print sitemap zoeken disclaimer contact

Herinvesteringsreserve

Als u in 2019 een bedrijfsmiddel met winst heeft verkocht, hoeft u de winst nog niet direct te nemen. U moet dan wel binnen drie jaar een nieuwe investering verrichten. De boekwinst kunt u op deze aanschafwaarde afboeken. Let erop dat u het voornemen om te herinvesteren uitgebreid in notulen of een verslag schriftelijk gaat vastleggen (en ondertekenen).

Inleiding herinvesteringsreserve

U mag gemaakte boekwinst op bedrijfsmiddelen (bijvoorbeeld bij verkoop) opnemen in de herinvesteringsreserve. Dit voorkomt het direct afrekenen over de winst. U moet op balansdatum, meestal 31 december, een herinvesteringsvoornemen hebben. Dit moet u schriftelijk vastleggen en kan ook volgen uit gespreksverslagen (zie uitspraak Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden d.d. 3 november 2015). De boekwinst neemt u dan niet op in uw fiscale winst maar in een herinvesteringsreserve op de balans.

Afboeken herinvesteringsreserve

U moet de herinvesteringsreserve verminderen als u een nieuw bedrijfsmiddel koopt. Bij een nieuwe aankoop moet u eerst de herinvesteringsreserve afboeken op de aanschafprijs van het nieuwe bedrijfsmiddel. Door de afboeking mag de boekwaarde van het nieuw gekochte bedrijfsmiddel niet lager worden dan de boekwaarde van het oude bedrijfsmiddel (dat is verkocht). Door de afboeking kunt u minder afschrijven.

Voorbeeld herinvesteringsreserve

U verkoopt een bedrijfsbus met een winst van € 5.000. De herinvesteringsreserve wordt verhoogd met € 5.000. U investeert in een nieuwe bedrijfsbus, dit voor in totaal € 30.000. De restwaarde van deze nieuwe bedrijfsbus is € 10.000. De afschrijving is 20% per jaar. De afschrijving per jaar bedraagt dan:

  • zonder 1e afboeking op de aanschafprijs: 20% van (€ 30.000 - € 10.000) = € 4.000
  • met 1e afboeking op de aanschafprijs: 20% van (€ 30.000 - € 5.000 - € 10.000) = € 3.000

Als u een herinvesteringsreserve heeft gevormd voor een bedrijfsmiddel waar u niet op afschrijft of waarvoor de afschrijvingstermijn meer dan 10 jaar is, dan geldt een speciale regeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verkoop van een bedrijfspand. U hoeft de herinvesteringsreserve die u hiervoor gebruikt niet direct aan te wenden als u bijvoorbeeld een bedrijfsbus koopt. U mag de herinvesteringsreserve dan gebruiken voor een investering met eenzelfde economische functie. Gelukkig, dit mag wel.

Omgekeerd, u mag niet de boekwinst op een bedrijfsbus afboeken op de aanschafkosten van een bedrijfspand.

Vrijval herinvesteringsreserve

De herinvesteringsreserve valt in een aantal gevallen vrij:

  1. Bij een herinvestering.
  2. Als u geen herinvesteringsvoornemen meer heeft.
  3. Als u binnen 3 jaar niet tot een herinvestering bent overgegaan (soms kan deze termijn langer zijn, bijvoorbeeld bij bijzondere omstandigheden of als voor het herinvesteren simpelweg een langere termijn vereist is, wel even afstemmen met de Belastingdienst).

Meer weten van herinvesteringsreserve

Deel deze pagina

Laatste update op 01-08-2019
Artikel gemaakt op 12-11-2009
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Archief Fiscaal nieuws 2009 Eindejaarstips 2009 Eindejaarstips voor bedrijven Herinvesteringsreserve

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap