Actueel fiscaal nieuws over Corona

print sitemap zoeken disclaimer contact

Vacatures
U bevindt zich hier : Kennisbank Loonbelasting Werkkostenregeling (WKR) Vragen werkkostenregeling Fiets en werkkostenregeling

Werkkostenregeling en de fiets van de zaak

Een fiets van de zaak kan belastingvrij worden verstrekt. De waarde van de fiets valt in de vrije ruimte van de werkkostenregeling (1,2% van het totale fiscale loon van de werkgever).

Nieuws werkkostenregeling 2020

De werkkostenregeling is op 24 april 2020 verruimd met ruim € 5.000. Het percentage gaat in 2020 voor de eerste € 400.000 van 1,7% naar 3%. De verruiming is bedoeld om werknemers (maar natuurlijk ook de DGA) extra tegemoet te komen. De verruiming kan ook worden gebruikt voor thuiswerkende werknemers.

  • WKR was 1,7% van € 400.000 = € 6.800
  • WKR 2020 wordt 3,0% van € 400.000 = € 12.000 (over meerdere 1,2%)

De verruiming is niet bedoeld voor computers en laptops, deze zijn - mits noodzakelijk - al vrijgesteld. De verruiming is voor een bloemetje, vergoeden van koffie en thee of een maaltijd thuis.

Doelmatig of gebruikelijk

Tot een bedrag van euro 2.400 per werknemer per jaar wordt de vergoeding niet getoetst op gebruikelijkheid. Boven dat bedrag moet dat wel.
Dit is van belang als u (duurdere) e-bikes wil vergoeden. Boven de grens van euro 2.400 loopt u het risico dat de vergoeding niet gebruikelijk is. De werkkostenregeling kan dan niet worden toegepast en de vergoeding vormt loon!

Cafetariamodel

Het cafetariseren van loonbestanddelen leidt niet tot verruiming van de ruimte van de werkkostenregeling. Waar moet u aan denken?

  • Als de grens van 1,2% van het fiscale loon wordt overschreden, moet de werkgever eindheffing betalen tegen een vast tarief van 80%;
  • De kosten van de werkgever worden door het cafetariseren wel beperkt: de werknemer betaalt uiteindelijk de fiets zelf;
  • Cafetariseren is best ingewikkeld. De Cao biedt niet altijd de mogelijkheid om te cafetariseren.

Renteloze lening werkgever voor aankoop van de fiets

Een eenvoudig alternatief is dat de werkgever een lening verstrekt aan de werknemer om de fiets te kopen:

  • De lening mag voor de belastingheffing renteloos als hij wordt gebruikt voor de aanschaf van een (elektrische) fiets;
  • De lening kan worden afgelost via een reiskostenvergoeding voor de fietskilometers tegen euro 0,19 per kilometer;
  • Gaat de werknemer uit dienst, dan zal het restant van de lening (ineens) moeten worden afgelost uit het netto loon

Het is mogelijk om het alternatief van de lening te combineren met een (gedeeltelijke) aanwijzing van de vergoeding als eindheffingsbestanddeel onder de werkkostenregeling (binnen de vrije ruimte).

Ter beschikking gestelde fiets

Tot slot nog de ter beschikkingstelling  van een fiets aan een werknemer. De fiets blijft eigendom van de werkgever. Belastingtechnisch is er nu nog sprake van een draak van een regeling; het werkelijk voordeel van de privé met de fiets gereden kilometers, moet als loon worden belast.

Met Prinsjesdag is voorgesteld om met ingang van 2020 een forfaitaire regeling op te zetten. Privégebruik wordt dan belast voor 7% van de waarde van de fiets.

Vragen over de werkkostenregeling en de fiets van de zaak?

Vul uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.


Meer weten van fiets en werkkostenregelingAuteur(s) van fiets en werkkostenregeling


Marco Bik ).
Fiscaal jurist, Extern belasting adviseur

088 027 00 00
m.bik@jongbloed.tv

Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv

Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Laatste update : 05-05-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Kennisbank Loonbelasting Werkkostenregeling (WKR) Vragen werkkostenregeling Fiets en werkkostenregeling

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap