print sitemap zoeken disclaimer contact

Uitspraken fiscale rechter

Opgelicht en pech bij de fiscus

Een bedrijf dat een risicovolle belegging aangaat loopt het risico dat het verlies niet aftrekbaar is van de winst.

Procedure over aftrekbare ondernemingskosten of niet

De heer X is met zijn vader eigenaar van een mooi akkerbouwbedrijf. De heer X heeft ruim € 800.000 bij de bank geleend om uiteindelijk zijn vader een pensioen te kunnen geven (resp. zijn aandeel in het bedrijf over te nemen). Tijdelijk stelt de heer X dit bedrag ter beschikking aan de heer Y, een belegger. De heer Y zou dit bedrag voor de heer X beleggen. Uiteindelijk is de "vogel" gevlogen en is het geld weg. X doet aangifte (oplichting) en trekt het bedrag af van zijn winst. De Belastingdienst en de Rechtbank zijn het niet eens met de heer X. De belegging is privé en niet aftrekbaar van de winst.

Noot fiscaal jurist over ondernemingskosten

De belegging is niet aangegaan binnen het kader van de normale activiteiten van de onderneming. Er is ook geen sprake van een belegging van tijdelijk overtollige liquiditeiten, al lijkt het hier wel op. De rechter overweegt echter:

  • Binnen bedoeld kader valt niet het investeren in beleggingen voor doeleinden die op zichzelf bezien aan de onderneming vreemd zijn, tenzij sprake is van belegging van tijdelijk overtollige liquide middelen op een zodanige wijze dat redelijkerwijze moet worden aangenomen dat de aldus belegde middelen tijdig weer in de onderneming beschikbaar zullen zijn (zie HR 15 september 1999, ECLI:NL:HR:1999:AA2861).
  • De Rechtbank is van oordeel dat de onderhavige beleggingen, die zouden zijn gedaan in opties en futures op de Amerikaanse aandelenbeurs, niet binnen het kader van de normale uitoefening van eiser's onderneming zijn verworven. Het beleggen in financiële derivaten is op zichzelf bezien immers vreemd aan het akkerbouwbedrijf dat eiser dreef.

De heer X had dan moeten bewijzen dat de beleggingen moeten worden gezien als tijdelijk overtollige liquiditeiten. Er moet dan op redelijke gronden kunnen worden aangenomen dat de belegde middelen tijdig weer binnen de onderneming beschikbaar zijn. Dit moet de heer X bewijzen. Dit heeft de heer X niet bewezen. In het proces verbaal (bij de politie) heeft X aangegeven dat hij maximaal 50% van het geld kon verliezen en een rendement van 2% per maand verwacht. Dit is volgens de rechter een uiterst risicovolle belegging (gezien rendement van 2% per maand / 24% per jaar), mede gezien de verlieskans van 50%. Gezien dit proces verbaal en de overige feiten (beleggen in risicovolle producten bij een niet professionele belegger zonder enige garantie) komt de rechter tot een logische conclusie. Het vroegtijdig inschakelen van een fiscaal jurist had deze procedure kunnen voorkomen (betere vastlegging, verklaring politie, etc.). Conclusie: gepakt door oplichter en pech bij de fiscus !

Bron opgelicht door belegger

Rechtbank Noord Nederland d.d. 15 april 2014.

Deel deze pagina

Laatste update op 06-06-2014
Artikel gemaakt op 06-06-2014
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Actuele fiscale info Uitspraken fiscale rechter Opgelicht en pech bij fiscus

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap