print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Loonbelasting

Onbelaste vergoedingen optimaliseren?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

WKR Scan binnen uw bedrijf?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Naheffing ontvangen ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Letselschade en belastingen

U krijgt een vergoeding inzake letselschade, is deze belast of vrijgesteld? Deze vraag komt vaak voorbij en het antwoord is sterk afhankelijk van de feiten en omstandigheden. Vaak adviseren wij mensen die betrokken zijn bij letselschades bij henzelf of binnen hun gezin. Advisering op het moment van de onderhandelingen is veelal het gunstigst. Dus schakel tijdig een fiscaal jurist in.  

Letselschade uitkering is box 3 vermogen

Er zijn diverse uitspraken die bevestigen dat een letselschade uitkering moet worden opgenomen in het box 3 vermogen (ondermeer Gerechtshof 's Hertogenbosch d.d. 5 juli 2023 ECLI:NL:GHSHE:2023:2197, Hoge Raad 80a RO ECLI:NL:HR:2024:246). In deze casus heeft Henk een letselschade uitkering ontvangen met als gevolg dat zijn box 3 vermogen substantieel is gestegen. Henk is van mening dat deze uitkering ten onrechte tot zijn box 3 vermogen wordt gerekend. Henk is van mening dat hij ongelijk wordt behandeld t.o.v. andere slachtoffers van dergelijke uitkeringen (zoals slachtoffers van rampen, waar het is vrijgesteld). Volgens het Gerechtshof moeten ook slachtoffers van rampen de uitkering in box 3 opnemen en is er dus geen sprake van "fiscale" discriminatie. De immateriele schadevergoeding (redelijke termijn) wordt toegekend en de aanslag wordt verminderd i.v.m. het geboden rechtsherstel (kerstarrrest Hoge Raad)

Letselschade, smartengeld en belastingen

Of een vergoeding inzake letselschade of smartengeld belastingvrij is of niet, is vaak onduidelijk. Uitspraken van rechters gaan alle kanten op. In discussies met de Belastingdienst zijn de feiten, en met name de presentatie van de feiten, cruciaal. Het is verstandig om naast uw letselschade-advocaat ook een fiscaal jurist erbij te betrekken. De fiscaal jurist kan er in voorkomende gevallen voor zorgen dat u niet 50% van uw vergoeding aan belastingen hoeft te betalen. Tevens is het mogelijk om de mogelijke fiscale claim via een garantie op te nemen in de vaststellingsovereenkomst, zodat een mogelijke claim voor rekening van de verzekeraar komt, de zogenaamde belastinggarantie.

Letselschade belastingvrij bij ondernemer

Een (sport) ondernemer krijgt gedurende zijn werk een ongeval. Naar aanleiding van dit ongeval wordt hem € 480.000 uitgekeerd door een verzekeraar. In geschil is of dit bedrag tot de winst uit onderneming behoort, volgens de inspecteur wel. De Rechtbank denkt hier anders over. Een groot deel van het ontvangen bedrag ad € 480.000 is belastinvrij (€ 388.000). Dit komt omdat dit bedrag ziet op het verlies van arbeidsvermogen. De ondernemer kan fysiek de tot zijn onderneming behorende diensten niet meer uitvoeren door het ongeval. De vergoeding is dan onbelast, omdat sprake is van blijvende (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Een bedrag van € 42.000 wordt wel belast. Rechtbank Zeeland West Braban 1 september 2022 ECLI:NL:RBZWB:2022:5081

Wanneer belastingheffing over letselschadevergoeding?

Meestal is een letselschadevergoeding belastingvrij. Soms is deze echter dusdanig gekoppeld / verbonden aan uw dienstbetrekking, dat de Belastingdienst van mening is dat de inkomsten zijn voortgekomen uit uw dienstbetrekking. De vergoeding dekt dan het verlies van uw inkomen. Een vergoeding inzake letselschade bestaat vaak uit de volgende delen:

 1. Vergoeding voor verlies van inkomen (soms belast in box 1);
 2. Vergoeding immateriële schade / emotionele schade (belastingvrij); 
 3. Vergoeding voor gemaakte kosten, zoals advocaatkosten, medische kosten, etc. (belastingvrij).

Procedures inzake belastingheffing bij letselschadevergoedingen

Het is even zoeken en puzzelen, maar hieronder een aantal uitspraken van fiscale rechters over uitkeringen inzake immateriële schadevergoeding, letselschade of smartengeld.

 1. Vergoeding inzake blijvend verlies aan arbeidsvermogen is belastingvrij, zie hiertoe Hoge Raad 29 juni 1983.
 2. Als een vergoeding haar grondslag kan vinden in een overeenkomst van opdracht of arbeidsovereenkomst, is de uitkering belast, Hoge Raad 21 februari 2001 (ECLI:NL:HR:2001:AB0164).
 3. Vergoeding psychisch leed: een vergoeding welke ziet op psychisch leed is volgens het Gerechtshof Den Bosch op 23 mei 200 (ECLI:NL:GHSHE:2003:AH8937) belastingvrij, volgens de Hoge Raad in eerdere jaren echter niet.
 4. Pijn en gederfde levensvreugde (bij uitzendkracht) is belastingvrij, aldus het Gerechtshof Arnhem d.d. 17 maart 2004 (ECLI:NL:GHARN:2004:AO7871).
 5. Blijvend verlies van arbeidsvermogen door val van brug is belastingvrij, dit aldus het Gerechtshof Arnhem d.d. 14 februari 2008 (ECLI:NL:GHARN:2008:BC5464).
 6. Politieagent die verlamd raakt tijdens zijn werk krijgt een belaste uitkering via zijn werkgever, deze blijkt achteraf via de rechter onbelast, aldus het Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden op 21 april 2015 ECLI:NL:GHARL:2015:2915.
 7. Arbeidsongeschiktheidsuitkering UWV en verzekeraar is belast, aldus het Gerechtshof Den Haag 10 juli 2019 ECLI:NL:GHDHA:2019:1903.
 8. Letselschade brandweerman behoort niet tot loon uit dienstbetrekking aldus de Rechtbank Noord Nederland 3 september 2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:3745. De werkgever had loonbelasting ingehouden op de uitkering, de rechter is van mening dat dit niet nodig was. In principe is de uitkering loon, maar dit is een uitzonderlijke situatie zodat de vergoeding niet tot het loon behoort. Dit hangt mede samen met de publieke belangen welke de werkgever dient.
 9. Letselschade uitkering behoort tot box 3 vermogen, aldus Gerechtshof Den Bosch in 2023.

Vragen over letselschade?

Als u vragen heeft over betaalde of nog te betalen immateriële schadevergoedingen en / of de tekst in een overeenkomst tussen partijen, neem dan gerust contact met ons op. Onderstaand onze specialisten die u kunt bellen voor een vrijblijvend advies.

Vraag over letselschade en belastingen

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 29-02-2024
Artikel gemaakt op 09-09-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Loonbelasting Letselschade en belastingen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap