print sitemap zoeken disclaimer contact

Bestelauto en bijtelling

Een bestelauto is een 'normale auto', derhalve bijtelling 12% of 22% (cijfers 2021), afhankelijk van de milieu-eisen.

Als een werkgever een bestelauto heeft die aan een werknemer ter beschikking wordt gesteld, dan moet er iets geregeld worden. De basis is dat er sprake is van een normale bijtelling op basis van de CO2-uitstoot (dus maximaal 22%). Als u een eenmanszaak, VOF of maatschap heeft, krijgt u ook te maken met een bijtelling.

Naheffing DGA met bestelauto

Volgens de rechtbank (december 2023) kon de DGA vrij beschikken over een bestelauto (met bijrijdersstoel). Er is geen kilometeradministratie en er is niet gekozen voor de zogenaamde 300 euro regeling. Er is een overeenkomst met een verbodsbepaling (om prive te rijden) maar hierop heeft vrijwel geen controle plaatsgevonden en er zijn ook geen sancties opgelegd bij overtredingen. Ook is de bestelauto niet uitsluitend geschikt voor zakelijk gebruik, tenminste dit wordt niet aangetoond door de DGA. De bestelauto (een Ssangyong Koranda) staat ter beschikking, er is geen kilometeradministratie, geen GPS installatie en dus moet er worden bijgeteld over 2016 tot en met 2019.

Wat brengt de DGA nog in?

 • De stelling van de DGA dat de bestelauto alleen voor zakelijke doeleinden (zoals storingsdiensten) wordt gebruikt (en kan worden gebruikt) mag hem niet baten.
 • Ook stelt de DGA nog dat er een overeenkomst is gesloten tussen hem en de BV waaruit volgt dat het verboden is om prive in de bestelauto te rijden. Deze stelling gaat niet goed omdat de DGA bij de rechter erkent dat hij altijd de sleutels van de bus bij zich had en de bus vaak bij zijn woonadres stond. En dat er geen controle wordt gehouden op de gesloten overeenkomst. In samenhang gezien heeft de DGA dan de beschikkingsmacht over de bestelauto (zie Hoge Raad 22 januari 2016 ECLI:NL:HR:2016:81).
 • De uitzondering "de bestelauto is door haar aard of inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt voor vervoer van goederen (artikel 13 bis 5e lid (wettekst 2019) is niet van toepassing. De DGA stelt nog dat het 20 minuten duurt om alle materialen eruit te halen en dat hierdoor prive gebruik niet logisch en praktisch is, dit is flauwekul aldus de rechter. Ook doorlopend afwisselend gebruik wordt niet aangetoond.
 • De bijrijdersstoel wordt nooit gebruikt omdat hier materialen op liggen, stelt de DGA nog. Ook dit is geen argument, de stoel is er en kan eenvoudig worden gebruikt, aldus de rechter. Een bijrijdersstoel hoeft volgens de Hoge Raad niet altijd een probleem te zijn (lees meer)

De 50% boete gaat wel in de prullenbak omdat de voorwaardelijke opzet niet overtuigend door de inspecteur wordt aangetoond (Hoge Raad d.d. 8 april 2022 ECLI:NL:HR:2022:526, overtuigend aantonen is de norm . Dat de regels inzake een bijtelling voor iedereen helder zijn vorm - volgens de rechtbank - nog geen bewijs. Ook wordt niet aangetoond dat de werkgever (de holding) bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat er te weinig belasting zou worden gegeven. Rechtbank Zeeland West Brabant 14 december 2023 ECLI:NL:RBZWB:2023:8754

Uitspraak bestelauto voor goederen vervoer

De Rechtbank en het Gerechtshof (met 80a RO bevestiging Hoge Raad) zijn van mening dat de Land Cruiser (cataloguswaarde € 94.000) waar de directeur groot aandeelhouder (DGA) van een tuinbouwbedrijf in rond heeft gereden niet uitsluitend geschikt is voor vervoer van goederen. Uit foto's volgt dat de Land Cruiser niet beschikt over een bijzondere inrichting met het oog op het vervoer van goederen en daarnaast 5 volwaardige zitplaatsen heeft. Fiscaal moet over een bestelauto gewoon worden bijgeteld, tenzij de auto door haar aard en inrichting uitsluiten (of nagenoeg uitsluitend) geschikt is voor vervoer van goederen (de wet) :

 • Uit artikel 13bis, eerste lid, van de Wet LB volgt dat indien aan een werknemer een auto ter beschikking wordt gesteld, deze auto ook wordt geacht voor privédoeleinden ter beschikking te staan. In dat geval wordt een percentage van de catalogusprijs van de auto tot het loon van de werknemer gerekend. Dit is slechts anders indien blijkt dat de auto voor niet meer dan 500 kilometer per jaar voor privédoeleinden wordt gebruikt. Op grond van artikel artikel 13bis, vijfde lid, van de Wet LB wordt onder auto onder meer niet verstaan een bestelauto die door aard of inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt blijkt te zijn voor vervoer van goederen.

In een bestelauto voor vervoer van goederen mag ook een bijrijderstoel zitten (Hoge Raad 2009). Deze Land Cruiser beschikte echter niet over een dusdanig bijzondere inrichting waardoor deze nagenoeg uitsluitend geschikt zou zijn voor vervoer van goederen, sterker nog er zitten 5 zitplaatsen in en vrijwel geen bijzondere inrichtingszaken. Wellicht had de DGA een beroep kunnen doen op de wisselend gebruik regeling, maar hiervoor ontbreken de feiten in de uitspraak. Al met al, pas op bij het gebruik van een bestelauto (vroeger: grijskenteken auto), deze worden redelijk gelijk behandeld met een gewone auto. Tenzij....

Uitzondering bestelauto

Een bestelauto valt onder andere regels als prive gebruik niet mogelijk is. Er gelden dan wel voorwaarden

 1. U moet aannemelijk maken dat prive gebruik onmogelijk is (bijvoorbeeld doordat de bestelauto op een afgesloten terrein staat buiten werktijd, sleutels in kluis worden bewaard, etc) . Deze voorwaarde kunt u niet toepassen op DGA's / ondernemers.
 2. De auto kan niet prive worden gebruikt (vies, ongeschikt etc)
 3. Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik indienen door de werknemer (geen rittenregistratie, geen prive gebruik toegestaan). Zie hier voor een voorbeeld verklaring

Nieuws bestelauto 2021

Vanaf 2021 komt er een subsidieregeling voor uitstootvrije bestelauto's of bestelbussen, zoals elektrische bestelbussen.  De subsidie is 10% van de nieuwprijs met een maximum van € 5.000. Vergeet ook de milieuinvesteringsaftrek niet.

Er gelden wel voorwaarden:

 1. De minimale actieradius moet dan wel 100 kilometer zijn.
 2. Er komt wel een maximum van 300 bestelbussen per bedrijf.
 3. U moet zijn inschreven bij de kamer van koophandel in Nederland
 4. Regeling geldt voor ZZPers, eenmanszaken, VOF, BV's etc.
 5. Bij doorverkoop binnen 3 jaar moet een evenredig deel van de subsidie worden terugbetaald.

Er komt ook nog een regeling voor schone vrachtwagens. Er is maximaal € 22 miljoen beschikbaar, de verwachting is dat de pot geld snel leeg is. Meer informatie treft u hier aan.

Nieuws bestelauto

Sinds 2013 zijn er nieuwe voorbeeldafspraken omtrent het gebruik van een bestelauto. Het advies is om deze nieuwe overeenkomst te gebruiken en oude of bestaande afspraken te herzien. U hoeft dan geen bijtelling op de bestelbus of bestelauto toe te passen, mits u aan een aantal voorwaarden voldoet, deze zijn:

 • Sanctie opleggen als de werknemer het verbod op privégebruik zou overtreden (voorbeeld sanctie: boete, naheffing betalen of ontslag, etc.).
 • Verbod op privégebruik schriftelijk vastleggen.
 • Werkgever controleert het verbod op privégebruik.

Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto

U kunt de bijtelling voorkomen door het invullen van de verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto, deze moet u dan indienen bij de Belastingdienst. Een sluitende kilometeradministratie is dan niet nodig en u hoeft geen rekening te houden met een bijtelling. Bij ritten buiten de normale werktijden moet het zakelijk gebruik worden aangetoond. Het is dus wel van belang dat er een summiere agenda of administratie aanwezig is. De genoemde verklaring geldt voor onbepaalde tijd, dus 1 keer aanvragen is voldoende. De verklaring kent geen terugwerkende kracht en bij een wijziging in het gebruik moet u dit doorgeven. De Belastingdienst kan het gebruik controleren via zogenaamde camera-auto's. Bij een overtreding (privégebruik) kunt u een boete krijgen van bijna € 5.000.

Alternatieve oplossingen bestelauto en bijtelling

Naast de genoemde verklaring uitsluitend zakelijk gebruik zijn er gelukkig nog alternatieve oplossingen.

 • De bestelauto kan naar aard en inrichting niet privé worden gebruikt en is uitsluitend geschikt voor zakelijk gebruik, wij overleggen dit veelal met de Belastingdienst.
 • Er is een sluitende kilometeradministratie van de ritten.
 • Er is een schriftelijk verbod om privé met de bestelauto te rijden (zie onder).
 • De bestelauto kan buiten de werktijden niet worden gebruikt (staat achter slot en grendel).
 • De bestelauto wordt doorlopend afwisselend gebruikt door meerdere bestuurders, het privégebruik wordt dan afgekocht voor € 300 (eindheffing) per jaar.

Meerdere werknemers maken gebruik van de bestelauto

U moet goed registreren wie er gebruik maakt van de bestelauto. Ook de bijrijder moet hierbij worden geregistreerd, dit volgt ondermeer uit een uitspraak van de Rechtbank Den Haag d.d. 30 september 2019. Als u niet heeft bijgehouden wie er in de auto heeft gezeten dan loopt u tegen een bijtelling aan. In deze uitspraak namen de werknemers van een kabelbedrijf de bestelbus aan het einde van de dag soms mee naar huis. Omdat er parkeerbonnen zijn gevonden op tijdstippen dat niet is gewerkt heeft de Belastingdienst het vermoeden dat de bestelbus ook voor prive ritten is gebruikt. De werkgever / onderneming moet nu het tegendeel bewijzen. Een rittenadministratie is niet aanwezig. Er is ook geen afspraak dat tussen de werkgever en de werknemer dat er niet prive met de bus mag worden gereden. De bus is ook prima geschikt voor prive gebruik en er is geen gebruik gemaakt van de zogenaamde 300 euro regeling. Al met al staan alle fiscale signalen op rood. Dit kon niet anders dan fout gaan.  Naast het toepassen van een bijtelling komt er ook nog een BTW correctie i.v.m. prive gebruik (niet alle BTW verrekenbaar). De naheffing wordt opgelegd bij de werkgever omdat niet bekend is welke werknemer (s) in de auto hebben gezeten, dit tegen het gebruteerde tabeltarief.

Wat ging er mis bij deze fiscale procedure over de bestelauto ?

 1. Geen overeenkomst met de werknemer
 2. Geen enkele administratie over gebruik van de bestelbus
 3. Geen keuze voor de 300 euro regeling
 4. Geen foto's en/of informatie over de ongeschiktheid voor prive gebruik

Eindheffingsregeling

Als de bestelauto door de aard van het werk structureel door twee of meer werknemers wordt gebruikt, is een eindheffingsregeling van toepassing (€ 300 per jaar door de werkgever te betalen). Voor deze regeling is geen kilometeradministratie vereist. De bewijslast voor geen privégebruik rust bij de werkgever, hij zal moeten aantonen dat er meerdere werknemers in de auto rijden. Dit kan bijvoorbeeld middels een urenadministratie of dienstrooster. Sluit wel een overeenkomst met uw werknemers.

Woon-werkverkeer met de bestelauto is toegestaan, mits dit voor het zakelijk belang van de werkgever nodig is. Voor het woon-werkverkeer moet dan wel een administratie worden bijgehouden, de volgende gegevens zijn dan van belang:

 • naam werknemer;
 • info auto (type en kenteken);
 • begin- en eindstand;
 • datum rit;
 • reden gebruik woon-werkverkeer.

Let erop dat, als er één vaste bestuurder gebruik maakt van de auto (of bij 2 auto's 2 vaste bestuurders), de eindheffingsregeling niet kan worden toegepast. Dit wordt nog eens duidelijk gemaakt in een procedure bij de Rechtbank Gelderland d.d. 31 december 2015 (ECLI NL RBGEL 2015 8140). In deze casus betreft het een steigerbouwbedrijf met 2 bestelauto's die beiden onder de eindheffingsregeling worden gebracht (artikel 31 lid 1 letter d Wet LB 1964). De bestelauto's worden overdag door meerdere werknemers gebruikt, maar voor privédoeleinden feitelijk alleen door de 2 vaste bestuurders (nemen de auto mee naar huis en privégebruik is door de werkgever niet verboden).

Tip voor de werkgever

 1. Sluit een overeenkomst met de werknemer.
 2. Controleer het gebruik door de werknemer.
 3. Maak af en toe foto's van de bedrijfsauto's op vrijdagmiddag / zaterdagochtend (als ze op het terrein van uw bedrijf staan).
 4. Leg een sanctie bij privégebruik op (in geld).
 5. Spreek met de werknemer af dat mogelijke schade (belasting, rente en boete) op hem wordt verhaald.

Bestelbus enkel voor goederenvervoer

Een bestelbus die enkel geschikt is voor goederenvervoer valt niet onder de reguliere bijtellingsregelingen. U moet het werkelijk privégebruik bijtellen bij uw inkomen, dit tegen een zakelijke prijs per gereden privékilometer. Een bestelauto is dan:

 • Een auto die is ingericht voor vervoer van goederen;
 • Het gebruik van de auto moet voortvloeien uit de werkzaamheden binnen het bedrijf;
 • Er mag geen zitruimte achter de bestuurder aanwezig zijn;
 • Er mag niet privé met de auto worden gereden (woon-werk mag wel).

Voorbeeld hiervan is een auto van een bouwvakker met een anderhalfzitsbank voorin. De bestuurderscabine is dan afgesloten van de laadruimte, de zijramen in de laadruimte zijn geblindeerd en er zitten schappen in de laadruimte (procedure Gerechtshof Arnhem 17 januari 2008). Ook als er meer stoelen in de bestuurderscabine zitten, kan sprake zijn van een bestelauto (Hoge Raad 18 september 2009).  

Op 29 november 2013 is er een uitspraak geweest van het Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden. In deze procedure heeft het Gerechtshof geoordeeld (evenzo als de Rechtbank) dat belastingplichtige niet aannemelijk heeft gemaakt dat een terreinwagen (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor goederenvervoer. Er is niet aangetoond dat er minder dan 500 kilometer privé met de auto is gereden ... dus bijtelling ! Voor een boete is geen ruimte.

Contactpersoon

Dit artikel is geschreven door onderstaande auteur, u kunt zonder verdere verplichtingen een vraag aan hem stellen.

Vrijblijvende offerte voor fiscaal advies

Veel ondernemers worstelen met hun bijtelling. Maar ook is vaak de vraag "betaal ik niet teveel belasting?" of "weet mijn boekhouder wel alle fiscale mogelijkheden?". Vrijwel wekelijks helpen wij ondernemers of DGA’s met fiscale adviezen. Het meest gekozen advies is de ondernemersscan (fiscale adviezen op meer dan 100 onderdelen binnen uw bedrijf) of een toetsing van de werkkostenregeling (de WKR scan).  Ook adviseren wij vele ondernemers bij boekenonderzoeken, bezwaar- beroepsprocedures, emigraties en het verkopen van hun onderneming. Interesse? Neem contact op of stuur een email, wij nemen dan binnen 48 uur contact met u op.

Downloads bestelauto

Voorbeeld afspraak werknemer inzake geen prive gebruik

Eenvoudige rittenadministratie


Regeling tot en met 2003 (oud recht)

Voor auto's waarvan het privégebruik wordt beperkt door aard of inrichting, geldt vanaf 2002 een bijtelling van 10%. Het gebruik voor privédoeleinden wordt geacht door aard of inrichting te zijn beperkt, tenzij:

 • de bestelauto zitruimte achter de bestuurder heeft;
 • het gebruik van de bestelauto niet voortvloeit uit de aard van de werkzaamheden van de belastingplichtige;
 • de bestelauto niet is ingericht of niet dient voor het vervoeren van goederen; of
 • de bestelauto naast het woon- / werkverkeer meer dan 10.000 km op jaarbasis privé wordt gebruikt. Voor werknemers geldt als aanvullende vereiste dat zij een verklaring van de werkgever hebben, waaruit blijkt dat geen van de vier hiervoor genoemde situaties zich voordoet.

Voor bestelauto's die in aanmerking komen voor de 10%-regeling, is het niet meer nodig een rittenregistratie bij te houden. Als men de bijtelling geheel wil vermijden, dan is een kilometeradministratie wel nodig, tenzij men zich kan verlaten op andere bewijsmiddelen (bijvoorbeeld een reglement waarop door de werkgever daadwerkelijk wordt toegezien). Als men het hierop laat aankomen, loopt men echter wel een groot risico. Daarom is het raadzaam om, indien mogelijk, in alle gevallen een volledige rittenadministratie te voeren dan wel tijdig afspraken te maken met de fiscus over de tegenbewijsregeling.

Voor bestelauto's bedraagt de bijtelling 2,5% als zij uitsluitend voor woon- / werkverkeer en niet voor zuiver privékilometers worden gebruikt. Hierbij wordt de catalogusprijs tot een maximum van € 18.000 in aanmerking genomen, zodat de bijtelling maximaal € 450 bedraagt. De wet bevat geen regeling voor het te leveren bewijs. Blijkens de Mededeling Loonbelasting juni 2002 is de fiscus van mening dat een sluitende km-administratie benodigd is, dan wel een schriftelijke overeenkomst tussen werkgever en werknemer, dat privégebruik niet toegestaan is. De werknemer moet hierop dan wel daadwerkelijk controle uitoefenen.

Regeling 2004

Ook de bijtelling voor bestelauto's is vereenvoudigd. De bijtelling van 10% of 2,5% voor overige bestelauto's is vervallen. Hiervoor in de plaats is een vast percentage van 22% gekomen, dat geldt als meer dan 500 kilometer privé wordt gereden met een bestelauto. Woon- / werkkilometers vallen hier niet onder. Die gelden weer als zakelijk verkeer. In de praktijk levert de bijtelling voor aannemers en de bouwvakkers zelf veel problemen op. Er zijn mogelijkheden om de bijtelling te voorkomen, zie hiertoe deze internetsite.

Tip 1

Voor bestelauto's die alleen geschikt zijn voor goederenvervoer geldt nog steeds geen bijtelling.

Tip 2

Maak een afspraak met de Belastingdienst (zie voorkomen bijtelling).

Tip 3

Als u de bestelauto met collega's gebruikt, kan uw werkgever kiezen om € 300 te betalen, de werknemer heeft dan geen bijtelling.

Deel deze pagina

Laatste update op 04-01-2024
Artikel gemaakt op 13-01-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Auto van de zaak Bestelauto en bijtelling

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap