print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Inkeerregeling

Duitsers kopen opnieuw bankgegevens

De Duitse autoriteiten van de deelstaat Noordrijn Westfalen hebben opnieuw gegevens gekocht over Duitse klanten die bankieren bij een Zwitserse bank, dit keer van de UBS. De personen worden verdacht van belastingontduiking. Vorige maand werd ook al een cd-rom gekocht waarvoor de Duitsters € 3,5 miljoen hebben betaald, toen ging het om de Coutts Bank. Hoeveel dit keer betaald is voor de cd-rom is niet bekend.

Bankgegevens Zwitserland en verdrag

De aankoop van de cd komt op een slecht moment. De Zwitsers zijn kwaad, de aankoop vormt een inbreuk op het belastingakkoord waarbinnen de Zwitsers hebben beloofd mee te werken bij het opsporen van belastingontduiking of anders bronbelasting inhouden en deze aan Duitsland zullen betalen. Onderdeel van dit akkoord (dat in 2013 zou ingaan) is dat Duitsland stopt met het illegaal kopen van dit soort informatie.

De overeenkomst kan Duitsland miljarden euro's opleveren en was - binnen Europa - een fantastische overeenkomst welke ook door Nederland zou moeten worden gesloten. De overeenkomst is in 2011 gesloten en zou van kracht worden in 2013. De overeenkomst verbiedt Duitsland om informatie te kopen van Zwitserse banken. Het lijkt er nu op dat de overeenkomst niet zal worden geratificeerd omdat er in de Duitse Eerste Kamer geen meerderheid voor is.

Duitsland actief met kopen cd's

In 2010 kocht Duitsland ook een cd met informatie. Deze leverde (naar men zegt) € 1,6 miljard op. Zwitserland was woedend na de aankoop van deze cd (klanten van Credit Suisse). Zwitserland vaardigde een arrestatiebevel uit tegen 3 Duitse belastinginspecteurs, tot nu zonder gevolgen. Volgens de Duitse media hebben Duitsers ongeveer € 130 miljard in Zwitserland onderbracht.

Informatie Nederlandse zwartspaarder op de cd

Het is onbekend of op de cd ook informatie staat van Nederlandse zwartspaarders in Zwitserland. Als de zwartspaarders nog niet vrijwillig zijn ingekeerd, kunnen ze strafrechtelijk worden vervolgd en een boete krijgen van 300%. Onze staatssecretaris van Financiën zal zich vast één dezer dagen gaan melden in Duitsland met het verzoek om informatieuitwisseling. Door het tussen Nederland en Duitsland gesloten belastingverdrag heeft Nederland recht op de informatie van deze cd. In 2008 en 2011 heeft Nederland ook al een cd met informatie ontvangen uit Duitsland. Er duiken in allerlei landen cd's op, Nederland is er dan als de kippen bij om de informatie op te vragen.

Mag gestolen informatie worden gebruikt?

Er wordt een cd gestolen en verkocht aan de Duitse belastingdienst. De Duitse belastingdienst geeft de informatie vervolgens aan de Nederlandse Belastingdienst (als er ook Nederlanders op de cd staan). De gegevens volgen soms uit eigen onderzoek en soms uit de informatie die op de cd stond. Het verkopen van gestolen goederen of data is strafbaar (heling), hoe zit dit in dergelijke situaties? In een uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam (d.d. 5 juli 2012) had de Belastingdienst informatie van Duitsland gekregen over de heer X. Het betrof een bankrekening van X in Duitsland. X weigert elke medewerking en geeft geen informatie. De inspecteur legt vervolgens navorderingsaanslagen inkomstenbelasting op. De heer X stelt: strijdigheid met artikel 47 AWR, de rechter in Amsterdam denkt hier anders over. Op grond van de EG-richtlijn van 19 december 1997, nr. 77/799, mocht de informatie worden verstrekt. De boete wordt nog wel verminderd van 100% tot 40%, dit omdat het allemaal wel erg lang heeft geduurd, namelijk 4 jaar.

Met betrekking tot het gebruiken van gestolen informatie zijn er vele uitspraken gedaan, ook de Hoge Raad heeft er al eens naar gekeken (Hoge Raad 21 maart 2008, nummer 43050). De Belastingdienst mag op grond van gestolen data een nader onderzoek instellen naar verzwegen bankrekeningen in het buitenland. Deze informatie mag ook worden gebruikt voor het opleggen van een boete.

Wat te doen als zwartspaarder?

Als de overheid (Belastingdienst of FIOD) zich bij u zou melden, kunt u niet meer gebruik maken van de (gunstige) inkeerregeling. De boete kan oplopen tot 300% en hiermee bent u uw geld (en meer) kwijt. Als u zich tijdig zou melden, kunt u de boete voorkomen. Plan hiertoe een geheel vrijblijvend gesprek met één van onze adviseurs, tel. +31 53 432 72 00.

Deel deze pagina

Laatste update op 06-01-2013
Artikel gemaakt op 16-07-2012
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Inkeerregeling Duitsers kopen opnieuw bankgegevens

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap