print sitemap zoeken disclaimer contact

Zorverleners krijgen VAR Loon

Wij krijgen steeds meer vragen van zorgverleners over de VAR-verklaring. Het blijkt dat de Belastingdienst geen VAR WUO of VAR ROW meer afgeeft aan zorgverleners en dat enkel een VAR Loon wordt afgegeven. Dit geeft veel problemen in de zorg en bij thuiszorgorganisatie of bemiddelingsbedrijven. De eerste procedures staan op stapel.

Procedure ZZP'er via uitzendbureau

De positie van zorgverleners is vaak onderwerp van gesprek met de Belastingdienst. Zorgverleners worden sinds jaar en dag gezien als echte ondernemers, edoch de Belastingdienst steekt hier sinds eind 2013 een stokje voor. In een procedure bij de Rechtbank Noord Holland d.d. 21 juni 2013 ging het om een uitzendbureau in de particuliere thuiszorg. Dit uitzendbureau werkte met ZZP'ers in de zorg (in het bezit van een VAR WUO) voor een aantal zorginstellingen. De ZZP'ers hebben geen overeenkomst gesloten met de zorginstelling. Vervanging wordt geregeld door het uitzendbureau. De Belastingdienst is van mening dat de ZZP'ers in fictieve dienstbetrekking zijn. De rechter is het met de Belastingdienst eens.   

Procedure ZZP'er via bemiddelingsbureau

In een procedure (in hoger beroep) bij het Gerechtshof Leeuwarden (Noord Nederland) d.d. 15 mei 2012 wordt een ZZP'er die werk verrichtte via een bemiddelingsbureau in het gelijk gesteld. Mevrouw Jansen (fictieve naam) is verpleegkundige en stond ingeschreven in het BIG-register. In het kort speelt het volgende:

  • Ze werkt 20 uur per week in een ziekenhuis, daarnaast werkt ze ook nog als zelfstandige in de zorg.
  • Ze stond ingeschreven bij een bemiddelingsbureau sinds 2004.
  • Ze bezoekt zelfstandig de patiënt en doet daar haar werk.
  • Als mevrouw Jansen geen zin heeft om te werken en / of er geen klik is met de patiënt, dan kan ze haar werkzaamheden weigeren.
  • Het bemiddelingsbureau heeft geen kennis van de zorgmarkt.
  • Er is geen afspraak over een minimum aantal uren en het zorgplan wordt door mevrouw Jansen opgesteld.
  • Daarnaast ontvangt mevrouw geen geld als ze niet werkt en wordt er geen pensioen voor haar opgebouwd.
  • Mevrouw Jansen beschikt zelf over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
  • Het bemiddelingsbureau factureerde de uren van mevrouw Jansen aan de zorgvrager.

De rechter is van mening dat mevrouw Jansen werkzaam is als een zelfstandige in de zorg.

Procedure FNV voor zorgverleners

FNV Zelfstandigen is een procedure opgestart tegen de VAR Loon/ de Belastingdienst. Er is een voorlopige voorziening aanvraagd bij de Rechtbank Leeuwarden. Het verzoek om een voorlopige voorziening is afgewezen (geen financiële noodsituatie).

Zorgverleners en fiscus via bemiddelingsbureau

De Belastingdienst is van mening dat de werkzaamheden van zorgverleners via tussenkomst van een bemiddelingsbureau of zorginstelling in dienstbetrekking worden verricht.

Als u meedoet aan de zogenaamde zorgpilot (werkzaamheden via een zorgkantoor dat werkt volgens de raamovereenkomst) dan kunt u een nieuwe VAR-verklaring aanvragen en / of bezwaar aantekenen tegen de beschikking inzake de VAR Loon.

Zorgverleners en fiscus zonder bemiddelingsbureau

Bent u een zorgverlener die zorg aan particulieren heeft verleend zonder tussenkomst van een zorginstelling of bemiddelingsbureau, dan adviseren wij u een nieuwe VAR-verklaring aan te vragen. De Belastingdienst zal dan uw werkzaamheden opnieuw beoordelen, eventueel doet u dit via een bezwaarschrift. Geef duidelijk aan: 'Zorg aan particulieren zonder tussenkomst van een zorginstelling of bemiddelingsbureau.'

Noot fiscaal jurist

De Belastingdienst maakt het niet leuker voor bemiddelingsbureau's. Er is veel onrust en de eerste procedures zullen eerdaags voorbij komen. Voorlopig is de rechter veelal van mening dat de ZZP'er een ondernemer is (zelfstandig beroep). De Belastingdienst schiet met hagel en wijst massaal alle VAR-verzoeken af zonder te kijken naar de feitelijke situatie. Zijn er vragen, bel dan met onderstaande adviseurs.

Bron

Voorbeeld raamovereenkomst.

Melding Belastingdienst inzake VAR Loon.

Procedure FNV d.d. 19 december 2013 Rechtbank Noord Nederland.

Procedure uitzendbureau d.d. 21 juni 2013 Rechtbank Noord Holland.

Procedure bemiddelingsbureau d.d. 15 mei 2012 Rechtbank Noord Holland.

Deel deze pagina

Laatste update op 31-01-2014
Artikel gemaakt op 31-01-2014
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Zorginstellingen en fiscus Zorgverleners krijgen VAR Loon

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap