print sitemap zoeken disclaimer contact

Belastingvoorstellen van fiscaal jurist

Onzekerheid, onduidelijkheid, geen meerjarenplan en een slechte directie zijn fataal voor een bedrijf, maar zeker voor een land. In Nederland gaat het in het bedrijfsleven vaak om aandeelhouderswaarde en beloning van topbestuurders. Het beperkte aantal beursgenoteerde bedrijven krijgt veel aandacht in ons politieke landschap, terwijl het belangrijke MKB-bedrijf veel minder wordt gehoord (noot: in het familiebedrijf werken bijna 10 keer zoveel mensen als bij de beursgenoteerde bedrijven). 

Belastingheffing in Nederland

Via belastingen en premies (en overige inkomsten) worden voorzieningen betaald. Als je creatief omgaat met de opzet van belastingheffing, kun je hiermee de economie een impuls geven of een bepaalde kant op drukken. Enkele maatregelen hiertoe welke in het verleden zijn genomen zijn:

 • Investeringen stimuleren: ondernemers mogen hun investeringen sneller afschrijven.
 • Innovatie stimuleren: over winsten uit innovatie hoef je in Nederland minder belasting te betalen.
 • Lagere BTW bij verbouwingen: particulieren zullen sneller gaan verbouwen en minder snel kiezen voor zwartwerkers.

De overheid doet echter te weinig met de mogelijkheden die er zijn. De overheid dacht dat er in 2012 ongeveer € 140 miljard aan belastingen zou worden betaald. Achteraf (in mei 2013) bleek dat er maar € 125 miljard is binnengekomen.

Via slimme maatregelen kan de overheid het bedrijfsleven stimuleren, hierbij zou de focus moeten liggen bij MKB-ondernemers (en DGA's). Deze groep ondernemers maakt een belangrijk onderdeel uit van de Nederlandse economie en met hen wordt beperkt rekening gehouden.

Fiscale maatregelen overheid

De meeste Nederlandse fiscale voorstellen zijn zo slecht nog niet. Doordat er binnen de Eerste en Tweede Kamer ruilhandel heeft plaatsgevonden, zijn de maatregelen echter veelal slecht, complex of niet zinvol. Het "polderen" zorgt voor veel onduidelijkheden en een traag wijzigingsproces. Dat dit dan weer problemen en economische achteruitgang zal opleveren is dan logisch. Een aantal zaken valt op:

 • weinig focus (zoals op maakindustrie, innovatie, etc.);
 • een te groot en te duur ambtenarenapparaat;
 • slechte wetgeving (zowel technisch als qua stimuleringseffect);
 • te sociaal beleid en hierdoor te lage prikkel om te gaan werken;
 • slecht beleid / wetgeving omtrent belangrijke zaken (zoals de huizenmarkt, arbeidsontwikkeling aannemers, etc.).

Maatregelen die we in Nederland moeten nemen

Er zijn diverse maatregelen die we in Nederland zouden moeten nemen. De belangrijkste zijn:

 • Veel investeren in innovatie (Duitsland komende jaren: 10% en Nederland: 1%).
 • Verdere loonmatiging sinds vele jaren.
 • Wijzigingen in sociale zekerheid en doeltreffend ontslagbeleid.

Ik als fiscaal jurist zou graag een keer met een paar overheidsdienaren gaan zitten om leuke fiscale maatregelen te bedenken. Dit kan zowel op landelijk als gemeentelijk niveau. Er zijn een aantal maatregelen te bedenken die ervoor zorgen dat de economie via fiscale wetsvoorstellen beter gaat draaien. Een aantal voorstellen zouden zijn:

 • Zwart geld: er staan nog miljarden in het buitenland zonder dat Nederland dit weet. Nu sporen we deze mensen op en maken we ze bang om te kijken of ze het geld dan vrijwillig willen melden (inkeerregeling). Geef deze mensen eenmalig de kans om het geld te melden tegen een heffing van 20%.
 • Investeren: laat ondernemers investeringen willekeurig afschrijven gedurende 2013 en 2014.
 • Schenken: zorg ervoor dat ouders belastingvrij geld kunnen schenken aan kinderen voor de aankoop een eigen woning of een verbouwing van een eigen woning, dit brengt de markt in beweging.
 • Goodwill: laat ondernemers goodwill welke in het verleden is betaald sneller afschrijven (moet nu in 10 jaar).
 • Pensioen: geef het MKB meer ruimte om pensioen in eigen beheer en de fiscale oudedagsreserve (FOR) sneller en goedkoper af te bouwen (vrij te laten vallen) of te verrekenen met compensabele verliezen.
 • Verliezen: geef ondernemers ruimere mogelijkheden om verliezen te verrekenen.
 • Maak het mogelijk dat ondernemers eenvoudig vanuit een B.V. over kunnen naar een eenmanszaak of VOF.
 • Leningen ondernemers: bedenk een fiscale maatregel zodat investeerders eerder bereid zijn om leningen te verstrekken aan het MKB-bedrijf (zoals de oude Tante Agaath-lening).
 • Innovatie: bedenk een regeling om innovatie te stimuleren (er zijn maatregelen, maar die werken niet).
 • Betalingsregelingen: verruim de mogelijkheden om betalingsregelingen (zonder zekerheid) met de Belastingdienst overeen te komen.
 • BTW: laat ondernemers BTW afdragen zodra ze de BTW hebben ontvangen.
 • Huizenmarkt: bedenk creatieve regelingen voor de huizenmarkt (onderhoud aftrekbaar, schenken woning ouders aan kinderen, etc.).
 • Crowdfunding: bedenk fiscale maatregelen om vermogende mensen eerder te laten investeren in bedrijven (bijvoorbeeld: aftrek als lening niet wordt terugbetaald, speciale vrijstellingen in box 3, etc.).
 • Fictief loon DGA: de fictiefloonregeling of gebruikelijkloonregeling voor DGA's is te hoog. Geef een DGA de mogelijkheden om zijn salaris vrijwillig te verlagen als de resultaten van de B.V. hier aanleiding voor geven.

Was geschreven met een glimlach ....

Deel deze pagina

Laatste update op 06-11-2015
Artikel gemaakt op 21-05-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kantoor Algemene info Column over ... Belastingvoorstellen van fiscaal jurist

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap