Volg ons op:

Actueel

Twitter Updates

Plannen wijzigingen in box 3 en schenk- en erfbelasting

De coalitiepartijen VVD en PvdA hebben een akkoord bereikt over een nieuwe manier om vermogen te belasten. Kleinere spaarders gaan erop vooruit, zeer vermogende particulieren zijn duurder uit. De voorgenomen wijzigingen (het zijn immers nog plannen!) zouden in 2017 ingaan.

De veranderingen

Het tarief voor de vermogensrendementsheffing ter grootte van 30% blijft gehandhaafd, maar het veronderstelde rendement van nu 4% wordt variabel, afhankelijk van het vermogen (u betaalt nu 1,2%, oftewel 30% belasting over 4% rendement).  

Gunstig of niet?

Voor de circa 3,3 miljoen betalers van vermogensbelasting zou het nieuwe stelsel voor 3 miljoen mensen gunstiger uitpakken. Het omslagpunt zou voor een alleenstaande rond een bedrag van € 240.000 liggen.

Maar als het werkelijke rendement lager is?

Het voornemen om het werkelijk genoten rendement te hanteren als grondslag zou om praktische redenen onhaalbaar zijn. De Belastingdienst heeft niet de capaciteit dat te controleren.

Schenk- en erfbelasting

De regering geeft aan de schenkbelasting te willen verruimen. De € 52.000 die nu belastingvrij mag worden verstrekt ten behoeve van de aankoop of verbetering van een eigen woning wordt in de plannen per 2017 verruimd tot een ton. Net zoals in 2014, maar nu alleen ten behoeve van kinderen.  

Wat nu doen?

Het blijft een overweging om nu, ter besparing van box 3, stappen te ondernemen. U kunt daarbij denken aan:

Wij zij u graag van dienst met een passend advies!


Meer weten van belastingherziening


Artikel datum : 01-09-2015 | Artikel laatst gewijzigd : 02-09-2015

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen