print sitemap zoeken disclaimer contact

BOR en liquide middelen

De bedrijfsopvolgingsregeling is een belastingregeling die is ingesteld om ervoor te zorgen dat ondernemers binnen familiebedrijven niet onnodig worden belast bij het overdragen van hun onderneming aan een opvolger. Deze regeling geeft vrijstellingen voor zowel de inkomstenbelasting als de schenkbelasting. Tot ruim € 1.100.000 kan een bedrijf - onder voorwaarden - belastingvrij worden overgedragen binnen de familie. Boven dit bedrag is beperkt belasting verschuldigd. Met de belastingdienst kan discussie ontstaan over de voorwaarden, de waarde en de over te dragen beleggingen/ liquide middelen. In een uitspraak van de Rechtbank Noord Nederland komt dit laatste onderdeel aan de orde.

Voordelen van de bedrijfsopvolgingsregeling

1. Volledige vrijstelling van de schenkbelasting

Een belangrijk voordeel van de bedrijfsopvolgingsregeling is de volledige vrijstelling van de schenkbelasting. Dit betekent dat wanneer je je onderneming wilt overdragen aan een familielid, er geen schenkbelasting betaald hoeft te worden over de waarde van het bedrijf.

2. Gedeeltelijke vrijstelling van de inkomstenbelasting

Naast de vrijstelling van de schenkbelasting, biedt de bedrijfsopvolgingsregeling ook een gedeeltelijke vrijstelling van de inkomstenbelasting. Hierdoor hoef je als opvolger minder belasting te betalen over de winst die je behaalt met het bedrijf.

3. Behoud van liquide middelen

Een ander voordeel van deze regeling is dat je als ondernemer gebruik kunt maken van de vrijstelling en daardoor meer liquide middelen binnen het bedrijf kunt behouden. Dit geld kan vervolgens gebruikt worden voor bijvoorbeeld investeringen of het versterken van de financiële positie van het bedrijf.

Aandachtspunten bij de bedrijfsopvolgingsregeling

Hoewel de bedrijfsopvolgingsregeling veel voordelen biedt, zijn er ook enkele aandachtspunten waar je rekening mee moet houden:

1. Voorkom misbruik

Het is belangrijk om te voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden aan de bedrijfsopvolgingsregeling, om te voorkomen dat de Belastingdienst deze als misbruik ziet. Zorg ervoor dat de overdracht van het bedrijf op een zakelijke manier plaatsvindt en dat er geen sprake is van belastingontduiking.

2. Tijdige planning

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de bedrijfsopvolgingsregeling is het belangrijk om tijdig te beginnen met de planning van de bedrijfsoverdracht. Hierdoor heb je voldoende tijd om aan alle voorwaarden te voldoen en eventuele fiscale gevolgen goed in kaart te brengen.

Procedure rechtbank inzake vrij beschikbare liquide middelen en de BOR

Rechtbank Noord-Holland oordeelt in juni 2023 dat de financiële activa voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling tot het ondernemingsvermogen van het boerenbedrijf behoren. Deze liquide middelen zijn dus voor de aanslag erfbelasting vrijgesteld. Henk exploiteert via een eenmanszaak een mook akkerbouwbedrijf in de vorm van een eenmanszaak. Henk komt in 2017 te overlijden en zijn zus is enig erfgenaam. Het bedrijf kent - in verband met haar activiteiten en de seizoenen - een gebroken boekjaar. De inspecteur is van mening dat ruim €1.000.000 aan liquide middelen geen onderdeel uitmaken van het ondernemingsvermogen en dus niet onder de BOR valt. Dat de zus zelf de investeringsplannen heeft bedacht (in overleg met de buren) doet er verder niet toe, aldus de inspecteur. De rechtbank stelt dat het logisch is dat de zus de zakelijke afspraken nakomt en het bedrijf gaat voortzetten of runnen. Volgens de rechtbank valt het gehele ondernemingsvermogen onder de BOR, dit mede omdat niet wordt weersproken dat de going concern waarde nihil is.

FAQ's inzake bedrijfsopvolging

Is de bedrijfsopvolgingsregeling alleen van toepassing op familiebedrijven?

Nee, de regeling geldt ook voor niet-familiebedrijven waarbij sprake is van een bedrijfsoverdracht aan een opvolger.

Is er een vastgestelde leeftijdsgrens voor de bedrijfsopvolgingsregeling?

Nee, er is geen specifieke leeftijdsgrens verbonden aan de regeling. Het belangrijkste criterium is dat er sprake moet zijn van een bedrijfsoverdracht aan een opvolger.

Kan ik gebruikmaken van de bedrijfsopvolgingsregeling als mijn bedrijf schulden heeft?

Ja, ook als je bedrijf schulden heeft, kun je gebruikmaken van de bedrijfsopvolgingsregeling. Houd er echter rekening mee dat deze schulden invloed kunnen hebben op de waardering van het bedrijf en daarmee op de hoogte van de vrijstellingen.

Noot fiscaal jurist inzake bedrijfsopvolgingsregeling

De bedrijfsopvolgingsregeling biedt aanzienlijke voordelen voor ondernemers die hun bedrijf willen overdragen aan een familielid. Door gebruik te maken van de vrijstellingen kunnen belastingen worden geminimaliseerd en liquide middelen behouden blijven. Het is echter belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over de voorwaarden en eventuele aandachtspunten, en om indien nodig deskundig advies in te winnen.  In deze procedure ging het eerst om de bewijslast verdelen. De rechtbank overweegt dat een redelijke verdeling van de bewijslast meebrengt dat de zus, die zich op de bedrijfsopvolgingsregeling beroept, de feiten dient te stellen en bij betwisting aannemelijk dient te maken die het standpunt kunnen dragen dat het bedrag van ruim € 1.000.000 aan liquide middelen, op het moment van overlijden van erflaatster tot het ondernemingsvermogen van het akkerbouwbedrijf kon worden gerekend. De zus heeft daartoe aangevoerd dat haar broer Henk (ruim) voor zijn overlijden al de investeringsplannen had gemaakt en een overeenkomst was aangegaan met de buren. De zus heeft die investeringsplannen vervolgens uitgevoerd en is de afspraken uit de overeenkomst met de buren nagekomen. Een heldere en duidelijke uitspraak welke zorgvuldig is opgezet.

Hulp nodig bij de BOR?

Onze specialisten zijn dagelijks betrokken bij dit soort trajecten, neem gerust vrijblijvend contact op voor bak koffie en goed gesprek of stuur ons een e-mail.

Bron bedrijfsopvolgingsregeling en liquide middelen

Rechtbank Noord Holland 29 juni 2023 ECLI:NL:RBNNE:2023:2740

Deel deze pagina

Laatste update op 25-07-2023
Artikel gemaakt op 25-07-2023
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Bedrijfsopvolging Rechtspraak bedrijfsopvolging BOR en liquide middelen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap