print sitemap zoeken disclaimer contact

Schenking aan kinderen

In beginsel wilt u natuurlijk dat uw kinderen op eigen benen kunnen staan. Het is echter wel leuk, maar tevens ook fiscaale aantrekkelijk om met de warme hand, dus bij leven, bedragen aan uw kinderen te schenken. In dit artikel een kort en bondig overzicht van de mogelijkheden.

Schenkingen aan uw kinderen kunnen om drie redenen fiscaal voordelig zijn:

  1. Er geldt jaarlijks een vrijstelling, in 2020 € 5.515. (Het bedrag wordt in 2021 met € 1.000 verhoogd, inclusief inflatiecorrectie wordt het € 6.604).
  2. Gebruik maken van het tariefsopstapje van 10% kan leiden tot een besparing van erfbelasting in de 20%-schijf.
  3. De waardeaangroei van het geschonkene komt reeds vanaf de datum van schenking aan uw kind toe.

Een voorbeeld

Moeder (58 jaar) is weduwe en heeft 2 kinderen, haar vermogen is € 400.000. Bij een rendement van 6% per jaar is dit bedrag over twaalf jaar gegroeid tot € 800.000. Als moeder dan komt te overlijden, moet er ongeveer € 127.000 aan erfbelasting worden betaald. Als zij haar vermogen tijdig aan de kinderen zou schenken of schuldig erkennen, kan zij in die twaalf jaar wel tot de helft besparen (jaarlijkse vrijstelling benutten, tariefsopstapje van 10% gebruiken).

Eenmalig verhoogde schenking

Als uw zoon of dochter ouder is dan 18, maar nog geen 40 jaar is geworden, kunt u gebruik maken van de eenmalig verhoogde vrijstelling van ruim € 26.000. U moet hiervan wel aangifte doen bij de Belastingdienst. Indien een schenking wordt gedaan aan een kind tussen 18 en 40, ten behoeve van een bijzondere studie wordt de vrijstelling verhoogd tot ruim € 55.000. Voor een schenking ten behoeve van de eigen woning wordt dit bedrag zelfs verhoogd tot ruim één ton.

Schenking vlak voor overlijden

Schenkingen 'in het zicht van de haven' zijn zinloos, deze worden geacht krachtens erfrecht te zijn verkregen. Dit betreft schenkingen die 180 dagen voor het overlijden worden gedaan. Let wel: dat geldt niet voor schenkingen met een beroep op de verhoogde vrijstellingen, zoals hierboven beschreven. Deze kunnen dus zelfs op het sterfbed geregeld worden.

Tip: herroeppelijke schenking

Sedert 2003 is het mogelijk om een schenking te herroepen. Een schenking kan dan worden teruggedraaid als uw kind gaat scheiden of bijvoorbeeld zijn studie niet afmaakt. U kunt ook bepalen dat de schenking enkel is bedoeld voor de aankoop van een eigen woning en niet voor andere zaken, zoals flink doorzakken in de binnenstad. Hiervoor moet u wel even langs de notaris. In 2010 is deze regelgeving gewijzigd en moet rekening worden gehouden met het voordeel dat de schenker heeft genoten, waardoor er minder schenkbelasting wordt terugbetaald.

Tip: uitsluitingsclausule opnemen

U wilt wellicht wel aan uw kind schenken, maar wilt niet dat uw er bij een echtscheiding van profiteert. U moet dan in de schenkingsovereenkomst een zogenaamde uitsluitingsclausule opnemen. In de akte wordt bepaald dat het geld dat u schenkt niet in enige gemeenschap van goederen valt. Een zachte uitsluitingsclausule geldt alleen bij echtscheiding, niet bij overlijden.

Tip: geen geld, maar schuldigerkennen

Als u geen geld beschikbaar heeft, kunt u ook schenken middels schulderkenning, de zogenaamde papieren schenking. U schenkt uw kinderen geld, maar ze krijgen dit pas bij uw overlijden. Hierdoor bespaart u successiebelasting en hoeft u nog niets te betalen. Hiervoor is wel een notariële akte nodig én moet jaarlijks ook daadwerkelijk 6% rente betaald worden! Dat is nog wel eens een probleem. Zorg voor de juiste vormgeving!

Tip: schenken aan de minderbedeelden

Een schenking aan iemand die niet in staat is zijn schulden te betalen, is vrijgesteld (voor de liefhebber: artikel 33, lid 1, onderdeel 8 van de Successiewet 1956). De vrijstelling werkt evenwel alleen voor het gedeelte van de schulden dat niet kan worden voldaan nadat de begiftigde al zijn bezittingen te gelde heeft gemaakt. De vrijstelling geldt dus niet voor het gedeelte van de schenking dat ertoe leidt dat de vermogenspositie weer positief wordt. Vorenstaande kan ook voor uw kinderen gelden.

Deel deze pagina

Laatste update op 11-01-2021
Artikel gemaakt op 25-10-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Estate planning Schenking aan kinderen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap