Actueel fiscaal nieuws over Corona

print sitemap zoeken disclaimer contact

Vacatures
U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Polen 1979

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Polen

Verdrag 1979

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur/ commissaris/e.d.

Nederland

 

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij diensten in Polen verricht door persoon met Poolse nationaliteit of door persoon die niet uitsluitend voor verrichten diensten inwoner van Polen werd.

- artiesten en sporters

Nederland

Tenzij uitgevoerd i.h.k.v. culturele overeenkomst. Ook bij betaling aan een ander dan de sporter / artiest blijft het land van optreden heffingsbevoegd.

- (hoog)leraren

Polen

Voor max. 2 twee jaar voor onderwijs of wetensch. onderzoek tenzij in eerste plaats voor persoonlijk nut.

- personeel op vliegtuig, schip, spoorweg- of wegvoertuig in internationaal verkeer of binnenschepen

Polen

 

- offshore (dienstbetrekking)

 

Normale regels dienstbetrekking van toepassing.

Pensioenen en lijfrenten

 

Géén definitie lijfrente opgenomen.

- overheid, algemeen

Nederland

Tenzij inwoner en onderdaan van Polen.

Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (zie Besluit van 28 juni 1996, nr. IFZ96/863M).

- particulier / overheidsbedrijf

   

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid.

- afkoopsom pensioen (geen overh.pensioen)

   

- lijfrenten en afkoop lijfrente

Polen

 

- beroepspensioen

Polen

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- AOW / Anw / WAO / Waz / WaJong

Polen

 

- WAO-suppletie

Polen

Indien betaald door / namens particuliere werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door of namens publieke werkgever.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Nederland

Indien dienstverband niet is verbroken

 

Polen

Indien dienstverband is verbroken

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Polen

 

Box II

   

- winst

Nederland

5-jaarstermijn

evt. conserverende aanslag invorderen

aftrek lokale belasting (art. 24, lid 6).

- dividend

Nederland

Maximaal 15% van het brutobedrag.

 
 
   

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Polen 1979

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap