Volg ons op:

Twitter Updates

Belastingvoorstellen van fiscaal jurist

Onzekerheid, onduidelijkheid, geen meerjarenplan en een slechte directie zijn fataal voor een bedrijf, maar zeker voor een land. In Nederland gaat het in het bedrijfsleven vaak om aandeelhouderswaarde en beloning van topbestuurders. Het beperkte aantal beursgenoteerde bedrijven krijgt veel aandacht in ons politieke landschap, terwijl het belangrijke MKB-bedrijf veel minder wordt gehoord (noot: in het familiebedrijf werken bijna 10 keer zoveel mensen als bij de beursgenoteerde bedrijven). 

Belastingheffing in Nederland

Via belastingen en premies (en overige inkomsten) worden voorzieningen betaald. Als je creatief omgaat met de opzet van belastingheffing, kun je hiermee de economie een impuls geven of een bepaalde kant op drukken. Enkele maatregelen hiertoe welke in het verleden zijn genomen zijn:

De overheid doet echter te weinig met de mogelijkheden die er zijn. De overheid dacht dat er in 2012 ongeveer € 140 miljard aan belastingen zou worden betaald. Achteraf (in mei 2013) bleek dat er maar € 125 miljard is binnengekomen.

Via slimme maatregelen kan de overheid het bedrijfsleven stimuleren, hierbij zou de focus moeten liggen bij MKB-ondernemers (en DGA's). Deze groep ondernemers maakt een belangrijk onderdeel uit van de Nederlandse economie en met hen wordt beperkt rekening gehouden.

Fiscale maatregelen overheid

De meeste Nederlandse fiscale voorstellen zijn zo slecht nog niet. Doordat er binnen de Eerste en Tweede Kamer ruilhandel heeft plaatsgevonden, zijn de maatregelen echter veelal slecht, complex of niet zinvol. Het "polderen" zorgt voor veel onduidelijkheden en een traag wijzigingsproces. Dat dit dan weer problemen en economische achteruitgang zal opleveren is dan logisch. Een aantal zaken valt op:

Maatregelen die we in Nederland moeten nemen

Er zijn diverse maatregelen die we in Nederland zouden moeten nemen. De belangrijkste zijn:

Ik als fiscaal jurist zou graag een keer met een paar overheidsdienaren gaan zitten om leuke fiscale maatregelen te bedenken. Dit kan zowel op landelijk als gemeentelijk niveau. Er zijn een aantal maatregelen te bedenken die ervoor zorgen dat de economie via fiscale wetsvoorstellen beter gaat draaien. Een aantal voorstellen zouden zijn:

Was geschreven met een glimlach ....


Auteur(s) van belastingvoorstellen van fiscaal jurist


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 21-05-2013 | Artikel laatst gewijzigd : 06-11-2015

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen