print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Loonbelasting

Lucratief belang bij wonen in buitenland, de Grenzen van Fiscale Jurisdictie

In een uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant d.d. 7 maart 2024 (ECLI:NL:RBZWB:2024:1503) werd een fascinerende casus behandeld die de complexiteit van internationale belastingverdragen en de toepassing van fiscale wetgeving illustreert. Het betrof een inwoner van Duitsland met een lucratief belang in een Nederlandse vennootschap, wiens inkomsten uit dit belang door de Nederlandse fiscus als loon uit dienstbetrekking wilden worden belast. De inspecteur wilde - op grond van het lucratief belang - € 7.000.000 als loon aanmerken.

De vraag is of dit inkomen - op grond van het belastingverdrag - gezien kan worden als inkomsten uit dienstbetrekking (artikel 14 lid 1 belastingverdrag) of als inkomen uit dividend (artikel 10) resp. vermogeninkomsten (artikel 13 lid 5). De rechtbank oordeelde dat de inkomsten niet onder het arbeidsartikel vielen, er is immers sprake van inkomsten uit aandelen die aanspraak geven op een aandeel in de winst. In het verdrag met Duitsland staat nergens dat er voor dividenden of verkoopwinsten die samenhangen met aandelen die tot een lucratief belang zouden behoren een uitzondering zou moeten worden gemaakt. Het vervreemden van de certificaten van aandelen valt onder het vermogenswinst artikel (artikel 13 lid 5). Het heffingsrecht komt toe aan Duitsland !

De rechtbank betrekt daarbij in haar overwegingen dat de lucratiefbelangregeling reeds voor de totstandkoming van het Verdrag in de Nederlandse wet stond en daarbij geen aanleiding is gezien om hier in de context van het Verdrag bijzondere aandacht aan te besteden, zie hiertoe ook Hoge Raad d.d. 18 november 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2497)

Lucratief belang en wonen in Duitsland

 • De Situatie: Een Duitse inwoner ontvangt aanzienlijke inkomsten uit dividend en de verkoop van een certificaat van aandelen in een Nederlandse vennootschap.
 • Het Geschil: De Nederlandse belastingdienst wilde deze inkomsten belasten als loon uit dienstbetrekking, terwijl de belastingplichtige betoogde dat dit in strijd was met het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland.
 • Uitspraak: De rechtbank bevestigde dat het ontvangen dividend onder artikel 10 van het belastingverdrag valt, waardoor Nederland slechts een beperkt heffingsrecht heeft. Het voordeel behaald uit de verkoop van het certificaat valt onder artikel 13, lid 5, van het verdrag, waardoor de heffing exclusief aan Duitsland toekomt. Inkomsten uit lucratief belang worden niet als loon uit dienstbetrekking beschouwd, waardoor het arbeidsartikel van het verdrag niet van toepassing is.

Implicaties en Aanbevelingen bij Lucratief belang onder belastingverdragen

Deze uitspraak onderstreept het belang van een nauwkeurige interpretatie van belastingverdragen en de noodzaak voor fiscaal juristen om de verdragsbepalingen grondig te analyseren. Hier zijn enkele aanbevelingen:

 • Grondige Analyse: Bestudeer de definities en toepasselijke artikelen van relevante belastingverdragen zorgvuldig.
 • Documentatie: Zorg voor gedegen documentatie van de aard van inkomsten en de relatie met de werkzaamheden om verdragsbescherming te onderbouwen.
 • Advies bij Grensoverschrijdende Werkzaamheden: Wees alert op de fiscale gevolgen van grensoverschrijdende werkzaamheden en investeringen.

Checklist bij lucratief belang in internationale situaties

 • Verdragstekst: Controleer de exacte tekst van het toepasselijke belastingverdrag.
 • Definities: Identificeer hoe inkomsten worden gedefinieerd (dividend, loon, etc.).
 • Heffingsrechten: Bepaal welk land heffingsrechten heeft over de verschillende soorten inkomsten.
 • Dubbele Belasting: Zoek naar mechanismen om dubbele belasting te vermijden.
 • Jurisprudentie: Raadpleeg relevante jurisprudentie voor vergelijkbare gevallen.

Deze uitspraak biedt waardevolle inzichten in de interpretatie van belastingverdragen en de toewijzing van heffingsrechten. Het benadrukt de noodzaak om alert te blijven op de nuances van internationale belastingwetgeving en de impact ervan op grensoverschrijdende inkomsten.

Vragen over lucratief belang of werknemersparticipatie?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 20-03-2024
Artikel gemaakt op 20-03-2024
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Loonbelasting Lucratief belang en buitenland

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap