print sitemap zoeken disclaimer contact

Betalingsproblemen bij ontvangen van een erfenis?

Als u een erfenis ontvangt welke niet liquide te maken is, zoals een bloot eigendom of een overbedelingsvordering terzake van een woning, kan er een vervelend betalingsprobleem ontstaan, zeker als de vrijstelling ontoereikend is.

Het probleem

Als erfgenamen bij het overlijden van bijvoorbeeld één van de ouders het blote eigendom van de eigen woning van hun ouders verkrijgen, moeten zij daarover erfbelasting betalen. De langstlevende verkrijgt het vruchtgebruik, maar de waarde van deze verkrijging valt veelal in de partnervrijstelling. Het probleem openbaart zich bij de kinderen.

De oplossing

Vanaf 1 januari 2011 is in de Invorderingswet een uitstelbepaling opgenomen, voor de verkrijging van bloot eigendom van een woning, of bij verkrijging van een onderbedelingsvordering als gevolg van de wettelijke verdeling of verdeling krachtens testament.

Indien het overlijden en daarmee de verkrijging heeft plaatsgevonden ná 1 januari 2010, wordt uitstel van betaling verleend voor de erfbelastingschuld die samenhangt met de verkrijging van de blote eigendom van de woning. Voorwaarde is dat de verkrijger onvoldoende eigen middelen heeft om de belasting te voldoen. Er dient wel voldoende zekerheid te worden gesteld.

Het uitstel wordt beëindigd indien:

  • de woning niet meer als eigen woning fungeert;
  • in geval van een situatie van faillissement of schuldsanering van belastingplichtige (de verkrijger);
  • bij vervreemding van de blote eigendom.

Let op: er is sprake van rentedragend uitstel. Er is dus, zo blijkt uit de huidige wetgeving, heffingsrente verschuldigd!

Deel deze pagina

Laatste update op 05-01-2021
Artikel gemaakt op 22-03-2011
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Estate planning Uitstel van betaling woning

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap