print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Actueel internationaal

Emigratie, AWBZ en ziektekosten

Actueel

Als u in het buitenland woont, dan heeft u recht op zorg in dit land. Logisch, anders moet u bij bezoek aan de huisarts naar Nederland rijden. Om gebruik te kunnen maken van de zorg in uw woonland, moet u zich melden bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) en daarnaast een E106 formulier invullen. U moet veelal een premievervangende bijdrage betalen, maar hiermee is het dan wel geregeld. U moet zich ook aanmelden bij de bevoegde instantie in uw woonland.

Emigratie en AWBZ

In Nederland is de AWBZ (tot 2006) een volksverzekering, in het buitenland veelal een werknemersverzekering. Voor de AWBZ zijn verzekerd mensen die in Nederland belasting betalen of in Nederland wonen, emigranten dus niet altijd. Bij een vrijwillige verzekering zijn gezinsleden niet verzekerd. Dit kan soms een probleem vormen bij een emigratie.

Per 2006 komt er een nieuwe zorgverzekering in Nederland en daarnaast zal de Europese verordening sociale zekerheid in werking treden. Een Nederlander die in een EU-land woont is dan verdragsverzekerde, dit betekent premie betalen in Nederland (en soms ook in het woonland) en verzekerd zijn op grond van de woonlandsituatie. Omdat de Nederlandse verzekering redelijk uitgebreid is, moet u dus premie betalen voor iets dat u wellicht in het buitenland niet kunt krijgen (zoals thuiszorg in Spanje). Als u zich hiervoor wilt verzekeren, moet u zich hiervoor in het woonland nog eens verzekeren.
Vanaf 2006 zijn vele gepensioneerden of emigranten die in het buitenland wonen verplicht verzekerd in Nederland en moeten hiervoor een forse premie betalen. De AWBZ dekt de zogenaamde onverzekerde risico's, zorg die dus niet door het ziekenfonds of de particuliere verzekering wordt gedekt. Wie Nederland verlaat en ziekenfondsverzekerd is, blijft veelal verzekerd voor de AWBZ. Particulier verzekerden kunnen zich hiervoor, onder voorwaarden, vrijwillig verzekeren.

Vrijwillig verzekeren

Dit kan als u een bepaald inkomen heeft en geen inkomsten uit arbeid geniet. De vrijwillige verzekering voor de AWBZ geldt dan alleen voor u en niet voor uw gezinsleden. Veel Nederlanders die emigreren betalen de premie niet en verzekeren zich keurig in hun nieuwe woonland, sterker nog, ze zijn Nederland vergeten.

Nieuwe zorgstelsel

Vanaf 2006 komt men enkel voor de AWBZ-zorg in aanmerking als men in Nederland woont of nu gebruik maakt van AWBZ-zorg in het buitenland. Dit is dus een soort sterfhuisconstructie voor de mensen die nu geen gebruik maken van AWBZ-zorg. De in het buitenland wonende Nederlanders moeten gewoon in Nederland premie betalen en hebben recht op een verzekering volgens het woonland. Dit is vaak ongunstig, in Nederland kennen we thuiszorg en in Spanje niet. Je moet dus iets betalen voor iets dat je niet krijgt. De enige optie is: in het buitenland bijverzekeren! Als u gaat emigreren, weet u dat het vanaf 2006 anders is, voor mensen die er al 30 jaar wonen is dit anders. Ik kan mij voorstellen dat emigranten die bewust om de regeldrift van de Nederlandse regering zijn verhuisd, balen van deze nieuwe wetgeving. Minister Hoogervorst heeft op 27 september 2005 laten weten de premie voor buitenlandse verzekerden te zullen verlagen (2005: van 13% naar 8,8%).

Kosten

De nominale premie voor de nieuwe basisverzekering bedraagt € 1.100. Deze wordt verhoogd met een inkomensafhankelijke premie die de werkgever zal betalen. Als u een pensioen of AOW geniet, is er geen werkgever en moet u de premie zelf betalen. Wellicht heeft u dan wel recht op een zorgtoeslag, een soort subsidie. Als Hoogervorst de daad bij het woord zal voegen, zal de inkomensafhankelijke premie voor buitenlandse verzekerden verlagen!

Conclusie

Emigranten en pensionados moeten gaan betalen voor iets dat ze zelden zullen krijgen. In bijvoorbeeld Spanje kent men geen thuiszorg (dit doet de familie) en in Frankrijk schijnt de verpleging van ouderen slecht te zijn. Het komt er dus op neer dat emigranten dadelijk een forse premie moeten betalen in Nederland en zich daarnaast nog extra (voor hetzelfde) moeten bijverzekeren in hun woonland, een dubbele heffing derhalve. Voor mensen die nu in het buitenland gebruik maken van AWBZ-zorg komt er een overgangsregeling, voor de anderen valt op 1 januari 2006 definitief het doek. Ook de Tweede Kamer heeft hier aandacht aan besteed.
Een soortgelijke kwestie voor de AOW is door de emigranten gewonnen, ze hebben recht op een AOW- en ANW-verzekering, ook al wonen ze in het buitenland. Wellicht dat dit ook voor de AWBZ gaat lukken, maar dit weten we pas in 2007.

Tip

Wellicht dat de overheid er nog iets aan gaat doen en anders zal de rechter uiteindelijk een uitspraak moeten geven, een procedure door Spaanse emigranten wordt al voorbereid. Tenslotte kunt u overwegen om bij calamiteiten weer (tijdelijk) in Nederland te gaan wonen. Een andere oplossing uit de praktijk is een ongevallenverzekering in het woonland. Het probleem wordt in de praktijk ook wel opgelost door een bijbaantje in het woonland (door u of uw partner). Dit kan echter per land verschillen.

Internet

Vragen Tweede Kamer.

Zorgstelsel document.

Deel deze pagina

Laatste update op 20-09-2023
Artikel gemaakt op 26-09-2005
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Actueel internationaal AWBZ en ziektekosten

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap