Volg ons op:

Kennisbank

Twitter Updates

Werkkostenregeling en de fiets van de zaak

Een fiets van de zaak kan belastingvrij worden verstrekt. De waarde van de fiets valt in de vrije ruimte van de werkkostenregeling (1,2% van het totale fiscale loon van de werkgever).

Doelmatig of gebruikelijk

Tot een bedrag van euro 2.400 per werknemer per jaar wordt de vergoeding niet getoetst op gebruikelijkheid. Boven dat bedrag moet dat wel.
Dit is van belang als u (duurdere) e-bikes wil vergoeden. Boven de grens van euro 2.400 loopt u het risico dat de vergoeding niet gebruikelijk is. De werkkostenregeling kan dan niet worden toegepast en de vergoeding vormt loon!

Cafetariamodel

Het cafetariseren van loonbestanddelen leidt niet tot verruiming van de ruimte van de werkkostenregeling. Waar moet u aan denken?

Renteloze lening werkgever voor aankoop van de fiets

Een eenvoudig alternatief is dat de werkgever een lening verstrekt aan de werknemer om de fiets te kopen:

Het is mogelijk om het alternatief van de lening te combineren met een (gedeeltelijke) aanwijzing van de vergoeding als eindheffingsbestanddeel onder de werkkostenregeling (binnen de vrije ruimte).

Ter beschikking gestelde fiets

Tot slot nog de ter beschikkingstelling  van een fiets aan een werknemer. De fiets blijft eigendom van de werkgever. Belastingtechnisch is er nu nog sprake van een draak van een regeling; het werkelijk voordeel van de privé met de fiets gereden kilometers, moet als loon worden belast.

Met Prinsjesdag is voorgesteld om met ingang van 2020 een forfaitaire regeling op te zetten. Privégebruik wordt dan belast voor 7% van de waarde van de fiets.

Vragen over de werkkostenregeling en de fiets van de zaak?

Vul uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.


Meer weten van fiets en werkkostenregelingAuteur(s) van fiets en werkkostenregeling


Marco Bik ).
Fiscaal jurist, Extern belasting adviseur

088 027 00 00
m.bik@jongbloed.tv

Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 06-01-2013 | Artikel laatst gewijzigd : 20-09-2018

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen