Volg ons op:

Twitter Updates

Controle onderwerpen aangifte inkomstenbelasting 2018

De belastingdienst zal bij de aangifte Inkomstenbelasting 2018 speciaal kijken naar een aantal onderwerpen. Dit wil zeggen dat de computers hierop worden gericht en deze aangiften uit het systeem kunnen vallen. Het gaat hierbij om

  1. Crypto valuta en handel
  2. Afkoop lijfrenten
  3. Resultaat uit overige werkzaamheden
  4. Fiscaal partnerschap
  5. Nalatenschap  

Cryptovaluta in aangifte inkomstenbelasting 2018

Als u in prive crypto valuta (meestal bitcoins genoemd) in bezit heeft krijgt u speciale aandacht bij het indienen van uw aangifte inkomstenbelasting over 2018. U moet de waarde per 1 januari 2018 in uw aangifte Inkomstenbelasting opnemen. Ondernemers die worden betaald met crypto valuta moeten deze omrekenen naar euro's, dit kan winst of verlies opleveren (dit dan in resultaat verwerken). De oorsprong en het ontstaan (de aankoop) is vaak een belangrijk moment. Meestal speelt de vraag hoe deze zijn gekocht en/of waar de verkoop opbrengst op terecht is gekomen. Ook kan de Belastingdienst kijken naar uw activiteiten m.b.t. de crypto munt, bent u belegger of zijn het werkzaamheden als ondernemer?

Afkoop lijfrenten in aangifte inkomstenbelasting 2018

Afkoop lijfrente

Als u in 2018 een lijfente heeft afgekocht zal de belastingdienst dit nazien. De afkoopsom is veelal belast in box 1 (progressief tarief). De afkoop is meestal al opgenomen in de vooraf ingevulde aangifte, dit omdat uw bank of verzekeraar deze automatisch doorgeeft aan de belastingdienst. Naast de belastingheffing in box 1 moet u ook nog een boete betalen, de zogenaamde revisierente van 20%. Sommige belastingplichtigen schuiven met de box indeling, de revisierente of anderszins. De revisierente is niet altijd verschuldigd, google even over dit onderwerp.

Resultaat overige werkzaamheden in aangifte inkomstenbelastign 2018

Resultaat uit overige werkzaamheden wordt zeker niet altijd opgegeven, dit weet de Belastingdienst uit eigen ervaring. Veelal is er onduidelijkeid over de aftrekposten of wordt het inkomen simpelweg niet aangegeven. Opdrachtgevers van u geven dit inkomen via een speciaal formulier door aan de Belastingdienst, dit is voor de belastingdienst een mooi anker punt. Deze informatie komt vaak via verschillende kanalen bij de Belastingdienst binnen en dit staat dan ook niet in uw vooraf ingevulde aangifte. U moet zowel de inkomsten als de onkostenvergoeding aangeven, hierop mag u de direct met deze inkomsten gemaakte kosten aftrekken. Niet alle kosten zijn aftrekbaar en soms geldt er een drempel.

Fiscaal partnerschap in aangifte Inkomstenbelasting 2018

Fiscale partners kunnen sommige inkomsten en aftrekposten na eigen willekeur met elkaar verdelen. U moet dan wel het gehele jaar fiscaal partner van elkaar zijn. Soms mag er niet worden geschoven, bijvoorbeeld omdat u niet samenwoont. Soms wordt er met meer dan 100% geschoven.

Nalatenschap in aangifte Inkomstenbelasting 2018

De belastingdienst ziet dat veel erfgenamen vergeten om de bankrekening uit een erfenis in de aangifte Inkomstenbelasting op te nemen.

Vragen en tips over uw aangifte Inkomstenbelasting 2018

Op onze site en op belastingtips.nl staan vele tips over uw aangifte Inkomstenbelasting 2018. Als u vragen heeft of uw aangifte Inkomstenbelasting 2018 wilt laten verzorgen door een specialist kunt u ons bellen of e-mailen.

Vragen over uw aangifte Inkomstenbelasting 2018?

Vul uw naam en e-mail in en wij nemen contact met u op.


Meer weten van controle onderwerpen belastingdienstAuteur(s) van controle onderwerpen belastingdienst


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Youri Wolberink ).
, Aangiftemedewerker

088 027 00 35
y.wolberink@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

S. Avci (Suhem).
Belastingadviseur ,

088 027 00 00
s.avci@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 26-02-2019 | Artikel laatst gewijzigd : 26-02-2019

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen