print sitemap zoeken disclaimer contact

Derdenrekening en box 3

Als er geld op de derdenrekening van een notaris is gestort, behoort dit geld nog steeds tot het box 3 vermogen van degene die het geld heeft gestort, dit aldus een arrest van de Hoge Raad.

Tarieven Box 3

Soort belegging         2022  2023   2024
Banktegoeden  0,00%  0,36%  1,03%
Beleggingen   5,53%  6,17%  6,04%
Schulden   2,28%  2,57%  2,47%

Box 3 wijziging 2023 en 2024

Het tarief in box 3 wordt verhoogd van 32% naar 36% in 2024. Het tarief blijft dan in 2025 ook 36%. Het heffingsvrije vermogen van € 57.000 per belastingplichtige blijft in 2023 en 2024 gelijk. Het nieuwe box 3 stelsel is uitgesteld tot 2027. Tevens zijn er nog een paar kleinere wijzigingen per 2023 / 2024, de belangrijkste:

  1. Vermogen binnen een VvE (vereniging van eigenaren) wordt gezien als spaarsaldo (en niet als overige bezitting). Bezittingen in box 3 worden gezien als banktegoeden (fictief rendement 0,36%) of overige bezittingen (fictief rendement 6,17% in 2023). Dit geldt per 2023.
  2. Vermogen op de derdenrekening bij de notaris wordt gezien als spaarsaldo (per 2023)
  3. Onderlingen vorderingen en schulden tussen ouders en kinderen kunnen een probleem opleveren. Het forfaitaire rendement op vorderingen bedraagt 6,17% en voor schulden 2,46% (cijfers 2023). Bij onderlinge vorderingen en schulden (ouders / kinderen en fiscale partners) zou dit oneerlijk zijn. De vorderingen en schulden worden per 2023 gedefiscaliseerd. Dit kan ook plaatsvinden door verrekenbeding bij huwelijkse voorwaarden.
  • Tip: als het werkelijke rendement lager is dan het forfaitarie rendement maak dan bezwaar tegen uw aanslag inkomstenbelasting.

Wat behoort tot het box 3 vermogen

Henk richt op 31 december 2012 een B.V. op. Op deze datum boekt Henk ruim € 1,5 miljoen over op de derdenrekening van de notaris die de B.V. gaat oprichten. De notaris zal dit als vermogen (agio) storten in de B.V. De storting in de B.V. heeft in januari 2013 plaatsgevonden. De vraag is of het vermogen per 1 januari 2013 tot het vermogen van Henk of van de B.V. behoort. De Hoge Raad is van mening dat Henk voor 1 januari 2013 geen afdwingbare verplichting heeft aanvaard om het op de derdenrekening van de notaris gestorte bedrag aan de  A B.V. te voldoen. Henk was ook de enige en echte rechthebbende van het geld. Dat de notaris (op grond van artikel 25 Wet op het notarisambt) de enige rechthebbende is, maakt dit niet anders.

Bron derdenrekening en box 3

Hoge Raad d.d. 12 juli 2019 ECLI:NL:HR:2019:1177

Conclusie AG d.d. 16 april 2019 ECLI:NL:PHR:2019:407

Deel deze pagina

Laatste update op 04-01-2024
Artikel gemaakt op 15-07-2019
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Inkomstenbelasting Box 3 Derdenrekening en box 3

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap