Volg ons op:

Twitter Updates

Schenkingsplan

Kinderen of verkrijgers zijn bij het overlijden van hun ouders meestal erfbelasting (vroeger successiebelasting genoemd) verschuldigd. Bij kinderen bedraagt dit tarief 10% over de eerste € 115.708 (in 2012) en 20% over verkrijgingen daarboven. Voor kinderen gelden diverse vrijstellingen, onder meer jaarlijks vrij schenken van € 5.030 (2012).  Het tarief bij de schenkbelasting is gelijk aan de erfbelasting, de vrijstellingen niet.

Jaarlijks schenken

Dit is om een aantal redenen fiscaal voordelig:

 1. Jaarlijkse vrijstelling van € 5.030 (2012).
 2. Als schenking belast is (boven vrijstelling), is er mogelijk nog een progressievoordeel ten opzichte van de toekomstige successiebelasting. Bij een grote nalatenschap is er mogelijk deels 20% verschuldigd, dat kan worden voorkomen.
 3. Als het vermogen aan de kinderen is geschonken, is de vermogensaangroei (rendement) in de toekomst voor de kinderen.

Schenkingen binnen vrijstelling

Voor schenkingen binnen de vrijstelling is verder geen actie gewenst. Een aangifte is niet nodig en schenkingsrecht is niet verschuldigd. Meerdere schenkingen aan kinderen in een jaar worden samengeteld.

Bijzonderheden

 1. Schenkingen binnen 180 dagen voor overlijden worden geacht volgens het erfrecht te zijn verkregen. Dat kan invloed hebben op het tarief. 
 2. Sinds 2003 is het mogelijk een schenking te herroepen. Dit kan bijvoorbeeld spelen als een schenking in een gemeenschap van goederen valt (kind is getrouwd).
 3. Schenkingen kunnen onder ontbindende of opschortende voorwaarde plaatsvinden. Bij een opschortende voorwaarde is nog geen schenkingsrecht verschuldigd.
 4. Schenkingen aan kleinkinderen zijn vrijgesteld bij een bedrag tot € 2.734 (2012).
 5. Schenkingen kunnen ook zonder geld plaatsvinden, dit kan door de schenking van het kind direct terug te lenen. Deze schenking des doods of schenking onder schuldigerkenning kan interessant zijn! Regel dit wel via de notaris! Zie meer over dit onderwerp elders op onze site.

Tips

 1. Jaarlijkse schenkingsvrijstelling voor uw kinderen bedraagt € 5.030 (2012). U hoeft hiervan geen opgave aan de Belastingdienst te doen. 
 2. Kinderen tussen 18 en 35 jaar oud mag u € 22.379 (2008) schenken zonder belastingheffing. Hiervoor moet u aangifte doen bij Belastingdienst!
 3. U kunt de (toekomstige) echtgenoot of partner van uw kind uitsluiten voor de schenking (uitsluitingsclausule). Bij echtscheiding blijft het geld dan van uw kind, bij overlijden van uw kind komt het geld meestal wel bij de partner terecht (zachte uitsluitingsclausule). U kunt dit het beste via de notaris regelen.
 4. Als u bang bent dat uw kind het geld er doorheen jaagt, kunt u een certifcaat stichting oprichten, dit werkt ook goed voor familiebedrijven. U brengt hiertoe uw aandelen onder in een stichting en deze stichting geeft dan certificaten uit aan uw kinderen. De zeggenschap gaat dan niet naar de kinderen, enkel het vermogen.
 5. Oude pré brede herwaarderingspolissen kunnen aan uw kinderen worden geschonken (belastingvrij). De uitkering is dan belast bij uw kinderen,meestal tegen een lager tarief en de schenkbelasting hoeft u dan niet te betalen (geen cumulatie van schenkbelasting en Nederlandse inkomstenbelasting).
Artikel datum : 11-07-2005 | Artikel laatst gewijzigd : 13-01-2013

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen