print sitemap zoeken disclaimer contact

Schenkingsplan

Het doel van een schenkingsplan is om uw vermogen reeds bij leven geleidelijk te laten overgaan naar de toekomstige erfgenamen. Hierdoor wordt het tarief afgetopt en kan worden gebruiktgemaakt van de (jaarlijkse) vrijstelling van de schenkbelasting. Naar mate de schenker jonger is, kan langer c.q. vaker van de schenkvrijstelling gebruik worden gemaakt.

Bij hoge vermogens zal de planning erop gericht kunnen zijn dusdanige schenkingen te doen, dat de verkrijging na het overlijden niet in het 20%-tarief zal vallen. Daarbij zal er uiteraard op moeten worden gelet dat de schenkingen binnen de grens voor het 10%-tarief blijven. In 2020 ligt de grens voor het 10%-tarief op € 126.722, het meerdere zal belast worden met 20%. Dit geldt voor zowel de partner als afstammelingen in de rechte lijn.

Voorbeeld

Stel, u en uw partner hebben een totaal vermogen van € 2.000.000, eerlijk verdeeld per persoon € 1.000.000. Dit met een minimale levensverwachting van 10 jaar. Er zijn twee kinderen. U en uw partner zullen derhalve per kind € 20.946 + € 126.723 = € 147.669 willen overhouden om na 10 jaar de erfvrijstelling te kunnen benutten. Er zal dus per kind € 1.000.000 - € 147.669 = € 852.331 moeten worden weggeschonken, en wel in 10 jaar. Derhalve € 85.233 per jaar.

Tot besluit

Een schenkingsplan is voor ieder een persoonlijke aangelegenheid, laat u derhalve altijd goed adviseren.

Deel deze pagina

Laatste update op 11-01-2021
Artikel gemaakt op 11-07-2005
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Estate planning Schenkingsplan

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap