print sitemap zoeken disclaimer contact

Verkoop uw onderneming en fiscus

Bedrijf verkopen

Een bedrijf verkopen is een vak op zich. Wij hebben hierin ruime ervaring opgedaan en kunnen u zeggen dat het een “feest” is om dit te begeleiden. Samenwerking tussen accountant, fiscaal jurist, notaris en u als ondernemer is essentieel. Neem zelf het initiatief en houdt dit ook tijdens het traject. In dit artikel een korte omschrijving van het verkooptraject en de mogelijkheden om uw bedrijf te verkopen.


Verkenning

Het is verstandig om drie jaar voor de verkoop naar uw structuur te kijken. Meestal is het verstandig uw eenmanszaak of VOF om te zetten in een B.V.-structuur. U kunt hiermee belastingheffing uitstellen en / of voorkomen.


Het traject

Het begint met de waardering van de onderneming. Daarna gaat u – samen met uw adviseur – op zoek naar een mogelijke koper. Vervolgens vinden er gesprekken plaats en wordt er een geheimhoudingsverklaring getekend, daarna krijgt de koper financiële informatie van uw bedrijf. Op basis hiervan worden de koopprijs en voorwaarden vastgelegd in een Letter of Intent. De koper zal daarna een aantal onderzoeken binnen uw bedrijf uitvoeren en uiteindelijk wordt de (notariële) koopovereenkomst / leveringsakte opgesteld. In sommige gevallen kunt u renteloos uitstel van betaling krijgen over uw belastingschuld.


Wijze van overdracht

1)     Volledige overdracht: u verkoopt uw bedrijf tegen een koopsom ineens. Bij verkoop van een eenmanszaak of VOF moet u direct met Belastingdienst afrekenen (of u koopt een pensioen voor de koopsom). Bij verkoop van een B.V. bent u meestal geen belastingheffing verschuldigd en is de koopsom netto.

2)     Overdracht tegen vordering: u verkoopt uw bedrijf en de koper blijft de koopsom schuldig. Deze optie is niet verstandig omdat u voor uw “opbrengst” afhankelijk bent van de kennis en kunde van de koper, immers als hij / zij de onderneming failliet laat gaan, bent u uw geld kwijt.

3)     Overdracht tegen winstrecht: u verkoopt uw bedrijf tegen een deel van de toekomstige winst. Maatwerk is vereist omdat u natuurlijk niet volledig invloed hebt op de (berekening van de) winst. Een koppeling met de omzet is dan ook verstandig.

4)     Commanditaire vennootschap: de oplossing bij verkoop in lastige tijden. U krijgt als oud-eigenaar een winstrecht en u hoeft enkel belasting te betalen over het bedrag dat u daadwerkelijk ontvangt. Als het mis gaat, kunt u verliezen in mindering brengen op uw box 1 inkomen. Als u komt te overlijden hoeven uw erfgenamen geen belasting te betalen over uw C.V.-aandeel.

5)     Gedeeltelijke verkoop: steeds meer ondernemers verkopen hun bedrijf in gedeelten, voordeel is dat de som der delen vaak meer opbrengt. Daarnaast kunt u nog even ondernemer blijven en de hiermee samenhangende voordelen genieten.

Afspraak over verkoop van uw bedrijf

Overweegt u uw bedrijf over een paar jaar te verkopen, maak dan kosteloos en geheel vrijblijvend een afspraak.

Meer weten van verkoop uw onderneming en fiscus

Deel deze pagina

Laatste update op 25-12-2012
Artikel gemaakt op 27-07-2010
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Column TOM Magazine Verkoop uw onderneming en fiscus

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap