print sitemap zoeken disclaimer contact

Loon of schenking aan werknemer

Al hetgeen uit dienstbetrekking wordt verkregen is loon. Het uitgebreide loonbegrip is vaak onderwerp van gesprek, of beter nog "discussie". In het verleden is al vaak geprocedeerd over een blijfpremie. Dit is een premie die aan werknemers wordt betaald om te blijven (dus niet om te werken). Deze uitkeringen worden steevast aangemerkt als loon uit dienstbetrekking. Maar hoe zit het als een aandeelhouder van een bedrijf geld geeft aan werknemers die het financieel zwaar hebben? In deze blog omschrijven we een procedure over deze casus.

Schenking aan werknemers

De rechtbank Gelderland doet op 28 maart 2024 (ECLI:NL:RBGEL:2023:1786) uitspraak inzake het beroep tegen de naheffingsaanslag loonheffingen 2014 van € 360.000 en € 78.972 aan belastingrente, opgelegd door de inspecteur na ongegrondverklaring van het bezwaar.

  • Feitenoverzicht: In 2014 waren aan vier medewerkers van belanghebbende betalingen gedaan en verrekend via rekening-courant met [persoon A], destijds middellijk aandeelhouder. Notariële schenkingsakten bevestigen deze transacties.
  • Geschil: Centraal staat of deze betalingen als loon onder de Wet op de loonbelasting 1964 kwalificeren, waarbij de inspecteur stelt dat dit het geval is vanwege het causaal verband met de dienstbetrekking.
  • Analyse en oordeel van de rechtbank: De rechtbank acht de verklaringen van [persoon A] over de privémotieven van de schenkingen geloofwaardig. De inspecteur heeft niet aannemelijk gemaakt dat de betalingen zozeer uit de dienstbetrekking voortvloeien dat deze als loon beschouwd moeten worden.
  • Conclusie en rechtsgevolgen: Het beroep is gegrond verklaard; de naheffingsaanslag en gerelateerde beschikkingen worden vernietigd. De rechtbank kent proceskosten toe aan belanghebbende en gelast de inspecteur het griffierecht te vergoeden.

Noot fiscaal jurist inzake belastingvrij schenking aan werknemers

De rechtbank is van mening dat de aan de werknemers van X BV betaalde bedragen geen loon uit dienstbetrekking vormden. Er was sprake van schenkingen. De betalingen vormenden geen bonus in verband met de overname van de aandelen in X BV door C. De werknemers hadden hiervoor immers al in 2013 een bonus ontvangen. De betalingen zijn wel via de bankrekening van X BV voldaan maar vervolgens in rekening courant met de heer A verrekend. De betalingen zijn dus (uiteindelijk) ten laste gekomen van het prive vermogen van de heer A (voormalig aandeelhouder van X BV). Tevens staat in deze procedure vast dat de heer A aan vele personen (ruim 20) schenkingen heeft verricht. De werknemers behoren tot de familie/vrienden groep van A.  De inspecteur is er gemakkelijk voor gaan liggen met de stelling "al hetgeen uit dienstbetrekking wordt genoten is loon". Met verdere argumenten komt de inspecteur niet, dus wordt dit niet aannemelijk gemaakt. Roepen kan immers iedereen, maar dit is niet voldoende. De inspecteur verwijst nog naar een vergelijkbare uitspraak van de Rechtbank Den Haag uit 2018 (ECLI:NL:RBDHA:2018:9041), maar deze casus is niet vergelijkbaar.

In een oudere uitspraak van de Hoge Raad uit 2017 (ECLI:NL:HR:2017:536) is besloten dat een politieman die tijdens zijn werk een dwarslaesie heeft opgelopen belastingvrij een schadevergoeding mag ontvangen.

De discussie over loon, schadevergoeding of een belastingvrije vergoeding komt ook naar voren bij vergoedingen van letselschade. Heeft de vergoeding betrekking op het vervallen van de bron (belastingvrij) of haar het om een vergoeding van derving van inkomen (belast). De uiteindelijke feiten en omstandigheden zijn  ook bij deze discussie van essentieel belang. Soms zijn uitkeringen belast (Hoge Raad d.d 11 maart 2022 ECL:NL:HR:2022:158). dit geldt ook bij psychisch leed (Gerechtshof 's Hertogenbosch d.d. 7 mei 2003). Meestal zijn dergelijke uitkeringen echter belastingvrij, zie als voorbeeld de uitspraak van de Hoge Raad op 30 januari 2015 (ECLI:NL:HR:2015:141)   

Wij vermoeden dat de schenkingen in deze casus belastingvrij zijn overgemaakt omdat de ontvanger (begunstigde werknemer) niet in staat zijn geweest om hun schulden te betalen, in dergelijke gevallen zijn ontvangen schenkingen belastingvrij (ex artikel 33 lid 1 sub 8 SW).

Vragen over belastingvrij vergoedingen of werknemersparticipatie?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 09-05-2024
Artikel gemaakt op 09-05-2024
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Loonbelasting Actueel loonbelasting Loon of schenking aan werknemer

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap