Volg ons op:

Kennisbank

Twitter Updates

Verschoningsrecht advocaat en belastingen

De Belastingdienst mag de informatie (correspondentie) tussen advocaten en hun cliënten niet inzien. Dit is niet anders als deze correspondentie informatie bevat die van belang zou kunnen zijn voor de belastingheffing.

Procedure inzake verschoningsrecht

In een procedure bij het Gerechtshof Den Bosch (in 2019) kwam het volgende aan de orde:

Noot fiscaal jurist inzake verschoningsrecht en belastingen

Artikel 47 AWR geeft aan de Inspecteur ruime bevoegdheden om informatie op te vragen. Iedereen is gehouden om informatie aan de Belastingdienst te verstrekken als deze fiscaal relevant is. Het gaat hierbij niet alleen om informatie welke fiscaal relevant is, maar ook om informatie welke fiscaal relevant zou kunnen zijn. Het verschoningsrecht doorkruist dit. Dit is echter gewoon toegestaan.

De Belastingdienst mag de stukken uit de ordner niet gebruiken voor de belastingheffing van de heer X en de stukken uit de informatiebeschikking hoeven niet te worden verstrekt. Dit geldt ook als deze stukken fiscaal relevant zijn voor de belastingheffing. Inzage in vragen in de overeenkomst (settlement demand) tussen de heer X en de luchtvaartmaatschappij is wel toegestaan. De Hoge Raad heeft zich ook al eens gebogen over het verschoningsrecht en komt tot het volgende:

Welke informatie dan wel moet worden verstrekt is aan de advocaat (zie onder meer Hoge Raad 25 september 1992 14.652, ECLI:NL:HR:1992:ZC0690 en HR 4 juni 2013, 12/02012B, ECLI:NL:HR:2013:BZ0004).

De informatie die in de ordner is aangetroffen mag niet door de Belastingdienst worden gebruikt omdat deze onrechtmatig is verkregen (Hoge Raad 12 maart 1997, nr. 30.478, BNB 1997/146).

Bron verschoningsrecht

Gerechtshof 's Hertogenbosch d.d. 25 april 2019 (ECLI:NL:GHSHE:2019:1566)

Procedure tegen belastingdienst? Bel gerust voor vrijblijvende afspraak

Vul uw naam en e-mail in en wij nemen contact met u op.


Meer weten van verschoningsrecht advocaat en belastingenAuteur(s) van verschoningsrecht advocaat en belastingen


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

mr. J.A.P.N. Antonis (Rob).
Fiscaal Jurist ,

0880270000
r.antonis@jongbloed.tv
Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 05-07-2019 | Artikel laatst gewijzigd : 30-08-2019

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen