print sitemap zoeken disclaimer contact

Portugal pensioen, rentenieren en belastingen

Portugal is een EU-land met een gunstig klimaat, qua prijzen maar soms ook fiscaal. Wij adviseren wekelijks mensen die een vakantiewoning in Portugal kopen of naar Portugal emigreren. Veelal ziet de advisering op de fiscale gevolgen qua inkomen, vermogen en de aangiften inkomstenbelasting in Nederland (M-biljet) en in Portugal. Wij overleggen in voorkomende gevallen ook met een lokale belastingadviseur en / of advocaat.

AOW-uitkering belasting in Portugal

De Hoge Raad heeft in 2020 bepaald dat een AOW-uitkering niet in Nederland mag worden belast. Het Belastingverdrag tussen Nederland en Portugal (oud verdrag, veelal gunstig) bepaalt in artikel 18 hoe de heffing verloopt als er sprake is van in de ene staat opgebouwde pensioenen welke worden uitgekeerd aan een inwoner van een ander land. Normaal gesproken worden pensioenen belast in de woonstaat. In sommige gevallen mag de bronstaat (daar waar het pensioen is opgebouwd) ook heffen. Als een pensioen bijvoorbeeld niet in Portugal zou worden belast, mag Nederland heffen.

Henk woont in Portugal sinds 2016. Zijn AOW-uitkering was in 2016 en de jaren erna volledig belast in Portugal. Henk krijgt bericht van de Sociale Verzekeringsbank dat door een Nederlandse wetswijziging in Nederland ook loonheffing wordt ingehouden op zijn AOW-uitkering. Volgens Henk wordt niet voldaan aan alle voorwaarden in artikel 18 lid 2 van het belastingverdrag tussen Nederland en Portugal. Volgens de Belastingdienst is dit niet nodig omdat wordt voldaan aan letter c van deze bepaling. De Hoge Raad stelt vast dat de bepaling niet helder is. De Engelse tekst van het belastingverdrag is echter wel redelijk duidelijk. Bij een discussie omtrent de uitleg prevaleert de Engelse tekst. De Portugese tekst moet dan ook worden ingezien, omdat deze wellicht meer duidelijkheid geeft over de interpretatie. Het gaat dus om de bedoeling van de bepaling. Letter a en b spreken over "pensioenen en soortgelijke beloningen", letter c voegt hieraan toe: "uitkeringen uit hoofde van een sociaal zekerheidsstelsel" . Voor het standpunt van de Belastingdienst valt best iets te zeggen, edoch de Hoge Raad gaat voor de letterlijke (Engelse) tekst en stelt vast dat aan alle 3 de voorwaarden (cumulatief) moet worden voldaan.

Wanneer inwoner van Portugal?

Voor de fiscale uitleg van een belastingverdrag is in eerste instantie van belang waar iemand woont. Volgens het fiscale recht in Portugal is een persoon inwoner van Portugal als hij / zij aantoonbaar meer dan 183 dagen (in periode van 12 maanden) in Portugal heeft doorgebracht. Dit hoeft niet direct een lange en / of duurzame periode te zijn. Als iemand minder dan 183 dagen in Portugal verblijft, kan hij / zij ook inwoner van Portugal zijn. Dit wordt echter in Nederland en in Portugal op grond van eigen lokale wetgeving beoordeeld. Hiermee zou dus iemand inwoner van Nederland én Portugal kunnen zijn. Laat u derhalve voor uw emigratie goed en juist adviseren.

Noot fiscaal jurist inzake emigratie naar Portugal

Bij een emigratie naar Portugal moet u een zogenaamde emigratie-aangifte indienen. Tevens zal er in voorkomende gevallen een zogenaamde conserverende aanslag worden opgelegd. Het moment van emigratie is van belang voor het woonplaatsbeginsel. Portugal kan soms fiscaal erg voordelig zijn voor Nederlanders. Zo worden pensioenen vaak lager belast (20%) en wordt er beperkt of niet geheven voor vermogen dat is ondergebracht in bitcoins. Daarnaast kent Portugal een speciaal fiscaal regime voor non-habitual inwoners gedurende de eerste 10 jaar in Portugal. U krijgt dan een vrijstelling voor bepaalde inkomsten. Soms schiet u hier niets mee op, omdat Nederland in een dergelijk geval zal heffen. Portugal werkt gunstig voor Nederlanders met vermogen, dit zowel door het ontbreken van box 3 heffing als een lagere heffing bij overlijden (na 10 jaar). Ook schenkingen vanuit Portugal kunnen (na 1 jaar) voordelig zijn.

Wilt u een vakantiewoning in Portugal kopen of naar Portugal emigreren? Neem gerust contact op met één van onderstaande adviseurs.

Bron AOW in Portugal en belastingen

Hoge Raad 6 november 2020 ECLI:NL:HR:2020:1733

Mening adviseur Hoge Raad ECLI:NL:PHR:2020:695

Rechtbank d.d. 17 april 2020 ECLI:NL:RBZWB:2020:1814

DJ

Deel deze pagina

Laatste update op 11-02-2022
Artikel gemaakt op 11-02-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Landeninformatie Portugal Portugal pensioen en belastingen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap