Volg ons op:

Twitter Updates

Zorverleners krijgen VAR Loon

Wij krijgen steeds meer vragen van zorgverleners over de VAR-verklaring. Het blijkt dat de Belastingdienst geen VAR WUO of VAR ROW meer afgeeft aan zorgverleners en dat enkel een VAR Loon wordt afgegeven. Dit geeft veel problemen in de zorg en bij thuiszorgorganisatie of bemiddelingsbedrijven. De eerste procedures staan op stapel.

Procedure ZZP'er via uitzendbureau

De positie van zorgverleners is vaak onderwerp van gesprek met de Belastingdienst. Zorgverleners worden sinds jaar en dag gezien als echte ondernemers, edoch de Belastingdienst steekt hier sinds eind 2013 een stokje voor. In een procedure bij de Rechtbank Noord Holland d.d. 21 juni 2013 ging het om een uitzendbureau in de particuliere thuiszorg. Dit uitzendbureau werkte met ZZP'ers in de zorg (in het bezit van een VAR WUO) voor een aantal zorginstellingen. De ZZP'ers hebben geen overeenkomst gesloten met de zorginstelling. Vervanging wordt geregeld door het uitzendbureau. De Belastingdienst is van mening dat de ZZP'ers in fictieve dienstbetrekking zijn. De rechter is het met de Belastingdienst eens.   

Procedure ZZP'er via bemiddelingsbureau

In een procedure (in hoger beroep) bij het Gerechtshof Leeuwarden (Noord Nederland) d.d. 15 mei 2012 wordt een ZZP'er die werk verrichtte via een bemiddelingsbureau in het gelijk gesteld. Mevrouw Jansen (fictieve naam) is verpleegkundige en stond ingeschreven in het BIG-register. In het kort speelt het volgende:

De rechter is van mening dat mevrouw Jansen werkzaam is als een zelfstandige in de zorg.

Procedure FNV voor zorgverleners

FNV Zelfstandigen is een procedure opgestart tegen de VAR Loon/ de Belastingdienst. Er is een voorlopige voorziening aanvraagd bij de Rechtbank Leeuwarden. Het verzoek om een voorlopige voorziening is afgewezen (geen financiële noodsituatie).

Zorgverleners en fiscus via bemiddelingsbureau

De Belastingdienst is van mening dat de werkzaamheden van zorgverleners via tussenkomst van een bemiddelingsbureau of zorginstelling in dienstbetrekking worden verricht.

Als u meedoet aan de zogenaamde zorgpilot (werkzaamheden via een zorgkantoor dat werkt volgens de raamovereenkomst) dan kunt u een nieuwe VAR-verklaring aanvragen en / of bezwaar aantekenen tegen de beschikking inzake de VAR Loon.

Zorgverleners en fiscus zonder bemiddelingsbureau

Bent u een zorgverlener die zorg aan particulieren heeft verleend zonder tussenkomst van een zorginstelling of bemiddelingsbureau, dan adviseren wij u een nieuwe VAR-verklaring aan te vragen. De Belastingdienst zal dan uw werkzaamheden opnieuw beoordelen, eventueel doet u dit via een bezwaarschrift. Geef duidelijk aan: 'Zorg aan particulieren zonder tussenkomst van een zorginstelling of bemiddelingsbureau.'

Noot fiscaal jurist

De Belastingdienst maakt het niet leuker voor bemiddelingsbureau's. Er is veel onrust en de eerste procedures zullen eerdaags voorbij komen. Voorlopig is de rechter veelal van mening dat de ZZP'er een ondernemer is (zelfstandig beroep). De Belastingdienst schiet met hagel en wijst massaal alle VAR-verzoeken af zonder te kijken naar de feitelijke situatie. Zijn er vragen, bel dan met onderstaande adviseurs.

Bron

Voorbeeld raamovereenkomst.

Melding Belastingdienst inzake VAR Loon.

Procedure FNV d.d. 19 december 2013 Rechtbank Noord Nederland.

Procedure uitzendbureau d.d. 21 juni 2013 Rechtbank Noord Holland.

Procedure bemiddelingsbureau d.d. 15 mei 2012 Rechtbank Noord Holland.


Meer weten van zorgverleners krijgen var loonAuteur(s) van zorgverleners krijgen var loon


A. Hof RB (Arjan).
Register Belastingadviseur ,

088 027 00 00
a.hof@jongbloed.tvJongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 31-01-2014 | Artikel laatst gewijzigd : 31-01-2014

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen