print sitemap zoeken disclaimer contact

Vermogensbelasting in Spanje tot 2008

De vermogensbelasting in Spanje, de zogenaamde "Patrimonio", is een belasting op uw bezittingen (hoofdzakelijk onroerend goed, bankrekening, auto, aandelen en obligaties). De vermogensbelasting is met terugwerkende kracht per 1 januari 2008 afgeschaft. Tot en met 2007 gold dat, als het vermogen minder is dan € 150.000, u niets hoeft te betalen (tenzij u geen inwoner van Spanje bent). De tarieven zijn laag (0,2%) en u moet zich er niet teveel bij voorstellen.

Vermogenswinstbelasting 2006

Capital gain tax of vermogensgroeibelasting (in Spanje Incremento Patrimonial) kennen wij in Nederland eigenlijk niet. U moet dus belasting betalen over de winst die u maakt bij de verkoop van onder meer woningen, maar ook op ontvangen rente en dividend. Op deze winst mag u bepaalde kosten in aftrek brengen. Daarnaast krijgt u een korting als u de woning langer in uw bezit heeft, deze korting loopt steeds verder op. Als u de woning al in 1986 in uw bezit had, heeft u van deze regeling geen last. Als u na 1996 een woning heeft gekocht, moet u de aankoopwaarde corrigeren met inflatie om tot de investeringswaarde te komen, een pleister op de wond lijkt me. De kosten voor de aankoop van de nieuwe woning mag u in mindering brengen op de winst. Tot en met 2006 werden inwoners en niet-inwoners verschillend behandeld. Het tarief voor inwoners bedroeg 15% en voor niet-inwoners was dit 35%. De verkoper betaalt 5% van de koopsom aan de Belastingdienst als garantie voor de betaling van belastingen. Een inwoner moet dit zelf regelen in zijn aangifte.

Vermogenswinstbelasting 2007

Het verschil in behandeling tussen inwoners en niet-inwoners is op basis van Europese regelgeving opgeheven. De vermogenswinstbelasting bedraagt nu altijd 18%. De vrijstelling voor "oud" onroerend goed, gekocht vóór 1996, is geheel komen te vervallen. Wel vindt er een inflatiecorrectie plaats die afhankelijk is van de aankoopdatum. De waardevermeerdering wordt alleen berekend op de opstal, niet over de grond. Kosten voor verkoop van de woning en aankoop van een nieuwe woning zijn aftrekbaar. De verkoper betaalt 3% van de koopsom aan de Belastingdienst als garantie voor de betaling van belastingen als de koper niet-inwoner is. In de praktijk blijft het vaak bij de voorheffing van 3%. De verschillende regio's gaan hier ieder op hun eigen manier mee om: sommigen zijn blij met de 3%, andere regio's behouden nadrukkelijk het recht om nog gedurende 5 jaar na verkoop de berekening te verlangen en eventueel na te heffen indien de 3% voorheffing niet voldoende blijkt.

Inwoners die een eigen woning verkopen en een nieuwe eigen woning kopen, kunnen in aanmerking komen voor een vrijstelling of vermindering van vermogenswinstbelasting. U moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Inwoners ouder dan 65 jaar en die minimaal 3 jaar in een eigen woning hebben gewoond dat als hoofdverblijf geldt, zijn vrijgesteld voor de vermogenswinstbelasting op het huis.

Deel deze pagina

Laatste update op 02-08-2021
Artikel gemaakt op 31-10-2008
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Landeninformatie Spanje Vermogensbelasting in Spanje tot 2008

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap