print sitemap zoeken disclaimer contact

Werkkostenregeling en thuiswerken

Vanaf 1 januari 2022 mag de werknemer een belastingvrije vergoeding ontvangen voor de kosten verbonden aan thuiswerken. Deze vergoeding bedraagt maximaal € 2 per thuisgewerkte dag.

Werkkostenregeling 2024

In 2023 bedraagt de vrije ruimte voor de werkkostenregeling 3% van de fiscale loonsom tot € 400.000. Over het meerdere van de fiscale loonsom bedraagt de vrije ruimte 1,18%. In de wet is opgenomen dat het maximumbedrag van de vrije ruimte in de eerste schijf in 2023 € 6.800 bedraagt (in plaats van € 12.000), dit is fout. Dit wordt met terugwerkende kracht naar 1 januari 2023 hersteld, waardoor het maximumbedrag in de eerste schijf gelijk zal zijn aan 3% van € 400.000. Vanaf 2024 wordt het percentage van de vrije ruimte verlaagd van 3% naar 1,92% over een fiscale loonsom tot € 400.000.

Werkkostenregeling 2023

De vrije ruimte bedraagt per werkgever 1,7% van de fiscale loonsom van alle werknemers gezamenlijk, voor zover die loonsom niet hoger is dan € 400.000 plus 1,18% van het restant van die loonsom. Om het midden- en kleinbedrijf tegemoet te komen wordt voorgesteld de
vrije ruimte over de eerste € 400.000 (fiscale loonsom) te verhogen met 0,22%-punt (derhalve 1,92%), het mag duidelijk zijn dat dit veel te laag is, een percentage van 5-8% was eens stuk redelijker geweest. Werkgever die werknemers willen compenseren voor bijvoorbeeld de inflatie / hogere energielasten krijgen als bonus nog eens extra loonheffing (aan de overheid).

Het is de vraag of de verruiming tot een echte verbetering leidt. Het ligt immers veel meer voor de hand vergoedingen voor bijvoorbeeld extra energiekosten gericht vrij te stellen (eventueel onder een te formuleren maximum). In het MKB leidt de verruiming van de vrije ruimte niet tot een geweldige mogelijkheid om werknemers langs deze weg te compenseren. Ook het tarief (80%) bij overschrijding van de vrije ruimte is, gelet op de tariefstructuur van de wet, weinig aantrekkelijk.

Werkkostenregeling 2022

Via de werkkostenregeling kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw werknemers verstrekken. U mag zelfs zaken belastingvrij vergoeden waar een werknemer een privé voordeel van kan hebben. Denk hierbij aan gereedschappen, telefoons, bureaus, computers, kerstpakketten en sportabonnementen. In 2020 en 2021 mocht 3% van de eerste € 400.000 aan salariskosten belastingvrij worden gebruikt binnen de onderneming. In 2022 is dit verlaagd naar het oude niveau, namelijk 1,7% van € 400.000. De belangrijkste vrijstellingen die u buiten de WKR kunt gebruiken zijn:

  • verhuiskosten vanwege werk
  • abonnementen openbaar vervoer
  • reiskostenvergoeding € 0,19 cent per kilometer
  • thuiswerkvergoeding € 2 per dag
  • maaltijden tijdens overwerken

Thuiswerken en WKR-regeling

Bij thuiswerkende werknemers moet u aan 4 dingen denken:

  1. Noodzakelijkheidscriterium: vergoedingen en verstrekkingen (en terbeschikkingstellingen) van computers, gereedschappen, internetverbinding thuis, printer, toner, etc. zijn vrijgesteld als deze noodzakelijk zijn om de dienstbetrekking behoorlijk te vervullen. De werkgever betaalt de apparatuur zonder bijdrage van de werknemer. Als de apparatuur niet meer wordt gebruikt, dan krijgt de werkgever deze weer terug (of de werknemer vergoedt de restwaarde uit zijn netto loon). Zie ook paragraaf 20.1.7. van het handboek loonheffingen.
  2. Arbo: als verplichtingen volgen uit de ARBO-wetgeving, zijn deze ook vrijgesteld. De werkgever betaalt de investering en er moet intern een arboplan zijn bij de werkgever. Hierbij moet u denken aan een bureau of bureaustoel. Zie ook paragraaf 20.1.9 van het handboek loonheffingen.
  3. Hulpmiddelen: hierbij kunt u denken aan een compter, laptop, mobiele telefoon, i-Pad, etc. die voor tenminste 90% zakelijk wordt gebruikt. Ook deze zijn vrijgesteld en mogen ook buiten de werkplek worden gebruikt. Voor de liefhebber: paragraaf 20.1.10 van het handboek.
  4. Overige vergoedingen: overige vergoedingen die samenhangen met thuiswerken zoals elektra, koffie, water, etc. zijn niet vrijgesteld of nihil gewaardeerd. Deze vergoeding wordt gezien als loon voor de werknemer. Dit loon kunt u echter wel onder de WKR brengen en komt dus ten laste van de vrije ruimte (zie boven 3% van € 400.000 en 1,2% over meerdere). Deze kunnen ook als eindheffing worden aangewezen.  Voor de echte lezer, paragraaf 8.1.3.

Bron WKR en thuiswerken

Handboek loonheffingen 2020

Vragen over de werkkostenregeling of mogelijkheden om werknemers slim te belonen?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 20-09-2023
Artikel gemaakt op 05-05-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Coronavirus en belastingen Fiscaal advies crisis WKR en thuiswerken

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap