print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Belastingtips 2010

Bedrijfspand naar B.V.

Bedrijfspand zonder heffing van box 1 naar B.V.

Alleen in het jaar 2010 kan de DGA het bedrijfspand zonder heffing van inkomstenbelasting en overdrachtsbelasting overhevelen naar een B.V.

Toelichting

Het verhuren van een bedrijfspand valt fiscaal onder de zogemaamde TBS-regeling (terbeschikkingstellingsregeling). De inkomsten -/- de kosten zijn belast in box 1 en dat is in sommige gevallen niet optimaal. In 2010 kan gebruik worden gemaakt van een regeling die het mogelijk maakt het pand geruisloos (zonder heffing van inkomsten- en overdrachtsbelasting) aan de B.V. over te dragen. De regeling geldt alleen bij een inbreng in 2010.

Tip 1

Laat in 2010 door een fiscaal jurist een gedegen advies uitbrengen over een mogelijke inbreng van het bedrijfspand in een B.V. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de nieuwe regeling voor TBS-ondernemers en alle voor- en nadelen in uw specifieke situatie, zoals uw estate planning. Een advies hieromtrent kost bij ons op kantoor € 795.

Tip 2

Geruisloze inbreng in de B.V. kan in heel 2010 en heeft terugwerkende kracht naar 1 januari 2010. Het is wel van essentieel belang om dit voornemen uiterlijk 30 september 2009 in een schriftelijke intentieverklaring vast te leggen en deze te laten registreren bij de Belastingdienst, dit kan kosteloos. Wij zijn u hierbij graag behulpzaam.

Geruisloze inbreng in de B.V.

De verhuur van onroerend goed wordt vanaf 2001 meestal belast in box 3. Met een effectieve heffing van 1,2% over de netto waarde is dat veelal een aantrekkelijke wijze van belastingheffing. Vindt de verhuur echter plaats aan een B.V. waarvan u aanmerkelijk belang aandeelhouder bent, is er sprake van een terbeschikkingstelling, waardoor de heffing in box 1 plaatsvindt. De kosten zijn dan weliswaar aftrekbaar, maar de opbrengsten, en daarmee ook de waardestijging, zijn belast tegen maximaal 52%.

Tot en met 2009 viel daar weinig aan te doen zonder tussentijdse heffing van inkomstenbelasting en overdrachtsbelasting. Vanaf 2010 biedt de wetgever echter de mogelijk tot een geruisloze inbreng in de B.V., een mogelijkheid die tot een besparing van belasting kan leiden, al was het maar vanwege een liquiditeitvoordeel. De belastingheffing in de B.V. vindt in tegenstelling tot de inkomstenbelasting immers deels direct en deels in de toekomst plaats, omdat de aanmerkelijk belangheffing in de (verre) toekomst pas betaald dient te worden.

Voorwaarden

Teneinde voor zowel de inkomstenbelasting als de overdrachtsbelasting een geruisloze inbreng te kunnen realiseren, is er een aantal voorwaarden aan verbonden.

  • Inbreng moet uiterlijk 31 december 2010 plaatsvinden. Inbreng heeft terugwerkende kracht naar 1 januari 2010, maar dan moet er uiterlijk 30 september een geregistreerde intentieverklaring zijn.
  • U moet na inbreng tenminste 90% van de aandelen houden. Bij meerdere aandeelhouder zijn er aanvullende voorwaarden.
  • Het moet gaan om een onroerende zaak die al vóór 1 september 2009 te beschikking werd gesteld aan de vennootschap. Dit is een antimisbruikbepaling.
  • Zowel het pand als de bijbehorende schuld moeten worden ingebracht. Daarbij bestaat de keuze om dit tegen formele uitgifte van aandelen te doen of als zogenaamde informele kapitaalstorting. Alleen voor deze eerste variant heeft u een accountantsverklaring en een notariële akte nodig.
  • Als er een onderhoudsvoorziening op de TBS-balans is gevormd, moet deze waarschijnlijk ook worden ingebracht.
  • Er moet een verzoek bij de Belastingdienst worden ingediend, waarna de inspecteur een beschikking afgeeft van de in aanmerking te nemen waarden.
  • Er geldt voor de overdrachtsbelasting een vervreemdingsverbod voor een periode van drie jaar, tenzij er gebruik wordt gemaakt van een faciliteit, zoals de interne reorganisatievrijstelling. Het opzetten van een holdingstructuur is dus niet alleen mogelijk, maar indien nog niet aanwezig ook wenselijk! Hierover adviseren wij u graag.

Bedrijf verkopen

Als u uw bedrijf en het bedrijfspand aan iemand (bijvoorbeeld uw zoon of dochter) wilt verkopen, kan het verstandig zijn om het bedrijfspand in een B.V. onder te brengen. Hierdoor kunt u het bedrijfspand veelal zonder overdrachtsbelasting met uw bedrijf overdragen. Wilt u het bedrijfspand houden en uw bedrijf verkopen, dan is het veelal aantrekkelijker het bedrijfspand in privé te houden.

Voordeel van de inbreng

De vraag is of een dergelijke inbreng nu al dan niet aantrekkelijk is. Dat hangt af van de specifieke situatie en deze keuze zal derhalve individueel moeten worden  gemaakt. Zo kan een toekomstige bedrijfsopvolging een tijdige inbreng in de B.V. het overwegen waard maken, teneinde later overdrachtbelasting en vennootschapsbelasting te besparen. Uiteraard met inachtneming van termijn waarbinnen niet vervreemd mag worden. Ook kan de besparing van liquiditeiten ervoor pleiten om tot inbreng over te gaan. Als u anderzijds het voornemen heeft het pand binnen niet al te lange termijn aan een derde te gaan verhuren, is het aantrekkelijke box 3 tarief wellicht te prefereren. Het al dan niet inbrengen tegen uitgifte van aandelen heeft gevolgen voor de wijze van een eventuele latere terugbetaling van kapitaal.

Keerzijde van de medaille is dat, als gevolg van het feit dat TBS-ers inmiddels toegang hebben gekregen tot fiscale ondernemersfaciliteiten, zoals een TBS-winstvrijstelling van 12% en stakingsfaciliteiten, waardoor per 1 januari 2010 de scherpe kantjes enigszins van  de TBS regeling af zijn. Dat maakt de keuze echter niet minder belangrijk.

Conclusie

De geruisloze inbreng kan dus een aantrekkelijke optie zijn die het waard is met ons te bespreken. Aangezien deze mogelijkheid alleen in 2010 wordt geboden en met een dergelijk traject veelal toch enige tijd gepaard gaat (advies, taxatie, afstemmen fiscus), adviseren wij niet al te lang te wachten met stappen.

Meer weten van bedrijfspand tbs naar bv

Deel deze pagina

Laatste update op 13-01-2013
Artikel gemaakt op 02-03-2010
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Belastingtips 2010 Bedrijfspand TBS naar BV

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap