print sitemap zoeken disclaimer contact

WVA onderwijs

WVA documenten Belastingdienst

In het kader van de Wet Openbaarheid van bestuur zijn diverse documenten van de Belastingdienst openbaar gemaakt. Deze documenten kunt u onderstaand raadplegen.

Bij het raadplegen en bestuderen van de bescheiden vallen een aantal zaken op:

  • er is sprake van gecoordineerd beleid;
  • de Belastingdienst is van mening dat niet het Ministerie van Onderwijs maar de Belastingdienst de opleiding kan beoordelen;
  • de beoordeling van de opleiding vindt plaats bij het leerbedrijf, dit terwijl de opleiding bij de onderwijsinstelling moet worden beoordeeld;
  • de opleiding wordt beoordeeld aan de hand van het examendossier en niet door de opleidingsinformatie te beoordelen.

Documenten Belastingdienst

Checklist WVA Onderzoek

Handreiking WVA Onderwijs onderwijs

Inleidend gesprek Loonheffing WVA versie 2013

Toelichting indienen verzoek om bijstand onderwijs inspectie

Overige documenten inzake de WVA en de Belastingdienst

Convenant Belastingdienst ROC

Convenant Ministerie OCW

Evaluatie Afdrachtvermindering onderwijs 2006

Besluit WOB Verzoek WVA

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven WVA onderwijs WVA documenten belastingdienst

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap