print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Actueel internationaal

Werken in het Buitenland voor een Buitenlandse Werkgever

Op grond van het normale internationale recht zijn inkomsten uit dienstbetrekking belast in het land waar de dienstbetrekking wordt verricht. Op grond van de zogenaamde 183 dagen regeling kan dit anders zijn. Lees voor een uitgebreide uiteenzetting ook dit rapport van de belastingdienst uit 2023. De situatie kan per land en belastingverdrag verschillen (overzicht belastingverdragen). In deze blog behandelen we ondermeer een rechtbank uitspraak uit mei 2024 over werkzaamheden op Cyprus en wonen in Nederland.

In veel gevallen is de heffing in het buitenland lager dan in Nederland, het kan dan voordelig zijn om om belasting in het buitenland te betalen (salary split). Als er in het buitenland niet wordt geheven kan soms geen aftrek ter voorkoming van dubbele belasting in Nederland worden verkregen, het buitenlandse inkomen wordt dan dus alsnog in Nederland belast.

De Fiscale Gevolgen voor een Inwoner van Nederland

Werken in het buitenland voor een buitenlandse werkgever terwijl je in Nederland woont, kan fiscaal gezien complex zijn. Hieronder bespreken we de belangrijkste fiscale gevolgen en aandachtspunten voor deze situatie. Als het tarief in het buitenland lager is dan in Nederland kan werken in het buitenland een financieel voordeel opleveren, dit noemen we de zogenaamde salary split. De werkzaamheden moeten dan ook daadwerkelijk in het buitenland worden verricht binnen een onderneming en onder gezag (zie uitspraak gerechtshof Amsterdam d.d. 31 oktober 2007)  van een buitenlandse werkgever (of deelneming van uw binnenlandse werkgever). De beloning moet in overeenstemming zijn met de kwaliteit en kwantiteit van de werkzaamheden die aldaar worden uitgevoerd, zie uitspraak Hoge Raad d.d. 1 december 2006 ECLI:NL:HR:2006:AT3928. Essentieel is dus dat het salaris wordt betaald door een buitenlandse vaste inrichting of entiteit. Het is verstandig om het aantal dagen (zie Gerechtshof Den Haag d.d. 11 december 2009) in het buitenland bij te houden en hiervan bewijs te bewaren.

Belastingplicht in Nederland

Als inwoner van Nederland ben je in principe belastingplichtig voor je wereldwijde inkomen. Dit betekent dat je al je inkomsten, inclusief je salaris uit het buitenland, in Nederland moet aangeven bij de Belastingdienst. De 183 dagen regeling voorkomt dat u in beide landen belasting zou betalen over uw salaris. Normaal gesproken mag het werkland heffen over uw inkomen. Dit kan soms anders zijn, bijvoorbeeld bij toepassing van de 183 dagen regeling. De 183 dagen regeling is van toepassing als aan 3 voorwaarden wordt voldaan:

  1. U verblijft  niet langer dan 183 dagen in het werklanden, en
  2. U wordt betaald door of namens een werkgever die niet in het werkland is gevestigd, en
  3. U werkt niet voor een vaste inrichting van uw werkgever (zie Hoge Raad 12 oktober 2001 ECLI:NL:HR:2001:ZC8023)

Als van bovenstaande sprake is mag het woonland heffen.

Als u in Nederland woont dan is sprake van binnenlandse belastingplicht. Uw wereldwijde inkomen en vermogen moet u dan in uw Nederlandse aangifte opnemen. Vervolgens wordt op grond van de 183 dagenregeling bekeken over welk deel van uw inkomen u aftrek ter voorkomen van dubbele belasting kunt krijgen.

Belastingheffing in het Werkland

Het werkland kan ook belasting heffen over het salaris dat je daar verdient. Dit kan leiden tot dubbele belastingheffing, waarbij zowel Nederland als het werkland belasting heft over hetzelfde inkomen. De auto van de zaak die door de buitenlandse werkgever ter beschikking is gesteld aan de werknemer valt ook onder het arbeidsartikel (zie Hoge Raad d.d. 3 december 2004 ECLI:NL:HR:2004:AR6883). In een situatie waarbij er geen belasting op Cyprus is betaald en er ook een auto aldaar te beschikking is gesteld mag volgens de rechtbank zeeland west brabant d.d. 16 mei 2024 (ECLI:NL:RBZWB:2024:3270) geen aftrek ter voorkoming van dubbele belasting worden geclaimd.

Project in buitenland voor Nederlandse werkgever

Het komt regelmatig voor dat een in Nederland wonende werknemer voor zijn Nederlandse werkgever een project in het buitenland mag uitvoeren. Vaak wordt er dan in het buitenland geen belasting betaald. Het zou dan financieel voordelig zijn als er wel aftrek ter voorkoming van dubbele belasting kan worden verkregen, deze situatie stond centraal in een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem d.d. 5 december 2017 ECLI:NL:GHARL:2017:10604 (cassatie Hoge Raad 19 juli 2019) Vaak gaat dit mis op grond van de 183 dagen regeling, de discussie zal zich dan toesplitsen of er in het buitenland sprake is van een vaste inrichting van de Nederlandse werkgever.

Dubbele Belastingverdragen

Om dubbele belastingheffing te voorkomen, heeft Nederland met veel landen verdragen gesloten. Deze belastingverdragen bepalen welk land belasting mag heffen over welke inkomsten. Vaak geldt dat het werkland het recht heeft om belasting te heffen over je salaris en dat Nederland dan een voorkoming van dubbele belasting geeft.

Voorkoming Dubbele Belasting

Nederland biedt verschillende methoden om dubbele belasting te voorkomen, zoals de vrijstellingsmethode of de verrekeningsmethode. De exacte methode hangt af van het belastingverdrag met het werkland.

  • Vrijstellingsmethode: Nederland verleent een vrijstelling voor het in het buitenland verdiende inkomen, zodat dit inkomen niet nogmaals in Nederland wordt belast.
  • Verrekeningsmethode: De in het buitenland betaalde belasting wordt verrekend met de in Nederland verschuldigde belasting.

Veelal wordt de vrijstellingsmethode (met progressie voorbehoud) toegepast bij buitenland inkomen. Bij inkomen voor bestuurders mag enkel de in het buitenland betaalde belasting in mindering worden gebracht (credit methode). In een besluit uit 2017 is goedgekeurd dat bij werkzaamheden in ondermeer Oman, Saudi Arabie en VAE ook de vrijstellingsmethode mag worden toegepast.  

Aangifte Inkomstenbelasting en werken in het buitenland

Bij je jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting in Nederland moet je het in het buitenland verdiende salaris opgeven. Afhankelijk van het belastingverdrag en de toegepaste methode voor voorkoming van dubbele belasting, geef je het bedrag op en vraag je om vrijstelling of verrekening.

Sociale Verzekeringen en werken in het buitenland

Naast de belastingheffing is het belangrijk om te weten waar je sociaal verzekerd bent. Dit is afhankelijk van de duur van je werkzaamheden in het buitenland en de afspraken die Nederland heeft met het werkland.

  • Verdrag over Sociale Zekerheid:Nederland heeft met sommige landen verdragen gesloten om dubbele sociale verzekeringspremies te voorkomen.
  • EU-regelgeving: Binnen de Europese Unie gelden specifieke regels die bepalen waar je sociaal verzekerd bent. In de meeste gevallen ben je sociaal verzekerd in het land waar je werkt.

Lees ook deze uitleg over de fiscale kwalificatie van buitenlandse sociale zekerheden.

90-dagenregel

In sommige belastingverdragen bestaat de zogenaamde 90-dagenregel, die bepaalt dat als je minder dan 90 dagen in een belastingjaar in het werkland verblijft, je inkomen alleen in Nederland belastbaar is. Dit geldt echter niet voor alle verdragen en situaties.

Fiscale Faciliteiten en voordelen bij werken in buitenland

Er zijn ook fiscale faciliteiten zoals de 30%-regeling, die je kunt onderzoeken als je van plan bent langdurig in het buitenland te werken voor een buitenlandse werkgever. Deze regeling kan belastingvoordelen bieden voor werknemers die naar Nederland komen om te werken, maar kan soms ook van toepassing zijn in grensoverschrijdende situaties.

Noot fiscaal jurist bij werken in het buitenland

Gezien de complexiteit van grensoverschrijdende belastingzaken is het raadzaam om advies in te winnen bij een belastingadviseur met ervaring in internationale belastingwetgeving, bij ons kantoor werken meerdere fiscalisten met internationale fiscale advies ervaring. Dit helpt om onnodige belastingdruk te voorkomen en ervoor te zorgen dat je voldoet aan alle fiscale verplichtingen.

Het is essentieel om de belastingverdragen tussen Nederland en het werkland te begrijpen en de juiste methoden voor voorkoming van dubbele belasting toe te passen. Sociale verzekeringsaspecten moeten ook zorgvuldig worden overwogen. Met de juiste planning en professioneel advies kun je je fiscale situatie optimaliseren en mogelijke problemen voorkomen.

Vragen over werken in buitenland?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 28-05-2024
Artikel gemaakt op 28-05-2024
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Actueel internationaal Werken in buitenland en wonen in nederland

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap