Actueel fiscaal nieuws over Corona

print sitemap zoeken disclaimer contact

Vacatures
U bevindt zich hier : Fiscale tips Auto van de zaak Doorlopend afwisselend gebruik bestelauto

Fiscaal voordelige bedrijfsauto

Doorlopend afwisselend gebruik van een bestelauto of bestelbus

Een bestelauto is een 'normale auto', derhalve bijtelling 8% of 22% (cijfers 2020), afhankelijk van de milieu-eisen.

Als een werkgever een bestelauto heeft die aan een werknemer ter beschikking wordt gesteld, dan moet er iets geregeld worden. De basis is dat er sprake is van een normale bijtelling op basis van de CO2-uitstoot (dus maximaal 22%). Als u een eenmanszaak, VOF of maatschap heeft, krijgt u ook te maken met een bijtelling.

Uitzondering bijtelling op bestelauto

Een bestelauto valt onder andere regels als privégebruik niet mogelijk is. Er gelden dan wel voorwaarden:

 1. U moet aannemelijk maken dat privégebruik onmogelijk is (bijvoorbeeld doordat de bestelauto op een afgesloten terrein staat buiten werktijd, sleutels in een kluis worden bewaard, etc.). Deze voorwaarde kunt u niet toepassen op DGA's / ondernemers.
 2. De auto kan niet privé worden gebruikt (vies, ongeschikt, etc.).

Lage bijtelling bij gebruik door meerdere werknemers

Er is een gunstige en speciale regeling voor de bijtelling over bestelauto's of bestelbussen die door meerdere werknemers worden gebruikt. U hoeft geen bijtelling te rekenen voor het privégebruik. U kunt - onder voorwaarden - enkel een eindheffing toepassen van € 300 per bestelauto of bestelbus per jaar. Deze eindheffing wordt door de werkgever voldaan en hoeft u niet op de werknemer te verhalen. Dit is feitelijk de goedkoopste manier om een auto op kosten van de zaak te rijden, immers alle kosten en afschrijvingen zijn gewoon aftrekbaar.

Voorwaarden voor wisselend gebruik en voorkomen bijtelling

Om van de gunstige regeling gebruik te maken moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen, de belangrijkste:

 1. Het moet gaan om een echte bestelauto of bestelbus. De dealer weet hoe dit werkt, maar het gaat dan vaak om een auto of bus met een vaste en vlakke laadvloer zonder zitplaatsen.
 2. De regeling geldt enkel voor werknemers.
 3. De regeling geldt als aantoonbaar door meerdere werknemers gebruik wordt gemaakt van de bestelauto of bestelbus.
 4. Het wisselende gebruik moet samenhangen met de aard van de werkzaamheden en het werk binnen het bedrijf, dit moet de werkgever aannemelijk maken via een dienstenrooster of urenregistratie.
 5. Het moet lastig of ondoenlijk zijn om bij te houden wie er in de bus heeft gereden en / of privé heeft gereden.
 6. De regeling geldt enkel voor werknemers (en ook de DGA) en dus niet voor eenmanszaken of een VOF.
 7. De bewijslast voor geen privégebruik rust bij de werkgever, hij zal moeten aantonen dat er meerdere werknemers in de auto rijden.
 8. Overeenkomst sluiten met de werknemers is verstandig, zie voorbeeld.
 9. Maak af en toe foto's van de bedrijfsauto's op vrijdagmiddag / zaterdagochtend (als ze op het terrein van uw bedrijf staan).
 10. Leg een sanctie bij privégebruik op (in geld).
 11. Spreek met de werknemer af dat mogelijke schade (belasting, rente en boete) op hem wordt verhaald.

Voorbeeld afwisselend gebruik bestelbus

Een aannemersbedrijf heeft 4 bestelbussen en 10 werknemers die wisselend een bus gebruiken op het moment dat deze beschikbaar is. Er is dan sprake van toepassing van de regeling. Dit geldt niet indien iedereen altijd dezelfde bus gebruikt en deze af en toe ruilt met een collega. Ook als er even zoveel bussen als werknemers zijn, is de regeling niet van toepassing.

Jurisprudentie over wisselend gebruik bestelbus

Let erop dat, als er één vaste bestuurder gebruik maakt van de auto (of bij 2 auto's 2 vaste bestuurders), de eindheffingsregeling niet kan worden toegepast. Dit wordt nog eens duidelijk gemaakt in een procedure bij de Rechtbank Gelderland d.d. 31 december 2015 (ECLI NL RBGEL 2015 8140). In deze casus betreft het een steigerbouwbedrijf met 2 bestelauto's die beide onder de eindheffingsregeling worden gebracht (artikel 31 lid 1 letter d Wet LB 1964). De bestelauto's worden overdag door meerdere werknemers gebruikt, maar voor privédoeleinden feitelijk alleen door de 2 vaste bestuurders (nemen de auto mee naar huis en privégebruik is door de werkgever niet verboden).

In een recente procedure bij het Gerechtshof Den Haag d.d. 19 november 2019 (ECLI:NL:GHDHA:2019:3152) is beslist dat een aannemersbedrijf voor de loonheffing de eindheffingsregeling mag toepassen. Er is niet vast te stellen of en aan wie van de werknemers de bestelbussen ter beschikking zijn gesteld. Het ging hier om:

 • Een aannemersbedrijf met 3 bestelbussen.
 • Deze bussen worden gebruikt voor vervoer van werknemers en materialen.
 • De bussen worden doorgaans gebruikt door 2 werknemers (met wie een overeenkomst, zie boven, is gesloten).
 • Er is geen kilometeradministratie.
 • Wie wanneer in welke bus heeft gereden is niet vast te stellen.
 • Dat andere werknemers (mee-)rijden staat vast.
 • De eindheffingsregeling (€ 300 regeling) wordt toegepast.

Het Gerechtshof is er vlot klaar mee, dit met de volgende overwegingen:

 • Het staat vast dat andere werknemers de bus hebben gebruikt.
 • Daarmee is sprake van wisselend gebruikt door meerdere werknemers.
 • De regeling van artikel 31 lid 1 onderdeel d Wet LB 1964 mag dus worden toegepast.
 • Gelijk is aan de aannemer en niet aan de Belastingdienst.

Contactpersoon bijtelling en bestelbus

Dit artikel is geschreven door onderstaande auteur, u kunt zonder verdere verplichtingen een vraag aan hem stellen.

Vragen over bijtelling of bijtelling beperken?

Vul uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.


Meer weten van doorlopend afwisselend gebruik bestelautoAuteur(s) van doorlopend afwisselend gebruik bestelauto


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv

Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

A. Hof RB Arjan).
Register Belastingadviseur ,

088 027 00 00
a.hof@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Laatste update : 27-05-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Fiscale tips Auto van de zaak Doorlopend afwisselend gebruik bestelauto

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap