print sitemap zoeken disclaimer contact

Plannen wijzigingen in box 3 en schenk- en erfbelasting

De coalitiepartijen VVD en PvdA hebben een akkoord bereikt over een nieuwe manier om vermogen te belasten. Kleinere spaarders gaan erop vooruit, zeer vermogende particulieren zijn duurder uit. De voorgenomen wijzigingen (het zijn immers nog plannen!) zouden in 2017 ingaan.

De veranderingen

Het tarief voor de vermogensrendementsheffing ter grootte van 30% blijft gehandhaafd, maar het veronderstelde rendement van nu 4% wordt variabel, afhankelijk van het vermogen (u betaalt nu 1,2%, oftewel 30% belasting over 4% rendement).  

  • De vrijstelling per persoon wordt verhoogd van € 21.000 tot € 25.000. Daardoor zullen tweepersoonshuishoudens over de eerste € 50.000 van hun spaarsaldo geen belasting in box 3 hoeven te betalen.
  • Over de eerste € 100.000 geldt een forfaitair rendement van 2,9% (nu 4%). Dit percentage zal jaarlijks veranderen omdat het een gemiddelde is van rentestanden in de voorgaande vijf jaren. Dit betekent dat een tweepersoonshuishouden met € 100.000 aan vermogen € 435 betaalt in plaats van € 696.
  • Voor de vermogens vanaf € 100.000 wordt het rendement 4,7%. Dit percentage wordt niet alleen vastgesteld op basis van gemiddelde rentestanden, maar ook op de behaalde rendementen op een representatief pakket aandelen.
  • Voor vermogens boven een miljoen wordt het forfaitaire rendement op 5,5% gesteld.  

Gunstig of niet?

Voor de circa 3,3 miljoen betalers van vermogensbelasting zou het nieuwe stelsel voor 3 miljoen mensen gunstiger uitpakken. Het omslagpunt zou voor een alleenstaande rond een bedrag van € 240.000 liggen.

Maar als het werkelijke rendement lager is?

Het voornemen om het werkelijk genoten rendement te hanteren als grondslag zou om praktische redenen onhaalbaar zijn. De Belastingdienst heeft niet de capaciteit dat te controleren.

Schenk- en erfbelasting

De regering geeft aan de schenkbelasting te willen verruimen. De € 52.000 die nu belastingvrij mag worden verstrekt ten behoeve van de aankoop of verbetering van een eigen woning wordt in de plannen per 2017 verruimd tot een ton. Net zoals in 2014, maar nu alleen ten behoeve van kinderen.  

Wat nu doen?

Het blijft een overweging om nu, ter besparing van box 3, stappen te ondernemen. U kunt daarbij denken aan:

  • Vermogen in een daartoe op te richten beleggings B.V. storten;
  • Geld schenken (eventueel onder schuldigerkennig) aan uw kinderen (benutten vrijstelling, tariefsvoordeel);
  • Eigenwoningschuld aflossen;
  • Tweede woning in het buitenland kopen;
  • Landgoed kopen;
  • Investeren in vrijgestelde bezittingen (sportwagen, boot). 

Wij zij u graag van dienst met een passend advies!

Deel deze pagina

Laatste update op 08-09-2022
Artikel gemaakt op 01-09-2015
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Actuele fiscale info Belastingherziening

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap