print sitemap zoeken disclaimer contact

De wijze van heffing van overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting wordt geheven van de verkrijger. De belasting is per verkrijging verschuldigd. Indien het een overdracht van economische eigendom betreft, ontstaat mogelijk een meldingsplicht voor de vervreemder. Deze wordt tevens hoofdelijk aansprakelijk voor de verschuldigde overdrachtsbelasting.

De belasting is op aangifte verschuldigd. Voor leveringen bij notariële akte geldt een bijzondere regeling. Wordt te weinig belasting aangegeven, dan kan de inspecteur overgaan tot naheffing.

Het kan ook voorkomen dat een teruggaaf van reeds afgedragen belasting aan de orde is. Als voorwaarde geldt dat de toestand van voor de verkrijging van de onroerende zaak wordt hersteld. Daarmee is de teruggaaf van overdrachtsbelasting een onderdeel dat veelal niet ‘automatisch’ goed verloopt. Een verzoek tot teruggaaf dient te worden gedaan binnen drie maanden na afloop van het jaar waarin het recht op teruggaaf ontstaat.

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Overdrachtsbelasting Wijze van heffing

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap