print sitemap zoeken disclaimer contact

Noopt belastingplan 2019 tot dividend uitkeren voor de DGA?

De afschaffing van de dividendbelasting in 2019 gaat niet door, dat is inmiddels duidelijk. Voor de in Nederland wonende directeur-grootaandeelhouder maakt dat niets uit. De afschaffing had voor hem toch geen gevolgen omdat hij over dividenduitkeringen van zijn B.V. hoe dan ook belasting moet betalen in box 2. Daarnaast gaan overige aangekondigde wijzigingen zeer waarschijnlijk wel door. Het meest in het oog springend daarbij is de beperking van de kostenaftrek, aftrek vindt in de toekomst nog slechts plaats tegen het laagste tarief.

Inkomstenbelasting box 2 

De belasting over dividenduitkeringen uit de eigen B.V. is op dit moment 25%. Volgens het belastingplan gaat deze belasting stijgen in 2020 naar 26,25% en in 2021 naar 26,90%. Oorspronkelijk was het plan nog om er 28,50% van te maken. We kunnen dus stellen dat de stijging meevalt.

Vennootschapsbelasting

Tegelijkertijd wordt het tarief van de vennootschapsbelasting flink verlaagd de komende jaren.

Deel van de winst

2018

2019

2020

2021

Tot en met
 
€ 200.000

20%

19%

16,50%

15%

Vanaf

€ 200.000

25%

25%

22,55%

20,50%

Gecombineerde tarief vennootschapsbelasting / inkomstenbelasting box 2

Voor de DGA is dan relevant wat het zogenaamde gecombineerde tarief van de vennootschapsbelasting en de box 2 inkomstenbelasting wordt. Dit is doorslaggevend voor de keuze om bijvoorbeeld een eigenwoninglening af te sluiten bij de eigen B.V. of de hoogte van zijn gebruikelijke loon.

Winst

2018

2019

2020

2021

Tot en met
€ 200.000

40%

39,25%

38,42%

37,87%

Vanaf

€ 200.000

43,75%

43,75%

42,84%

41,89%

Aftrekbeperking in de inkomstenbelasting box 1 / beperking aftrek hypotheekrente

Om de verlaging van de winstbelasting mede mogelijk te maken, wordt tegelijkertijd de aftrek van een flink aantal posten beperkt, dat wil zeggen ze blijven aftrekbaar maar maximaal tegen het laagste tarief in de inkomstenbelasting.  Het gaat daarbij om de volgende posten:

-          Aftrek kosten eigen woning (hypotheekrente);

-          Persoonsgebonden aftrek (o.a. alimentatie, giften, scholingskosten, ziektekosten);

-          Ondernemersaftrek (o.a. zelfstandigenaftrek, startersaftrek);

-          MKB-winstvrijstelling;

-          Terbeschikkingstellingsvrijstelling.

Het percentage waartegen kan worden afgetrokken in box 1 wordt als volgt beperkt:

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Max. tarief

aftrek eigen

woning

49,50%

49%

46%

43%

40%

37,05%

Max. aftrek

overige posten

51,95%

51.75%

46%

43%

40%

37,05%

En nu box 2?

De verhoging van het tarief is niet dusdanig dat dit rechtvaardigt om maar zo snel mogelijk dividend te gaan uitkeren. Over het algemeen zal het voordeel van uitstel van belastingheffing door de winst in de B.V. te laten nog altijd groter zijn dan nu dividend uitkeren. Je verhoogt immers ook de grondslag voor de belastingheffing in box 3.

Maar als je toch al van plan bent om dividend te gaan uitkeren, bijvoorbeeld om een keer die rekening-courantschuld aan de B.V. af te lossen of om grotere privé uitgaven te financieren, dan kun je dat beter in 2018 of 2019 doen.

Aftrekposten naar voren halen / alimentatie afkopen

Door de beperking van de kostenaftrek is het gunstig om deze kosten naar voren te halen. Het vooruitbetalen van hypotheekrente is onder voorwaarden mogelijk, iets eerder een nieuwe bril aanschaffen of  giften naar voren halen kan ook aantrekkelijk zijn.

De meest in het oog springende besparingsmogelijkheid zit hem waarschijnlijk in de alimentatie. Aan de ene kant wordt de aftrek beperkt, maar aan de andere kant wordt bij de ontvanger de alimentatie wel vol belast, in het slechtste geval tegen het hoogste tarief in de IB, nu nog 51,95%. Het kan dus aantrekkelijk zijn om de alimentatie af te kopen. De afkoopsom is volledig aftrekbaar.

Valkuil

Let wel op bij het naar voren halen van aftrekposten of afkoop van alimentatie. Als de aftrek hoger is dan het belastbaar inkomen in box 1, dan schuift de post door naar box 2 en daarna naar box 3. Stel dat de afkoop van alimentatie wordt gefinancierd door een dividenduitkering uit de B.V., dan zou het gevolg kunnen zijn dat de alimentatie wordt afgetrokken tegen het tarief van box 2 in plaats van box 1. Enige planning en afstemming met uw adviseur is daarom verreist.

Eigenwoninglening van de B.V.

Uit de hierboven weergegeven tabellen blijkt wel dat het lenen van de B.V. voor de eigen woning niet meer interessant is vanaf 2021. Het gecombineerde tarief waartegen de aan de B.V. betaalde rente belast wordt is dan hoger dan het tarief waartegen deze rente kan worden afgetrokken in de inkomstenbelasting.  Waarschijnlijk is dat ook de reden dat het kabinet heeft aangekondigd dat eigenwoningleningen van de B.V. worden uitgezonderd van de maatregelen die het lenen door de DGA van zijn B.V. moeten beperken. De eigenwoninglening van de B.V. gaat de staat immers geld opleveren.

Conclusie

Dividend uitkeren in 2019 is niet gelijk noodzakelijk om belasting te besparen, tenzij er andere redenen zijn waardoor een dividenduitkering toch al te voorzien is in de nabije toekomst.

Probeer aftrekposten naar voren te halen, maar let dan wel op dat er voldoende box 1 inkomen is om de aftrek ook daadwerkelijk te kunnen verzilveren.

  

Meer weten van belastingplan 2019 en dividend dga

Deel deze pagina

Laatste update op 08-09-2022
Artikel gemaakt op 22-10-2018
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Actuele fiscale info Belastingplan 2019 en dividend DGA

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap