Volg ons op:

Twitter Updates

Betalingsproblemen bij ontvangen van een erfenis?

Als u een erfenis ontvangt welke niet liquide te maken is, zoals een bloot eigendom of een overbedelingsvordering terzake van een woning, kan er een vervelend betalingsprobleem ontstaan, zeker als de vrijstelling ontoereikend is.

Het probleem

Als erfgenamen bij het overlijden van bijvoorbeeld één van de ouders de blote eigendom van de eigen woning van hun ouders verkrijgen, moeten zij daarover erfbelasting (voorheen successierecht) betalen. De langstlevende verkrijgt het vruchtgebruik, maar de waarde van deze verkrijging valt veelal in de partnervrijstelling van maximaal € 603.000 (bedrag 2011). Het probleem openbaart zich bij de kinderen.

De oplossing

Vanaf 1 januari 2011 is in de Invorderingswet een uitstelbepaling opgenomen, voor de verkrijging van bloot eigendom van een woning, of bij verkrijging van een onderbedelingsvordering als gevolg van de wettelijke verdeling of verdeling krachtens testament.

Indien het overlijden en daarmee de verkrijging heeft plaatsgevonden ná 1 januari 2010, wordt uitstel van betaling verleend voor de erfbelastingschuld die samenhangt met de verkrijging van de blote eigendom van de woning. Voorwaarde is dat de verkrijger onvoldoende eigen middelen heeft om de belasting te voldoen. Er moet zekerheid worden gesteld.

Het uitstel wordt beëindigd indien:

Let op: er is sprake van rentedragend uitstel. Er is dus, zo blijkt uit de huidige wetgeving, heffingsrente verschuldigd!

Artikel datum : 22-03-2011 | Artikel laatst gewijzigd : 28-11-2012

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen