print sitemap zoeken disclaimer contact

Arbeidskorting

Als u werkt, heeft u een voordeel, dat is een goede zaak. Een belastingplichtige heeft recht op arbeidskorting als hij één van de volgende soorten inkomsten heeft:

  • loon of salaris;
  • winst uit onderneming; of
  • resultaat uit overige werkzaamheden.

Het moet gaan om inkomsten uit tegenwoordige arbeid. De hoogte van de arbeidskorting is afhankelijk van het gezamenlijke bedrag van de hiervoor bedoelde inkomsten uit tegenwoordige arbeid (de arbeidskortingsgrondslag). Onder inkomsten uit tegenwoordige arbeid worden ook uitkeringen wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid gerekend.

De korting is maximaal € 1.504 per jaar (1,738% van uw inkomen).


Oudere werknemers

Voor werknemers die ouder zijn dan 57 jaar geldt een hogere arbeidskorting:

  • 57 - 59: maximaal € 1.762;
  • 60 - 61: maximaal € 2.018;
  • 62 - 64: maximaal € 2.274.

Voor werknemers ouder dan 65 jaar geldt een lagere arbeidskorting, namelijk € 1.059.

Deel deze pagina

Laatste update op 13-01-2013
Artikel gemaakt op 26-12-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Inkomstenbelasting Heffingskortingen Arbeidskorting

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap