuur. Belastingplichtige was echter van mening dat het hier gaat om een bergruimte (multifunctionele ruimte) en derhalve geen omzetbelasting in rekening gebracht hoeft te worden.

Het Gerechtshof stelt belastingplichtige in het gelijk, in het oordeel van het Gerechtshof stelt het Gerechtshof: 'aan ervaringsregels in het maatschappelijk verkeer de wetenschap te ontlenen, dat garageboxen veelal plegen te worden aangewend voor andere doeleinden dan voor het stallen van voertuigen,' en daardoor als een multifunctionele ruimte kwalificeert.

Belang voor de praktijk

De verhuur van garageboxen aan particulieren kan onbelast plaatsvinden mits de huurovereenkomst goed is vormgegeven. Dit kan bij de verhuur aan particulieren van groot belang zijn. Tevens bestaat er de mogelijkheid om te opteren voor een belaste verhuur, mits de activiteiten van de huurder - geheel of nagenoeg geheel - bestaan uit belaste prestaties. 

Meer weten van hof: "verhuur van garageboxen is vrijgesteld van btw"

Deel deze pagina

Laatste update op 22-09-2015
Artikel gemaakt op 22-09-2015
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Omzetbelasting Hof: "Verhuur van garageboxen is vrijgesteld van btw"

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap