print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

WVA onderwijs

Bewijslastverdeling WVA-procedure

Wie moet wat bewijzen in een procedure? In dit artikel kunt u hierover een algemene uiteenzetting lezen. Bij WVA-zaken (scholingssubsidie) komt deze discussie vaak aan de orde. Regelmatig stelt de Belastingdienst / Inspecteur dat de BPV (beroepspraktijkvorming) onvoldoende of niet is gevolgd. Omdat de belastingplichtige een aftrekpost heeft geclaimd, moet hij / zij dan aannemelijk maken dat de BPV wel is gevolgd. Dit is een onjuiste benadering, aldus de Hoge Raad. Als er een diploma of certificaat is verstrekt, voldoet hiermee de opleiding. Als de Belastingdienst / Inspecteur hier ander over denkt, dan moet de Inspecteur / Belastingdienst dit bewijzen.

De procedure inzake bewijslast bij scholingssubsidies

X B.V. verhuurt kranen en verricht onderhoud aan liften. Er wordt een opleiding aan de werknemers verzorgd, deze opleiding wordt gegeven op MBO-niveau. Onderdeel van de opleiding is een stage (beroepspraktijkvorming). Er wordt aan werknemers die met voldoende resultaat de opleiding hebben afgerond een diploma verstrekt. Er wordt een afdrachtvermindering onderwijs geclaimd door X B.V., zeg zo'n € 2.000 per werknemer per jaar. Het Gerechtshof is van mening dat hier geen recht op bestaat omdat niet aannemelijk is dat er ook stage is gelopen. De wereld op zijn kop, stelt X B.V. Er is toch een diploma verstrekt? De onderwijsinstelling kijkt dan naar het theorie- en praktijkdeel en toetst dit op alle facetten. Nu stelt de Belastingdienst ineens dat de opleiding niet goed zou zijn.

De Hoge Raad is het met X B.V. eens. Is een certificaat of diploma - zoals bedoeld in de artikelen 7.2.3 respectievelijk 7.4.6 van de Wet educatie en beroepsonderwijs - uitgereikt, dan volstaat dat voor het bewijs dat een werknemer (het desbetreffende deel van) de opleiding heeft gevolgd, tenzij de inspecteur het tegendeel bewijst. De zaak wordt verwezen.

Noot fiscaal jurist inzake bewijslastverdeling

Wie stelt bewijs, en niet meer dan dat. Omkering van de bewijslast kan echter voor problemen zorgen. Degene die een aftrekpost claimt moet bewijzen dat dit klopt, dus ligt vaak de bewijslast bij de belastingplichtige. Edoch, een belastingplichtige mag soms ook vertrouwen op informatie van anderen. Als - zoals in deze zaak - een werknemer via erkende onderwijsinstellingen een diploma krijgt, dan mag de werkgever erop vertrouwen dat het qua opleiding wel goed zit. Als de Belastingdienst het hier niet mee eens is, dan moet de Belastingdienst dit bewijzen via een eigen onderzoek.

Bron bewijslast verdeling BPV bij WVA-procedures

Hoge Raad d.d. 22 september 2017 (ECLI:NL:2017:2438).

Hoge Raad d.d. 22 september 2017 (ECLI:NL:2017:2421).

Conclusie Advocaat-Generaal 11 april 2017 (ECLI:NL:PHR:2017:331).

Gerechtshof Den Haag 12 oktober 2016 (ECLI:NL:GHDHA:2016:3420).

Rechtbank Den Haag 2 februari 2016 (ECLI:NL:RBDHA:2016:5468).

Meer weten van bewijslast verdeling bij wva procedure

Deel deze pagina

Laatste update op 02-10-2017
Artikel gemaakt op 23-09-2017
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven WVA onderwijs Bewijslast verdeling bij WVA procedure

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap