print sitemap zoeken disclaimer contact

Formeel belastingrecht

Vooroverleg Belastingdienst

Regelmatig overleggen wij met de Belastingdienst over internationale en nationale fiscale merites. Dit kan voor grotere bedrijven, maar zeker ook voor MKB bedrijven. Op grond van wetgeving, beleid en natuurlijk actuele jurisprudentie wordt - na overleg met de Belastingdienst - gekeken welke afspraak rechtens is. Zo weet de ondernemer vooraf waar hij / zij aan toe is.

Hoe werkt vooroverleg met de Belastingdienst?

In een advies of via een speciaal hiervoor gemaakt formulier zal er overleg plaatsvinden met de Inspecteur. In dit gesprek wordt een standpunt gevraagd van de Inspecteur in een specifieke fiscale situatie. Vooraf wordt er informatie aan de Belastingdienst verstrekt, de belangrijkste informatie is:

  • Namen van de betrokken (rechts)personen;
  • Gegevens gemachtigde (met volmacht);
  • Voor welke situatie vraagt u vooroverleg?;
  • Toelichting waarom u twijfelt en vooroverleg wenst;
  • Alle (fiscaal) relevante feiten en omstandigheden;
  • Beschrijving fiscale gevolgen van toekomstige handelingen;
  • Wat is uw standpunt?

Vooroverleg met de Belastingdienst eindigt vaak in een standpuntsbepaling en / of vaststellingsovereenkomst.

Noot fiscaal jurist over vooroverleg

Het is van belang dat u de feiten en omstandigheden klip en klaar op tafel legt. Een fiscaal expert kan vervolgens op grond van wetgeving, besluiten en jurisprudentie bepalen wat dan de consequenties zijn. Een zorgvuldige voorbereiding is van cruciaal belang. Een situatie die helder is opgenomen in wetgeving leent zich niet voor vooroverleg. Bij onzekerheid over de uitleg is vooroverleg soms wenselijk. De Belastingdienst zal niet ingaan op vooroverleg als bijvoorbeeld belastingbesparen de enige reden is om een structuur op te zetten. Waak dus voor gekunstelde constructies.

De Inspecteur moet op grond van artikel 4:13 AWB binnen 8 weken een standpunt innemen. Als een langere termijn nodig is, dan hoort u dit. Afdwingen van de termijn is lastig, een dwangsom (artikel 4:17 AWB) kan niet worden gevraagd. Meestal is uw klantcoördinator betrokken bij het verzoek. Soms zal uw verzoek worden voorgelegd binnen het vaktechnische overleg bij de Belastingdienst.

Bron informatie

Formulier vooroverleg Belastingdienst.

Handboek vooroverleg Belastingdienst.

WOB verzoek vaststellingsovereenkomst en voorbeelden

Meer weten van vooroverleg belastingdienst

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Formeel belastingrecht Vooroverleg Belastingdienst

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap