print sitemap zoeken disclaimer contact

Besparen op box 3 door B.V.

Deze week werd ik gebeld door een journalist over de heffing in Nederland over box 3 vermogen. Over uw vermogen per 1 januari moet u 1,2% belasting betalen. Dit is feitelijk een fictief of verondersteld rendement van 4% dat dan wordt belast tegen een belastingtarief van 30%. Bij een rendement op uw spaarrekening van 2% is het tarief feitelijk 60%.

Via een familiefonds kunt u ook box 3 heffing besparen. Advies nodig? Stuur ons gerust een e-mail.

De vraag was: hoe kun je box 3 heffing voorkomen? Onderstaand leest u hoe u via een B.V.-route bij een spaarrekening met € 500.000 eenvoudig € 2.000 kunt verdienen (per jaar), via een structuur kunt u dit voordeel zelfs verhogen.

Beleggen in de B.V. voor DGA (directeur-grootaandeelhouder)

Als u al een B.V. heeft, dan heeft deze structuur zeker zin. De extra kosten gelden voor u niet en daarnaast kunt u bij de statutenwijziging direct € 18.000 belastingvrij terugbetalen.

Tarieven Box 3

Soort belegging         2022  2023   2024
Banktegoeden  0,00%  0,36%  1,03%
Beleggingen   5,53%  6,17%  6,04%
Schulden   2,28%  2,57%  2,47%

De vrijstelling bedraagt in 2023 en 2024 € 57.000 per persoon. Tevens zijn er de volgende vrijstellingen in box 3:

 • Contant geld met fiscale partner € 1.306 (zonder fiscale partner € 653) (2023: € 596)
 • Bestaande kapitaalverzekeringen met fiscale partner € 246.856 (zonder fiscale partner € 123.428)
 • Uitvaarverzekering € 8.665 (2023: € 7.913)

De beste oplossingen om op box 3 te besparen

 1. Geld schenken aan kinderen, kleinkinderen, etc.
 2. Geld vóór 1 januari uitgeven aan een auto, boot, kunst, groene belegging, etc.
 3. Schulden betalen vóór 1 januari, zoals belastingschulden.
 4. Emigratie naar het buitenland, mits daar de regeling beter is.
 5. Box 3 vermogen overbrengen naar box 1: bijvoorbeeld uw hypotheek aflossen.
 6. Box 3 vermogen overbrengen naar box 2: zie onder, vermogen in de B.V. onderbrengen.

Spaargeld of beleggingen van box 3 naar de B.V.

De eerstkomende jaren zal de spaarrente niet stijgen, tenminste dat zijn de verwachtingen. U kunt een Flex B.V. opstarten voor € 400 en vervolgens uw spaargeld in deze B.V. inbrengen. De B.V. hoeft alleen maar vennootschapsbelasting te betalen over de daadwerkelijk genoten rendementen. Het vermogen in de B.V. wordt verder niet belast.

Voorbeeld box 3 of B.V.

Stel, u heeft € 500.000 op uw spaarrekening staan tegen 2%. U heeft een Holding B.V. dus u hoeft geen B.V. op te richten.

 1. Box 3: U moet in box 3 in totaal € 6.000 vermogensbelasting betalen (1,2% van € 500.000). Op een rendement van 2% van € 500.000 = € 10.000 moet u dus € 6.000 belasting betalen, dit is 60%. Netto opbrengst € 4.000.
 2. B.V.: Als u dit geld op kapitaal in de B.V. stort, dan moet de B.V. 20% vennootschapsbelasting betalen over het rendement. Stel dat u bijvoorbeeld € 500.000 aan spaargeld als kapitaal in de B.V. stort. Bij een spaarrente van 2% levert dat een rendement van € 10.000, derhalve moet u € 2.000 aan vennootschapsbelasting betalen. Als u de € 8.000 als dividend zou uitkeren, levert dit u netto € 6.000 op.
 3. Conclusie: In box 3 is uw netto opbrengst € 4.000, in de B.V. is dit rendement € 6.000. Via een eenvoudige route kunt u dus per jaar € 2.000 verdienen.
 4. Nadeel: Extra kosten voor de B.V. als u geen B.V. zou hebben (zoals jaarrekening, aangifte VPB, etc.), deze kosten bedragen ongeveer € 500 - € 1.000.
 5. Uitstel: U kunt de verschuldigde dividendbelasting (box 2) uitstellen door het dividend later uit te keren. Wellicht dat u via de bedrijfsopvolgingsfaciliteit of via een emigratie de heffing definitief kunt voorkomen.
 6. Constructie: Er zijn ook mensen die het vermogen na 6 maanden terugbetalen en hiermee 50% rendement in de B.V. behalen en 50% in privé. Vóór 1 januari wordt het vermogen dan weer in de B.V. gestort. Voordeel hiervan is een belastingvrij rendement in privé (over iets minder dan 6 maanden). Nadeel: extra notariskosten van ongeveer € 400. Risico: fraus legis (samenstel van rechtshandelingen met als enige doel het ontgaan van belastingheffing).

Het oprichten van een B.V. kost ongeveer € 500 - € 1.000. Bij een B.V. heeft u wel extra kosten (maar ook mogelijkheden), laat u adviseren door een fiscaal jurist.

Als u al een B.V. heeft, dan moet u de statuten aanpassen. U moet dan namelijk uw kapitaal in de B.V. aanpassen en tevens kunt u € 18.000 belastingvrij terugbetalen. U kunt het geld als kapitaal of als agio storten. Paar aandachtspunten

 1. Geld minimaal 6 maanden laten staan, anders kan de Belastingdienst stellen dat het geen reële storting is.
 2. Bij uitkeren het agio omzetten in kapitaal (of direct via de notaris storten als kapitaal), dit ter voorkoming risico box 2 heffing (als het geld wordt terugbetaald)
 3. Bij terugbetaling zekerheidshalve de koninklijke weg bewandelen, dus formeel via de notaris het kapitaal verminderen. Is omslachtig en iets duurder maar wel fiscaal juist en zeker.
 4. Het tijdstip van storten is van belang, lees hiertoe dit arrest van de Hoge Raad uit 2019 . Er wordt hier een BV opgericht, op 31 december stond het geld op de derdenrekening van de notaris en op 21 januari (jaar erop) stond het geld op de rekening van de BV. Het saldo op de derdenrekening behoorde tot het box 3 vermogen van de belastingplichtige (en was dus geen vermogen van de BV). Dit kwam mede door onjuiste statuten van de BV (dus ook wel slordig), in de statuten stond geen agio opgenomen.

Geld uit B.V. belastingvrij terugbetalen

Het geld kunt u in de toekomst eenvoudig uit uw B.V. halen, dit kan belastingvrij. Het terugbetalen van aandelenkapitaal moet wel via een notariële akte plaatsvinden.

Vragen over structuur

Bel gerust of stuur ons een e-mail.

Deel deze pagina

Laatste update op 04-01-2024
Artikel gemaakt op 12-01-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Inkomstenbelasting Box 3 Besparen op box 3 door B.V.

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap