Volg ons op:

Twitter Updates

Rechtsvormen voor medici 

Medici (zoals specialisten, huisartsen en tandartsen) oefenen hun onderneming uit in de vorm van een maatschap. De maatschap zou verdwijnen. Het advies is om een coöperatie, B.V. of LLP op te richten. Reden: aansprakelijkheid en / of fiscale voordelen.

Nieuws: de maatschap blijft!

Op 5 september 2011 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie bekendgemaakt dat het wetsvoorstel personenvennootschappen uiteindelijk toch niet wordt uitgevoerd. De maatschap blijft, evenals de VOF derhalve gewoon bestaan. Lees hier meer over de actuele ontwikkelingen.

Ondernemerschap en medici

Er kan de komende jaren worden getwijfeld aan het zelfstandig ondernemerschap van medici. Een specialist kan dadelijk wellicht alleen nog aan het ziekenhuis en / of de zorgverzekeraar factureren. Hiermee is er één opdrachtgever en da's niet voldoende. Een oplossing kan zijn dat alle medici zich verzamelen in één coöperatie of LLP. Ook de orde van medisch specialisten is deze route aan het onderzoeken.

De maatschap

Vrijwel alle vrije beroepers oefenen hun bedrijf uit via de maatschap. De maatschap is een veel gebruikte en eigenlijk prima rechtsvorm, juridisch kunt u vrijwel alles regelen en fiscaal wordt er doorheen gekeken (transparant). Zowel een B.V. als een natuurlijk persoon kunnen dus lid zijn van een maatschap. De maten zijn aansprakelijk voor gelijke delen, edoch hieraan wordt meestal voorbijgegaan omdat de verzekering de schade wel zal dekken. De maatschap is een transparante samenwerkingsvorm en kan niet zelf een verplichting aangaan of een bedrijfspand kopen. Toe- en uittreden is een belangrijk onderdeel omdat dit regelmatig problemen op kan leveren. De maatschap moet nu wel in het handelsregister worden ingeschreven, vroeger was dit niet zo.

De coöperatie

De coöperatie kennen we eigenlijk het beste vanuit de agrarische sector of door de Rabobank. De coöperatie is een bijzondere vereniging die meestal wordt gebruikt binnen sectoren waarbij onder gezamenlijke naam producten worden gekocht of verkocht. In mijn huidige praktijk zie ik steeds meer sectoren gebruik maken van deze rechtsvorm, onder meer medici en advocatenmaatschappen. Voordelen van de coöperatie:

Bij de coöperatie is het mogelijk dat het DGA-salaris kan gelden. Voor de meeste MKB-ondernemers kan dit een probleem geven, de LLP kan hiervoor een oplossing bieden.

De B.V.

De B.V.-vorm is bekend, meestal wordt gekozen voor een eigen holding waarin de ondernemer-DGA een 100% belang heeft. Deze B.V. heeft dan aandelen in een werkmaatschappij, de vroegere maatschap. Ergens in 2010 of 2011 wordt de B.V. ook flexibeler, onder meer de € 18.000 startkapitaal is niet meer nodig. De B.V. in het kort:

De Limited Liability Partnership

De LLP komt overwaaien uit het Engelse recht. Op dit moment worden diverse vrije beroepsorganisaties omgezet in een LLP, het bekendste voorbeeld is Ernst & Young accountants. De LLP heeft alle goede kenmerken van de coöperatie en de B.V. en is qua oprichting goedkoper. De LLP is:

De Belastingdienst heeft op haar internetsite duidelijk aangegeven dat de LLP als een transparant lichaam met beperkte aansprakelijkheid wordt gezien, de lijst kunt u hier raadplegen.


Meer weten van rechtsvormen voor mediciAuteur(s) van rechtsvormen voor medici


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 11-11-2010 | Artikel laatst gewijzigd : 05-03-2014

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen