print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Medici en rechtsvorm

Rechtsvormen voor medici 

Medici (zoals specialisten, huisartsen en tandartsen) oefenen hun onderneming uit in de vorm van een maatschap. De maatschap zou verdwijnen. Het advies is om een coöperatie, B.V. of LLP op te richten. Reden: aansprakelijkheid en / of fiscale voordelen.

Nieuws: de maatschap blijft!

Op 5 september 2011 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie bekendgemaakt dat het wetsvoorstel personenvennootschappen uiteindelijk toch niet wordt uitgevoerd. De maatschap blijft, evenals de VOF derhalve gewoon bestaan. Lees hier meer over de actuele ontwikkelingen.

Ondernemerschap en medici

Er kan de komende jaren worden getwijfeld aan het zelfstandig ondernemerschap van medici. Een specialist kan dadelijk wellicht alleen nog aan het ziekenhuis en / of de zorgverzekeraar factureren. Hiermee is er één opdrachtgever en da's niet voldoende. Een oplossing kan zijn dat alle medici zich verzamelen in één coöperatie of LLP. Ook de orde van medisch specialisten is deze route aan het onderzoeken.

De maatschap

Vrijwel alle vrije beroepers oefenen hun bedrijf uit via de maatschap. De maatschap is een veel gebruikte en eigenlijk prima rechtsvorm, juridisch kunt u vrijwel alles regelen en fiscaal wordt er doorheen gekeken (transparant). Zowel een B.V. als een natuurlijk persoon kunnen dus lid zijn van een maatschap. De maten zijn aansprakelijk voor gelijke delen, edoch hieraan wordt meestal voorbijgegaan omdat de verzekering de schade wel zal dekken. De maatschap is een transparante samenwerkingsvorm en kan niet zelf een verplichting aangaan of een bedrijfspand kopen. Toe- en uittreden is een belangrijk onderdeel omdat dit regelmatig problemen op kan leveren. De maatschap moet nu wel in het handelsregister worden ingeschreven, vroeger was dit niet zo.

De coöperatie

De coöperatie kennen we eigenlijk het beste vanuit de agrarische sector of door de Rabobank. De coöperatie is een bijzondere vereniging die meestal wordt gebruikt binnen sectoren waarbij onder gezamenlijke naam producten worden gekocht of verkocht. In mijn huidige praktijk zie ik steeds meer sectoren gebruik maken van deze rechtsvorm, onder meer medici en advocatenmaatschappen. Voordelen van de coöperatie:

 • Aansprakelijkheid kan worden beperkt of uitgesloten.
 • Eenvoudig en goedkope opzet (kosten ongeveer € 800).
 • Statuten kunnen zeer ruim worden ingevuld.
 • Oprichting door notaris zonder verklaring van justitie.
 • Inschrijving bij handelsregister en publicatie cijfers.
 • Fiscaal vriendelijk doordat omzetting fiscaal geruisloos kan en de deelnemingsvrijstelling veelal van toepassing is.
 • Toe- en uittreding van leden is relatief eenvoudig.
 • Coöperatie is zelfstandig belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting, u kunt dus fiscale voordelen behalen door als privépersoon hierin te participeren.
 • Omzetting in coöperatie meestal zonder belastingheffing.
 • Coöperatie kan een fiscale eenheid vormen met onderliggende B.V., binnen internationale structuren wordt de coöperatie steeds vaker gebruikt als internationaal planningsinstrument.
 • Fiscale advisering nodig, Belastingdienst is nog niet helemaal bekend met dit vehikel, opletten dat verlengstuk winst aftrekbaar is. Eventueel kunnen medici ook ondernemer blijven zonder DGA te hoeven worden.

Bij de coöperatie is het mogelijk dat het DGA-salaris kan gelden. Voor de meeste MKB-ondernemers kan dit een probleem geven, de LLP kan hiervoor een oplossing bieden.

De B.V.

De B.V.-vorm is bekend, meestal wordt gekozen voor een eigen holding waarin de ondernemer-DGA een 100% belang heeft. Deze B.V. heeft dan aandelen in een werkmaatschappij, de vroegere maatschap. Ergens in 2010 of 2011 wordt de B.V. ook flexibeler, onder meer de € 18.000 startkapitaal is niet meer nodig. De B.V. in het kort:

 • De B.V. beperkt de aansprakelijkheid en wordt ook flexibeler.
 • Opzet via notaris van holdingstructuur kost ongeveer € 2.000.
 • Bij een B.V. heeft u naast de statuten ook een (uitgebreide) aandeelhoudersovereenkomst nodig.
 • Door de, deels notariële, afspraken is toe- en uittreding eenvoudiger dan bij een maatschap.
 • De B.V. is zelfstandig belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.
 • Omzetting naar de B.V. meestal zonder belastingheffing.
 • Inschrijving bij handelsregister en publicatie cijfers.

De Limited Liability Partnership

De LLP komt overwaaien uit het Engelse recht. Op dit moment worden diverse vrije beroepsorganisaties omgezet in een LLP, het bekendste voorbeeld is Ernst & Young accountants. De LLP heeft alle goede kenmerken van de coöperatie en de B.V. en is qua oprichting goedkoper. De LLP is:

 • Rechtspersoonlijkheid.
 • Transparant voor de eigenaren, dus eigenaar kan kiezen: óf participeren via B.V. of als natuurlijk persoon.
 • Flexibele inrichting.
 • Aansprakelijkheid beperkt / uitgesloten.
 • De LLP is in Nederland en in Engeland ingeschreven, dit kan jaarlijks iets extra kosten opleveren.

De Belastingdienst heeft op haar internetsite duidelijk aangegeven dat de LLP als een transparant lichaam met beperkte aansprakelijkheid wordt gezien, de lijst kunt u hier raadplegen.

Meer weten van rechtsvormen voor medici

Deel deze pagina

Laatste update op 05-03-2014
Artikel gemaakt op 11-11-2010
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Medicus en fiscus Medici en rechtsvorm Rechtsvormen voor medici

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap