print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Rechtspraak

Advies auto van de zaak?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

Discussie over bijtelling?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Bezwaarprocedure inzake auto van de zaak?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Meerdere auto's van de zaak?

Vraag vrijblijvend advies

Klik hier

Rittenregistratie en kentekenherkenning

Mag de Belastingdienst flitsauto's en kentekenherkenning gebruiken als bewijs?

De Rechtbank Zeeland - West Brabant boog zich in mei 2013 over een formele zaak met een groot materieel belang. De Belastingdienst controleert steeds vaker op het gebruik van de auto van de zaak. Het begint met een onschuldig briefje: "mogen wij uw kilometeradministratie zien?" Vervolgens wordt de belastingplichtige geconfronteerd met alle informatie welke deBbelastingdienst al in haar bezit heeft, de belangrijkste zijn:

  • facturen garage;
  • informatie flitstauto's;
  • kentekenregistratie bij onder meer snelwegen;
  • informatie van parkeerbeheerders.

De procedure voor de Rechtbank inzake de rittenregistratie

In deze zaak had de heer X in 2010 en 2011 een auto van de zaak. De auto gebruikte hij met name zakelijk en beperkt privé. De werknemer vroeg een verklaring geen privégebruik aan. De inspecteur vroeg de rittenadministratie van de heer X op. Uit informatie van de KLPD (Korps Landelijke Politiediensten) bleek dat de heer X op 12 juni 2010 ergens is geweest, deze plek was niet opgenomen in de rittenregistratie. De privékilometers bedroegen ruim 400 kilometer, de rit vanaf het controlepunt van de KLPD en zijn woning bedroeg 150 kilometer, hiermee wordt de grens van de 500 privékilometers overschreden.

Het kentekensysteem mag volgens de rechter worden gebruikt en het beeldmateriaal is volgens dezelfde rechtbank niet in strijd met het EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens). Het gebruik van de informatie is niet in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Ook de boetes (in totaal bijna € 8.000) blijven in stand.

Procedure rechtbank inzake rittenregistratie

Een werknemer die een auto van de zaak rijdt is door de rechtbank in het ongelijk gesteld in een kwestie waarbij een rittenregistratie niet aan de vereisten voldeed. Volgens de rechtbank moet de rittenregistratie de volgende onderdelen bevatten:

  1. merk, type en kenteken auto
  2. periode ter beschikking stelling van de auto
  3. per rit : (a) datum (b) begin en eindstand (c) beginadres (d) eindadres (e) gereden route indien deze afwijkt van meest gebruikelijke route (f) karakter van de rit (prive of zakelijk).

In deze procedure stond centraal dat de adressen van de bestemmingen ontbraken en de vertrekpunten (beginadres) soms ook. Tevens is niet gemeld dat er soms een afwijkende route is gereden (en waarom). Tevens wijken de kilometerstanden op de garage bonnen af van de kilometerstanden in de rittenregistratie.

Procedure slechte rittenregistratie

Een DGA heeft 2 prive auto's en een auto van de zaak waarvoor hij een (slechte) rittenregistratie heeft bijgehouden. Zowel de rechtbank als het gerechtshof zijn van mening dat niet is voldaan aan de (verzwaarde) bewijslast dat slecht beperkt (maximaal 500 kilometer per jaar) met de auto van de zaak is gereden, ook de verzuimboete is terecht. Ook de nadere rittenregistratie brengt de rechter niet tot een ander inzicht. Aan een eerder boekenonderzoek kunnen geen rechter worden ontleend, omdat de rittenregistratie toen niet is onderzocht. De uitspraak is in lijn met een eerder arrest uit 2010 van de Hoge Raad.

Bron

Rechtbank Zeeland - West Brabant d.d. 29 mei 2013 (publicatie 5 september 2013).


Meer weten van rittenregistratie en kenteken herkenning

Deel deze pagina

Laatste update op 05-05-2023
Artikel gemaakt op 07-10-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Auto van de zaak Rechtspraak Rittenregistratie en kenteken herkenning

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap