Volg ons op:

Twitter Updates

Arbeidskorting 

Als u werkt, heeft u een voordeel, dat is een goede zaak. Een belastingplichtige heeft recht op arbeidskorting als hij één van de volgende soorten inkomsten heeft:

Het moet gaan om inkomsten uit tegenwoordige arbeid. De hoogte van de arbeidskorting is afhankelijk van het gezamenlijke bedrag van de hiervoor bedoelde inkomsten uit tegenwoordige arbeid (de arbeidskortingsgrondslag). Onder inkomsten uit tegenwoordige arbeid worden ook uitkeringen wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid gerekend.

De korting is maximaal € 1.504 per jaar (1,738% van uw inkomen).


Oudere werknemers

Voor werknemers die ouder zijn dan 57 jaar geldt een hogere arbeidskorting:

Voor werknemers ouder dan 65 jaar geldt een lagere arbeidskorting, namelijk € 1.059.


Auteur(s) van arbeidskorting


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 26-12-2004 | Artikel laatst gewijzigd : 13-01-2013

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen