Volg ons op:

Twitter Updates

Eigen woning erven

U erft een eigen woning en moet over de waarde erfbelasting betalen. Hoe moet u de erfbelasting betalen? U kunt uitstel van betaling krijgen, de regels zijn in 2012 aangepast.

Eigen woning en erfenis

In onze praktijk komt het vaak voor dat een klant - bijvoorbeeld als langstlevende - een woning erft en dat er verder geen of beperkt geld of liquiditeit aanwezig is. De eerste vraag die dan opkomt is: "Hoe moet ik erfbelasting betalen als ik geen geld heb?"

Veelal wordt de langstlevende op grond van een testament enig eigenaar van een woning, de kinderen moeten in eerste aanleg genoegen nemen met een erfdeel. Het erfdeel van de kinderen kan pas worden opgeëist als de langstlevende persoon komt te overlijden. Soms krijgt de langstlevende het vruchtgebruik en de kinderen het echte eigendom (zogenaamde blote eigendom).

Kinderen krijgen geen geld, maar wel aanslag erfbelasting

De kinderen krijgen meestal een vordering op de langstlevende ouder of het blote eigendom. In beide gevallen dus geen cash geld. Er moet wel een aanslag erfbelasting worden betaald, meestal staat dan in het testament (of de wet) dat de langstlevende de erfbelasting moet voorschieten / betalen. Als dit geld er niet is, is er een probleem.

Uitstel van betaling bij eigen woning

Sinds 2011 is er een uitstelregeling ingevoerd voor de door de kinderen verschuldigde erfbelasting. In 2012 is deze regeling aangepast. Er wordt uitstel van betaling verleend, edoch er wordt wel rente in rekening gebracht. De voorwaarden voor uitstel van betaling zijn:

  1. Resterende deel van de nalatenschap is niet toereikend om de erfbelasting te betalen.
  2. De langstlevende die in de woning blijft wonen, heeft zelf onvoldoende eigen middelen om de erfbelasting te betalen (middelentoets - tot 2011 werd er ook gekeken naar het vermogen van de kinderen).
  3. Uitstel wordt ingetrokken bij faillissement en schuldsanering.
  4. Uitstel komt te vervallen als de woning wordt verkocht of geen eigen woning meer is.

Artikel datum : 22-01-2012 | Artikel laatst gewijzigd : 14-02-2013

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen