Volg ons op:

Fiscale tips

Twitter Updates

Slechte rittenregistratie en geen bijtelling

Kleine foutjes in de kilometeradministratie resp. vastlegging zijn geen probleem. U mag uw kilometeradministratie vaststellen op grond van een (elektronische) agenda van waaruit u de ritten gaat vastleggen in een rekenbestand (excel). Kleine foutjes zijn geen probleem als u hiervoor maar een helder en duidelijk verhaal hebt. De rittenregistratie is een middel om de kilometers duidelijk te krijgen, niet een doel op zich. Ander bewijs of een verklaring kan ook meewegen.

Geen bijtelling ondanks slechte rittenregistratie

Henk is manager en beschikt over een auto van de zaak in 2011. Er is een kilometerregistratie bijgehouden die niet volledig voldoet aan de norm. De begin- en eindstand van de rit ontbreken en ook een omschrijving van de gereden route. Henk houdt de ritten bij in zijn telefoon (elektronische agenda) en 's avonds worden de ritten ingevoerd in een excel-bestand. De beginstand wordt geregistreerd en de ritten ook. De kilometers worden vervolgens over de ritten verdeeld, meestal met vaste afstanden voor gebruikelijke ritten. De overige ritten worden niet bepaald op grond van de werkelijke kilometers, maar via een routeplanner op internet. De beginstand en eindstand van de dag staan echter wel vast (worden in de agenda gezet).

De inspecteur stelt:

De Rechtbank en het Gerechtshof zijn het met de uitleg van Henk eens. Geen bijtelling ! Voor de afwijkingen die de inspecteur aangeeft heeft Henk een logische en plausibele verklaring.

Standpunt inspecteur omtrent kilometerregistratie

Ingevolge artikel 13bis, zevende lid van de Wet, in samenhang bezien met artikel 3.13, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011, moet de rittenregistratie ten minste de volgende gegevens bevatten:

Hieraan wordt volgens de inspecteur niet voldaan (is feitelijk ook zo) en dus wordt er een aanslag opgelegd. De rechter is er snel klaar mee. Okee, wet is wet, maar kleine foutjes met een logische verklaring kunnen geen probleem zijn. De rechter komt tot de volgende conclusie:

Kilometeradministratie en uitspraak rechters

De Rechtbank Den Haag is het op 28 januari 2014 met belastingplichtige eens. Hoewel de kilometeradministratie niet helemaal aan de eisen voldoet, is deze wel rechtsgeldig. Het Gerechtshof in Den Haag is het op 16 januari 2015 met belastingplichtige (en de Rechtbank) eens.

Bron bijtelling en kilometeradministratie

Rechtbank Den Haag 28 januari 2014 (ECLI NL RBDHA 2014 1267).

Gerechtshof Den Haag 16 januari 2015 (ECLI NL GHDHA 2015  304).


Meer weten van slechte rittenregistratie geen bijtellingAuteur(s) van slechte rittenregistratie geen bijtelling


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 04-03-2015 | Artikel laatst gewijzigd : 05-03-2015

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen