print sitemap zoeken disclaimer contact

Herinvesteringsreserve bij staking onderneming

Uw onderneming wordt in de vorm van een eenmanszaak, VOF, maatschap of andere ondernemingsvorm gedreven. U staakt uw onderneming en moet dan afrekenen over de stille reserves en goodwill. Hoe kunt u dit voorkomen?

  1. Tijdig inbrengen in een eigen B.V.
  2. Vorm een herinvesteringsreserve (HIR) voor boekwinsten op verkochte activa.
  3. Toepassing ruilarrresten.
  4. Onderneming doorschuiven 

Herinvesteren van ontvangen koopsom bij staking

Henk is mede-eigenaar van een kledingzaak. De activiteiten van de kledingszaak (in een vennootschap onder firma) worden in 2012 gestaakt. Het bedrijfspand is midden 2011 verkocht. Eind 2011 koopt Henk een pand met vakantiestudio's, deze worden kortlopend verhuurd. De verhuur heeft plaatsgevonden via een bemiddelingsbureau. De Inspecteur stelt dat de exploitatie van de studio's geen nieuwe onderneming kan vormen, dit is volgens de Inspecteur gewoon box 3 verhuur (normaal vermogensbeheer). De doorschuiffaciliteit (3.64 IB) kan volgens de Inspecteur niet worden toegepast.

De rechter denkt hier anders over. Volgens het Gerechtshof is er sprake van een herinvestering (binnen 12 maanden) na staking van de oude onderneming in een door Henk gedreven nieuwe onderneming. Volgens de rechter is de exploitatie van de vakantiestudio's dus aan te merken als een onderneming (artikel 3.2 Wet IB). De verklaring is eenvoudig: "de werkzaamheden van Henk zijn, gelet op de omvang en de aard, aan te merken als een onderneming."

Advies over staking

Als u een advies over het staken van uw onderneming wenst, kunt u contact opnemen met één van onze fiscalisten. We beginnen met een vrijblijvend gesprek bij ons op kantoor. U bent van harte welkom.

Bron Herinvesteringsreserve bij staking

Gerechtshof Amsterdam, 27 maart 2018, 16/00526.

Deel deze pagina

Laatste update op 28-05-2018
Artikel gemaakt op 24-05-2018
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven Herinvesteringsreserve bij staking

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap