print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Omzetbelasting

Btw-tarief online kaartenverkoop

Geen verlaagd btw-tarief voor online sportplatform

In de procedure van Hof Den Haag is geoordeeld dat voor het aanbieden van online sportbeoefening middels een digitaal platform niet het verlaagde btw-tarief van toepassing is. In artikel 9 lid 2 sub a van de Wet Omzetbelasting 1968 staat beschreven welke prestaties onder het verlaagde btw-tarief vallen. In dit artikel wordt verwezen naar Tabel I, waarin nader staat beschreven om welke leveringen en diensten dit precies gaat. In Tabel I behorende bij de Wet OB, meer specifiek onder punt b.3, staat beschreven dat bij het geven tot gelegenheid van sportbeoefening, het verlaagde btw-tarief van 9% van toepassing is. In onderhavige procedure was in geschil of op voornoemde diensten, aangeboden middels een online platform, eveneens het verlaagde btw-tarief van toepassing is.

Procedure inzake verlaagd btw-tarief online verkoop

Belanghebbende geeft sportbeoefenaars tegen betaling toegang tot een online platform waar work-outs en instructievideo’s kunnen worden bekeken. Daarnaast biedt het sportplatform toegang tot blogs en video’s met daarin recepten en tips voor een gezonde levensstijl. Voor abonnees van dit sportplatform wordt op verzoek een op maat gemaakt sportschema gemaakt. Belanghebbende beschikt zelf niet over een fysieke sportaccommodatie waar abonnees gebruik van kunnen maken. Het verlaagde tarief is volgens post b.3 van Tabel I uitsluitend van toepassing wanneer door de ondernemer daadwerkelijk een fysieke accommodatie ter beschikking wordt gesteld.

Volgens belanghebbende is het verlaagde tarief van 9% van toepassing, omdat belanghebbende van mening is dat haar dienstverlening kan worden aangemerkt als het gelegenheid geven tot sportbeoefening. Volgens belanghebbende behoort er geen verschil te worden gemaakt tussen het bieden van sportbeoefening op locatie of via internet.

Het Hof volgt in de procedure het eerdere oordeel van de Rechtbank en benadrukt dat het begrip sportaccommodatie reeds door Hof van Justitie in 2016 is uitgelegd (voor de liefhebber: het Bastová arrest), zijnde een ruimte die is ingericht voor het beoefenen van sport en daarvoor wordt gebruikt.

Toepassing van het verlaagde tarief moet volgens de bepalingen in de btw-richtlijn strikt worden uitgelegd. Van de werkingssfeer en de bewoordingen in en uit deze bepalingen mag niet worden afgeweken. Dit heeft het HvJ in het Segler-Vereinigung Cuxhaven arrest nog eens duidelijk gemaakt.

Het hof oordeelt dat het ter beschikking stellen van de app in combinatie met het geven van aanwijzingen niet als zodanig kan worden aangewezen.

De ondernemer heeft in voorliggende casus ook verwezen naar de tijdelijke goedkeuring in het kader van de Covid-maatregelen, waarbij sportscholen het verlaagde tarief mogen blijven toepassen wanneer zij overgaan tot online lessen. De ondernemer beroept zich hierbij op het gelijkheidsbeginsel.

De rechtbank stelt dat de aangeboden activiteiten door de ondernemer niet wezenlijk verschillen van de online lessen tijdens de Covid-perioden. Echter, de tijdelijke goedkeuring is uit praktische overwegingen ingegeven.  De tijdelijke goedkeuring was van toepassing op situaties waarbij normaal gesproken gelegenheid wordt gegeven gebruik te maken van een sportaccommodatie en dit door overheidshandelen tijdelijk niet mogelijk is. Het Hof verklaart het hoger beroep ongegrond.

Noot fiscaal jurist inzake lager btw-tarief online verkoop

Het aanbieden van diensten en producten verandert door de verdere digitalisering continue, terwijl de belastingwetgeving niet direct hierop aansluit. Mocht u twijfels hebben welk btw-tarief op uw levering of diensten van toepassing is of heeft u mogelijk een ander btw-vraagstuk? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact op met één van onderstaande adviseurs.

Bron verlaagd btw-tarief internetsite

Rechtbank Den Haag d.d. 29 juni 2021 ECLI:NL:RBDHA:2021:9235

Gerechtshof Den Haag d.d. 25 mei 2022 ECLI:NL:GHDHA:2022:947

Deel deze pagina

Laatste update op 29-06-2022
Artikel gemaakt op 28-06-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Omzetbelasting Btw-tarief online kaartenverkoop

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap