print sitemap zoeken disclaimer contact

U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Auto van de zaak Rechtspraak Rittenregistratie en kenteken herkenning

Rechtspraak

Advies auto van de zaak?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

Discussie over bijtelling?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Bezwaarprocedure inzake auto van de zaak?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Meerdere auto's van de zaak?

Vraag vrijblijvend advies

Klik hier

Rittenregistratie en kentekenherkenning

Mag de Belastingdienst flitsauto's en kentekenherkenning gebruiken als bewijs?

De Rechtbank Zeeland - West Brabant boog zich in mei 2013 over een formele zaak met een groot materieel belang. De Belastingdienst controleert steeds vaker op het gebruik van de auto van de zaak. Het begint met een onschuldig briefje: "mogen wij uw kilometeradministratie zien?" Vervolgens wordt de belastingplichtige geconfronteerd met alle informatie welke deBbelastingdienst al in haar bezit heeft, de belangrijkste zijn:

  • facturen garage;
  • informatie flitstauto's;
  • kentekenregistratie bij onder meer snelwegen;
  • informatie van parkeerbeheerders.

De procedure voor de Rechtbank inzake de rittenregistratie

In deze zaak had de heer X in 2010 en 2011 een auto van de zaak. De auto gebruikte hij met name zakelijk en beperkt privé. De werknemer vroeg een verklaring geen privégebruik aan. De inspecteur vroeg de rittenadministratie van de heer X op. Uit informatie van de KLPD (Korps Landelijke Politiediensten) bleek dat de heer X op 12 juni 2010 ergens is geweest, deze plek was niet opgenomen in de rittenregistratie. De privékilometers bedroegen ruim 400 kilometer, de rit vanaf het controlepunt van de KLPD en zijn woning bedroeg 150 kilometer, hiermee wordt de grens van de 500 privékilometers overschreden.

Het kentekensysteem mag volgens de rechter worden gebruikt en het beeldmateriaal is volgens dezelfde rechtbank niet in strijd met het EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens). Het gebruik van de informatie is niet in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Ook de boetes (in totaal bijna € 8.000) blijven in stand.

Bron

Rechtbank Zeeland - West Brabant d.d. 29 mei 2013 (publicatie 5 september 2013).


Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Auto van de zaak Rechtspraak Rittenregistratie en kenteken herkenning

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap