print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Ghana

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
12 november 2008 1 januari 2009  
Soort inkomsten NL GHA Opmerkingen
Box I Loon loon 15, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden) zie art.15 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 16 en protocol XIII    
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 19, lid 1   Tenzij de diensten in GHA worden verricht door een persoon met de GHA nationaliteit of door een in GHA lokaal aangeworven persoon.
artiesten en sporters 17   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
hoogleraren en andere docenten   20 Maximaal twee jaar voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek tenzij onderzoek niet wordt verricht in het algemeen belang, mits beloning afkomstig uit bronnen buiten NL
studenten of een in opleiding zijnde persoon   21 Mits betalingen uit bronnen buiten NL
personeel aan boord vliegtuigen, schepen, in internationaal verkeer 15, lid 5   Mits onderneming in NL is gevestigd
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente→ art. 18 lid 6 publiekrechtelijk pensioen 19, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van GHA
privaat/overheidsbedrijf en lijfrente   18, lid 1 Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL indien totaal uitkeringen per jaar > € 20.000, zie artikel 18 lid 2
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 19 lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van GHA
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) en lijfrente   18, lid 1 Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL indien totaal uitkeringen per jaar > € 20.000, zie artikel 18 lid 2
afkoopsommen nog niet ingegane pensioenen en lijfrenten 18, lid 3    
beroepspensioen   22  
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong   18, lid 1 Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL indien totaal uitkeringen per jaar > € 20.000, zie artikel 18 lid 2
WAO / WIA-suppletie   15, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
19, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever
Wulbz 15 / 16    
W.W.   18, lid 1 Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL indien totaal uitkeringen per jaar > € 20.000, zie artikel 18 lid 2
ROW rente ter beschikking stellen 11, lid 2   Maximaal 8% belasting over bruto bedrag
Box II   Winst 13, lid 6   Mits in voorafgaande 10 jaar als 5% middellijk aandeelhouder inwoner van NL is geweest en er een conserverende aanslag ter zake van emigratie is opgelegd.
Dividend 10, lid 2   Maximaal 10 % van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 22

Deel deze pagina

Laatste update op 10-07-2018
Artikel gemaakt op 06-08-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Ghana

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap