print sitemap zoeken disclaimer contact

Tijdig aangifte doen van loonbelasting en omzetbelasting

Er zijn diverse noodmaatregelen genomen om ondernemingen te ondersteunen in deze coronacrisistijd. Om van deze noodmaatregelen gebruik te kunnen maken, dienen de aangifte omzetbelasting en de aangifte loonbelasting op tijd te worden ingediend.

Oproep Belastingdienst inzake tijdig indienen loonaangifte

De Belastingdienst roept werkgevers op om tijdig de loonaangifte in te dienen. De informatie uit deze aangifte is nodig om gebruik te kunnen maken van de NOW-regeling. Dit noodfonds is bedoeld om personeelskosten aan werkgevers te vergoeden. Om hier tijdig en juist uitvoering aan te geven, heeft het UWV actuele gegevens nodig op basis van recente loonaangiften.  

Bijzonder uitstel van betaling

U kunt gebruik maken van diverse regelingen, bekijk hiertoe onze overzichtpagina. Voor ondernemers hebben we ook een checklist gemaakt waarbij naast financiële ook fiscale maatregelen zijn opgenomen. U kunt onder meer gebruik maken van bijzonder uitstel van betaling voor belastingschulden. Nadat het verzoek is ontvangen, stopt de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen. Om administratieve lasten zo beperkt mogelijk te houden, krijgt u automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Ook de Belastingdienst zal de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien.

Langer uitstel van betaling dan 3 maanden, hoe werkt dit?

Indien een betalingsuitstel van 3 maanden te kort is, kunt u ook voor een langere periode uitstel aanvragen. Hiervoor dient wel aanvullende informatie te worden aangeleverd (met eventueel verklaring van een derde deskundige). Om te faciliteren dat ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling aanvragen, verlaagt het kabinet de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk van 4% naar 0,01%. Deze tariefsverlaging zal gelden voor alle belastingschulden. 

Dien wel tijdig uw aangiften loonbelasting en omzetbelasting in

Voor deze regeling dient de aangifte wel te zijn ingediend, dit geldt voor zowel de aangifte loonbelasting als de aangifte omzetbelasting. Het verzoek bijzonder uitstel van betaling geldt slechts als een verzoek om uitstel van betaling en niet om een verzoek tot uitstel voor het doen van aangifte. Doet u niet tijdig aangifte, dan krijgt u een boete die kan oplopen tot ruim € 2.000.

Mocht aangifte doen op dit moment echt niet lukken, vraag dan uitstel aan voor het doen van de aangifte. Stuur in dat geval een schriftelijk verzoek voor uitstel van aangifte naar:

Belastingdienst
Postbus 8738
4820 BA  Breda

Melding betalingsonmacht tijdig indienen

Let op dat u de melding betalingsonmacht niet vergeet in te dienen wanneer u uitstel van betaling aanvraagt, dit geldt voor rechtspersonen (niet voor eenmanszaken, etc.). Hierdoor voorkomt u mogelijk een bestuurdersaansprakelijkheid (aansprakelijkheid van de bestuurder in privé).

Noot fiscaal jurist inzake tijdig aangifte indienen

Conclusie is dat er nogal wat zaken goed moeten worden gemonitord, dit mede als gevolg van het feit dat bepaalde aanvragen nog niet kunnen worden ingediend, terwijl andere zaken (zoals de melding betalingsonmacht) wel alvast moeten worden gedaan. Laat u derhalve bijstaan door een fiscaal jurist teneinde negatieve gevolgen te voorkomen. Wij helpen dagelijks vele bedrijven bij:

  1. verzoeken tot uitstel van betaling;
  2. meldingen betalingsonmacht;
  3. deskundigenverklaringen;
  4. adviezen inzake fiscale coronamaatregelen;
  5. adviezen inzake herstructureringen (beperken van risico's).

Heeft u vragen, vul dan onderstaand formulier in of neem contact met ons op.

Advies nodig inzake fiscale maatregelen tijdens crisis?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 16-04-2020
Artikel gemaakt op 26-03-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Coronavirus en belastingen Tijdig aangifte indienen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap