print sitemap zoeken disclaimer contact

Bedrijfsopvolging

Bedrijfsopvolging is fiscaal erg aantrekkelijk geworden. Voor ondernemers die van plan zijn hun eenmanszaak, VOF of B.V. eerdaags voor een aantrekkelijk prijsje aan één van hun kinderen over te doen, kan de bedrijfsopvolgingsfaciliteit van belang zijn. 

Veel klanten van mij vinden het prettig dat hun kinderen de zaak voortzetten. Begrijpelijke emotie noem ik dit. Door de onderneming tegen een lagere prijs dan de werkelijke waarde te verkopen of door de koopsom geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden, willen zij hun kinderen steunen. De Successiewet merkt dit als schenking aan, belasting betalen dus.

Bedrijfsopvolging in 2023 gunstiger

Opvolgers die een onderneming erven of geschonken krijgen zijn minder belasting kwijt over deze verkrijging. De vrijstelling is in 2023 verhoogd van € 1.134.403 (2022) tot € 1.205.871 (2023). Tot zo'n € 1,2 miljoen is de erfenis of schenking dus belastingvrij, boven de grens is 83% van de waarde vrijgesteld voor belastingheffing. De opvolger moet de onderneming wel 5 jaar voortzetten en moet het om een echt bedrijf (materiële  onderneming) gaan. De BOR wordt in 2023 of 2024 aangepast (minder gunstig). 

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit

In de eerstkomende jaren neemt de bedrijfsopvolging een vlucht. Ikzelf heb nu al vrijwel continue een aantal zaken in behandeling, erg leuk om te doen kan ik u zeggen. Naast emotie, ratio en zakelijk inzicht is ook de fiscale kant een specialiteit op zich. Om te voorkomen dat de bedrijfsopvolging wordt belemmerd door belastingheffing, is er al enige jaren een speciale faciliteit. Onder bepaalde voorwaarden wordt over de eerste € 1.000.000 aan geschonken ondernemingsvermogen in het geheel geen schenkbelasting meer geheven. Het daarboven geschonken ondernemingsvermogen is voor 83% vrijgesteld van heffing van schenkbelasting.

Deze faciliteit is voor ondernemers en hun kinderen erg aantrekkelijk. Daarbij moet de ondernemer uiteraard ook aandacht besteden aan de andere kinderen, u moet niet onbewust de overige erfgenamen schaden. Als u bewust een kind wilt benadelen, is dit echter weer een goede constructie. Als u van de nieuwe regeling gebruik wilt maken, is het van belang dat uw zoon of dochter de onderneming minimaal 5 jaar voortzet, anders wordt het genoten voordeel teruggenomen. 

Betreft de over te dragen onderneming een B.V., dan kan verder ook de fiscale afrekening over de meerwaarde van de aandelen uitgesteld worden. Hierbij wordt deze meerwaarde doorgeschoven naar de verkrijger van de aandelen. Voorwaarde hierbij is wel dat de verkrijger al minimaal 3 jaar in dienst is bij de B.V. Meestal is dit al zo. Zo niet, anticipeer hierop en neem tijdig uw beoogde opvolgende zoon of dochter in dienst. Als er nog geen keuze gemaakt kan worden, desnoods allemaal, bijvoorbeeld in deeltijd. 

Schakelt u altijd een ervaren adviseur in. In de praktijk zie ik maar al te vaak dat een beperkt deskundige accountant, die altijd de adviseur van de ondernemer was, hierin adviseert. Realiseert u zich dat dit specialistenwerk is en hiervoor gaat u niet naar de huisarts, lijkt me. Als u vragen heeft, belt u mij gerust. Wellicht dat ik u telefonisch op het juiste spoor kan zetten.

Bedrijfsopvolging en materiële onderneming

Als er een B.V. is met enkele onroerende zaken of niet duidelijk een materiële onderneming wordt gedreven, moet u erfbelasting en box 2 heffing betalen als u komt te overlijden, dit kan zomaar 50% van het vermogen van de B.V. kosten (aan erfbelasting en inkomstenbelasting). Dit artikel geeft hierover een korte toelichting.

De bedrijfsopvolgingsregeling is een geweldige manier om de erfbelasting en box 2 heffing te voorkomen, deze regeling is door de overheid echter enkel opgesteld voor "echte bedrijven". Er komen steeds meer uitspraken waaruit volgt dat een beleggingsmaatschappij / B.V. met onroerend goed niet snel een materiële onderneming is. Als u zo'n B.V. heeft, laat u dan adviseren, de meest voor de hand liggende opties zijn:

  1. Materiële onderneming binnen de B.V. kopen (voorkeur: deze onderneming in het bedrijfspand vestigen).
  2. Activiteiten ontwikkelen in de B.V. (dus meer activiteiten voor de beleggingen zelf doen, bijvoorbeeld aannemersbedrijf kopen, etc.).
  3. Emigratie naar land zonder erfbelasting.

Hier kunt u nog een uitgebreid artikel lezen over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit.

Er ontstaat de laatste tijd veel jurisprudentie over de materiële onderneming en de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Het is verstandig om in overleg met een fiscaal jurist te bekijken welke uitspraak het meeste lijkt op uw situatie. Een voorbeeld is de uitspraak van de Rechtbank Arnhem d.d. 18 december 2012 (gepubliceerd 8 maart 2013). In deze uitspraak bestaan de activiteiten in de B.V. voornamelijk uit verhuur van bedrijfspanden en woningen. De huuropbrengst bedraagt € 300.000 per jaar. De heer X doet een beroep op de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (artikel 35b en artikel 35c van de Successiewet 1956). De inspecteur weigert de bedrijfsopvolgingsfaciliteit en de heer X stapt naar de rechter. De rechter stelt dat de arbeid binnen de B.V. beperkt is en het normale vermogensbeheer niet te boven gaat. Het verrichten van onderhoud en voeren van onderhandelingen met huurders behoren tot de gebruikelijke werkzaamheden. Conclusie Rechtbank: geen bedrijfsopvolgingsfaciliteit.

Contactpersoon

Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met onderstaande auteur. Een oriënterend gesprek bij ons op kantoor kan zonder verdere kosten plaatsvinden.

Deel deze pagina

Laatste update op 03-01-2023
Artikel gemaakt op 12-11-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Bedrijfsopvolging

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap