print sitemap zoeken disclaimer contact

Gemengde kosten en aftrek

Gemengde kosten zijn in 2024 tot een vast bedrag van € 5.600 niet aftrekbaar van de winst (2023: € 5.100 / 2022 € 4.800). U kunt er ook voor kiezen om 20% van de kosten niet in aftrek te brengen en dus niet te kiezen voor het vaste bedrag (dit percentage is voor bv's 26,5%).

Belastingadvies of vrijblijvende offerte

Belastingen is voor particulieren of ondernemers niet altijd het meest leuke onderdeel. Ons team van ruim 20 fiscale specialisten (belastingadviseur en/of fiscaal juristen) nemen u graag mee in de wondere wereld van het fiscale advies, uw aangifte, een fiscale procedure en/of begeleiding van een boekenonderzoek. Wij adviseren u, onderhouden het contact met de Belastingdienst en adviseren u (pro) actief en vlot tegen vaste tarieven.

Vrijblijvende offerte of vraag?  

Wat zijn gemengde kosten fiscaal bezien?

Gemengde kosten is een fiscale titel of benaming voor kosten die een zakelijk, maar ook een privé element bevatten. Door dit privé element zijn deze kosten niet volledig aftrekbaar. U kunt hierbij denken aan:

  • Uit eten (voedsel, drank)
  • Representatie en recepties
  • Relatiegeschenken
  • Feestjes, congressen, excursies en studiereizen (tenzij noodzakelijk voor uw werk, zoals een vakopleiding of cursus)

Aftrek beperkt tot vast bedrag of percentage

Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting en geeft u gedurende een fiscaal jaar meer uit aan gemengde kosten dan € 28.000, kies dan voor het vaste bedrag van € 5.600.

Bij een bv kunt u kiezen voor dit vaste bedrag van € 5.600 of voor een wettelijk percentage (73,5%). Als 0,4% van de fiscale loonsom binnen de bv hoger is dan genoemde € 5.600, dan is dat bedrag niet aftrekbaar.

  • Dit laatste klinkt complex, een voorbeeld: loonsom € 1.400.000 x 0,4% = € 5.600. Is de loonsom hoger, dan is het bedrag van € 5.600 ook hoger.

Daggeld vergoeding vallen onder gemengde kosten

Rechtbank Noord-Holland en het Gerechtshof Amsterdam oordelen dat daggeldvergoedingen die chauffeurs ontvangen ter vergoeding van kosten van maaltijden, consumpties en sanitaire voorzieningen onder de aftrekbeperking vallen van art. 3.15 Wet IB 2001.

Belanghebbende X drijft een transportonderneming. Over 2015 wordt de winst van de onderneming verhoogd met beperkt aftrekbare kosten. Volgens X behoren de daggeldvergoedingen die aan chauffeurs worden verstrekt niet tot deze kostensoort omdat deze in beginsel tot het loon behoren. De inspecteur wijst dit af.

Beide rechters oordelen dat dergelijke daggeldvergoedingen wel onder de aftrekbeperking van art. 3.15 Wet IB 2001 vallen. Deze vergoedingen komen voort uit CAO-afspraken en vallen sinds de invoering van de werkkostenregeling in beginsel onder het loon uit dienstbetrekking. Op grond van de parlementaire geschiedenis zou hierdoor de aftrekbeperking hierop niet van toepassing zijn. Echter, nu dergelijke vergoedingen onder de werkkostenregeling gericht zijn vrijgesteld gaat dit niet op. Uitzondering van kosten van de aftrekbeperking omdat deze onderdeel uitmaken van het loon, is volgens de rechtbank alleen van toepassing indien deze kosten hetzij bij de werkgever (in de vorm van eindheffing) hetzij bij de werknemer feitelijk in de loonheffing worden betrokken.

Noot fiscaal jurist inzake gemengde kosten

De aftrekbeperking is altijd nog gunstiger dan het privé betalen van dergelijke kosten. Het is wel zaak om de gemengde kosten goed te beoordelen. Soms hebben bepaalde kosten een dubbel karakter, denk hierbij aan kaarten voor de business club. Enerzijds zijn dit toegangskaarten (beperkt aftrekbaar als representatiekosten, mits zakelijk) en reclamekosten (volledig aftrekbaar). De gemengde kosten worden niet tijdsevenredig over een jaar berekend (zie dit besluit uit 2020).

Deel deze pagina

Laatste update op 02-01-2024
Artikel gemaakt op 02-01-2023
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven Gemengde kosten

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap