print sitemap zoeken disclaimer contact

De economische maatregelen inzake het coronavirus

Laatste update van dit artikel is 6 april 2020

Welke maatregelen zijn er voor ondernmers tijdens corona crisus

Deze maatregelen zijn op 12 en 17 maart 2020 bekend gemaakt en worden de komende weken verder ingevuld. Wij zullen deze pagina continue bijwerken en voorzien van tips of aandachtspunten. De maatregelen zijn bedoeld voor alle ondernemers, van ZZP'er tot het grootbedrijf. In de kern:

 1. Eenvoudig uitstel van betaling voor belastingen;
 2. Leningen met staatsgarantie.
 3. WW-uitkeringen voor werknemers die in dienstbetrekking blijven.

1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

 • De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) is opvolger werktijdverkorting.
 • Aanvraag bij het UWV.
 • Maximale periode 3 maanden.
 • Te verwachten omzetverlies minimaal 20% sinds 1 maart 2020, in vergelijking met omzet 2019.
 • Maximale compensatie 90% van de loonsom.
 • Concernregeling (dus omzetdaling binnen concern)
 • Aanvraag met loonbelasting nummer  / aansluiting
 • Voorschot van UWV 80%, achteraf wordt vastgesteld of er sprake is van een omzetverlies
 • Voor grote aanvragen is een accountantsverklaring vereist
 • Vergoeding wordt betaald aan werkgever, werkgever moet ook lonen doorbetalen.
 • Werkgever mag gedurende de 3 maanden personeel niet ontslaan (i.v.m. bedrijfseconomische reden).
 • Aanvragen via UWV (nog niet mogelijk, schatting deze week) . Op 6 april 2020 ging de site van het UWV open U kunt de now regeling hier aanvragen. Op de algemene pagina treft u een korte toelichting aan. 

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

 • Regeling speciaal voor ZZP'ers (tijdelijke bijstandsuitkering).
 • Regeling wordt uitgevoerd door gemeenten.
 • Aanvullende inkomensondersteuning zonder toets levensvatbaarheid
 • Maximale periode 3 maanden
 • Uitkering binnen 4 weken
 • Maximale uitkering € 1.500 per maand (netto)  
 • Aanvulling voor levensonderhoud tot sociaal minimum.
 • Geen vermogenstoets.
 • Geen terugbetalingsverplichting.
 • Geen toets inkomen partner.
 • Extra oplossing: lening (maximaal € 10.157)  tegen lage rente.
 • Aanvragen bij gemeente (VNG en Divosa)  
 • Verdere voorwaarden en hoe aanvragen? Nog niet bekend.

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

 • Eenvoudige wijze van uitstel van betaling aanvragen.
 • Er hoeft geen zekerheid te worden verstrekt.
 • U dient een verzoek in tot het verkrijgen van uitstel van betaling voor belastingen.
 • Geldt voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.
 • De invordering wordt direct na indienen van het verzoek stopgezet.
 • Invorderings- en belastingrente gaat van 4% naar ongeveer 0%.
 • Verzuimboete hoeven niet te worden betaald resp. worden verminderd indien opgelegd.
 • Bewijsmateriaal (de deskundigenverklaring) mag u later verstrekken, namelijk binnen 4 weken. Let op, dit kan vervelend uitpakken, lees dit artikel !  

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

 • De nieuwe regeling is van kracht sinds 16 maart 2020.
 • De overheid staat hierbij borg voor 90% van dit borgstellingskrediet, dit was 50%.
 • U kunt als ondernemer een beroep hierop doen bij een overbruggingskrediet of verhoging van de rekening-courant.
 • De aanvraag moet worden ingediend bij uw bancaire instelling.
 • De maximale looptijd is 12 maanden, deze is nu verruimd tot 24 maanden. 
 • De regeling is bedoeld voor MKB-bedrijven met maximaal 250 werknemers (met jaaromzet van maximaal € 50 miljoen of balanstotaal van € 43 miljoen).
 • Maximum is tijdelijk verhoogd van € 1 miljoen tot € 1,5 miljoen.
 • Ook voor grote bedrijven mogelijkheid tot financiering van maximaal € 150 miljoen per onderneming
 • Aantal overige voorwaarden wordt versoepeld.
 • De regeling is geldig tot en met 1 april 2021.
 • Er is € 1,5 miljard beschikbaar (was € 400 miljoen).
 • Verdere voorwaarden en hoe aanvragen? Nog niet bekend, navragen bij uw bancaire instelling.

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

 • Specifieke regeling voor kredieten bij Qredits.
 • Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers.
 • Er komt een tijdelige kredietregeling voor kleine ondernemers.
 • Uitstel van aflossing gedurende 6 maanden.
 • Rente over de lening maximaal 2%.
 • Geldt voor bestaande kredieten, en vermoedelijk ook voor nieuwe aanvragen.

6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

 • Regeling inzake tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal.
 • Regeling valt onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL).
 • Is bedoeld voor agrarische ondernemers.
 • Verdere voorwaarden en hoe aanvragen? Nog niet bekend, navragen bij uw bancaire instelling.

7. Toeristenbelasting en cultuursector

 • Dit is nog geen maatregel maar een denkrichting.
 • Gaat om stopzetten of tijdelijk intrekken van de toeristenbelasting.
 • Mogelijk worden bestaande gemeentelijke belastingen ingetrokken of stopgezet (tijdelijk).
 • Er wordt gekeken naar specifieke maatregelen voor de cultuursector.
 • Verdere voorwaarden zijn nog niet bekend.

8. Compensatieregeling getroffen sectoren

 • Er komt een speciale regeling voor de horeca, reisbranche, etc. Hoe de regeling eruit gaat zien is onduidelijk.
 • Vergoeding € 4.000 per ondernemer (invulling en termijn onduidelijk)
 • De vergoeding is een gift
 • Verdere voorwaarden zijn niet bekend
 • Regeling wordt uitgevoerd door RVO

9. WW premie differntiatie

 • Werkgevers betalen sinds 1 januari verschillende WW premeis (vaste contracten laag en flexibele hoog)
 • Bij overwerk (meer dan 30%) van vaste werknemers (met terugwerkende kracht) hoge premie betalen, deze bepaling wordt aangepast, vermoedelijk in bepaalde sectoren (zorg / supermarkten)

Dit bericht wordt nog aangevuld zodra er meer duidelijk is.

Vragen over fiscale maatregelen corona virus

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 16-04-2020
Artikel gemaakt op 17-03-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Coronavirus en belastingen Fiscaal advies crisis

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap