print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Inkeerregeling

Verhuld vermogen en inkeerregeling

De meeste mensen geven hun wereldwijde vermogen en inkomen netjes op in Nederland. Sommige belastingplichtigen "verhullen" hun vermogen nog in het buitenland. Door de (automatische) uitwisseling van informatie is de pakkans steeds groter. Veel belastingplichtigen worden ineens geconfronteerd met een bankrekening in hun vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting. De informatie wordt automatisch door het buitenland aan Nederland verstrekt. In de notitie verhuld vermogen (oktober 2023) van de belastingdienst wordt een kijkje gegeven in de fiscale keuken. Ook is de belastingdienst scherper op buitenlandse structuren bij high net worth individuals, zo valt te lezen in deze notitie van 20 oktober 2023.

In de kamerbrief over buitenlandse structuren komt het volgende aan de orde

  1. Landen met geen of een laag tarief voor de inkomstenbelasting (met aantrekkelijke fiscale regelingen).
  2. Europese landen met een speciale regeling voor emigrerende inwoners.
  3. Algemene informatie

Hoeveel geld heeft Nederland met project Verhuld vermogen opgehaald?

Binnen de belastingdienst wordt al jaren gejaagd op vermogen van Nederlanders in het buitenland. De opbrengst tot nu toe bedraagt ruim 5 miljard euro (aanslagen, boetes en rente). Steeds meer mensen maken dan ook gebruik van de inkeerregeling.

Ontwikkelingen verhuld vermogen en vermogende particulieren.

Bij verhuld vermogen gaat het om contant geld, kunst, onroerend goed, beleggingen en spaarrekeningen. Sinds 2010 wordt het bankgeheim steeds verder ingeperkt en worden met vele landen afspraken gemaakt over het (automatisch) vrijgeven van informatie bij banken. Ook ontving Nederland USB sticks en CD roms met informatie van Nederlandse bankrekeninghouders in het buitenland. In 2016 betekende de invoering van internationale Common Reporting Standard (CRS) een enorme stap vooruit. Vanuit meer dan 100 landen ontving de Belastingdienst informatie over het vermogen van Nederlandse belastingplichtigen uit het buitenland. De kans dat de Belastingdienst buitenlands vermogen op het spoor komt is steeds groter. Over verzwegen inkomen moet alsnog worden afgerekend en de boete kan oplopen tot 300%, een slecht vooruitzicht bij een verhoogde pakkans.

Crpyto, NFT en verhuld vermogen en inkeren

Langzaam maar zeker begeeft de belastingdienst zich ook op het gebied van de digitale bankrekeningen en kluizen. Binnen de EU en OESO landen worden steeds meer afspraken gemaakt over de uitwisseling van crypto / NFT wallets. Dit zal de komende jaren steeds meer voeten in de digitale aarde krijgen omdat handelsplatformen informatie aan de Nederlandse belastingdienst moeten verstrekken.

Buitenlandse structuren en topsporters in buitenland

De laatste jaren is er ook steeds meer aandacht voor internationale structuren met Ltd's die worden bestuurd door trustkantoren en/of stromannen. Ook worden er binnen de tweede kamer steeds meer vragen gesteld over topsporters en vermogende particulieren die in het buitenland wonen of Nederland verlaten. In de kamerbrief van 20 oktober 2023 wordt hierover meer informatie verstrekt. In deze brief wordt een overzicht gegeven van de landen met een laag inkomstenbelasting belastingtarief en ook wordt een lijst gepubliceerd van populaire emigratielanden en hun tarieven. In de beslisnota wordt nog een nadere toelichting gegeven.

In dit artikel worden een aantal landen genoemd die een fiscaal aantrekkelijk zijn als emigratieland. Er wordt ook gekeken naar landen die een lumpsum regime kennen met vaste belastingtarieven voor mensen met een Nederlandse nationaliteit die in het buitenland gaan wonen. Bepaalde landen, zoals Zwitserland, Portugal (20%) en Spanje (24%) kennen soms ook speciale regelingen voor expats of non domiciled personen. Ook Italië kent een bijzondere regeling waarbij zeer vermogende particulieren maximaal € 100.000 aan belasting betalen, ongeacht de hoogte van  hun inkomen. Ook kent zuid Italië een speciale regime voor passief inkomen (7%). Cyprus heeft dit tarief - in voorkomende gevallen - zelfs verlaagd tot 5%.

Emigrerende inwoners naar europese landen

Mensen die uit Nederland emigreren krijgen de dag voor hun vertrek een zogenaamde conserverende aanslag, hierdoor kan Nederland nog tot jaren erna heffen over het vermogen dat in Nederland is opgebouwd. Voor inwoners uit Finland is deze termijn soms 3 jaar en in Spanje en Portugal is de termijn 5 jaar. In Duitsland is deze termijn verlengd tot 10 jaar. Er wordt vaak gekeken naar de binding die een persoon nog heeft met zijn oorspronkelijke woonland. Er zijn ook landen die niet meer heffen na emigratie, te denken valt dan aan België, Denemarken, Ierland, Griekenland, Italië, Oostenrijk en Zweden (geen uitputtende lijst).

Noot fiscaal jurist over inkeren en emigratie

Wij adviseren - vanuit Nederlandse optiek - particulieren, DGA's en ondernemingen. Hierbij adviseren wij over emigratie,  de emigratie aangifte, het fiscale inwonerschap, feitelijke leiding bedrijven, toepassing van belastingverdragen, de fiscale woonplaats en de (Nederlandse) gevolgen van uw emigratie. Voor de situatie in het buitenland werken wij samen met lokale specialisten.

Deel deze pagina

Laatste update op 24-10-2023
Artikel gemaakt op 24-10-2023
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Inkeerregeling Verhuld vermogen en inkeerregeling

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap