print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Zuid Afrika

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
28 december 2008 1 januari 2009 Protocol XI
Soort inkomsten NL ZFA Opmerkingen
Box I Loon loon 14, lid 1 Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden) zie art.14 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 15 en protocol X
beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf 18, lid 1 Tenzij diensten in ZFA worden verricht door een inwoner met de ZFA-nationaliteit of door een in ZFA lokaal aangeworven persoon
artiesten en sporters 16, lid 1 Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
hoogleraren en docenten 19 Maximaal twee jaar voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek tenzij onderzoek niet wordt verricht in het algemeen belang.
studenten of in opleiding zijnde personen 20 Mits betalingen uit bronnen buiten NL.
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer 14, lid 3
offshore (dienstbetrekking) 24, lid 6 Door middel van een vaste inrichting in NL.
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente→ art. 17 lid 4 publiekrechtelijk pensioen 17, lid 1 en protocol XI Tenzij persoon op 1-1-2009 reeds lopende uitkering genoot en dit inkomen < € 10.000. Indien het inkomen >€ 10.000; zie protocol
privaat/overheidsbedrijf, beroepspensioen en lijfrente 17, lid 1 en protocol XI Tenzij persoon op 1-1-2009 reeds lopende uitkering genoot en dit inkomen < € 10.000. Indien het inkomen >€ 10.000; zie protocol
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 17, lid 1
afkoopsom niet ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) 17, lid 1
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) 17, lid 1
afkoopsom niet ingegane lijfrente 21
afkoopsom ingegane lijfrente 21
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong 17, lid 2 Tenzij persoon op 1-1-2009 reeds lopende uitkering genoot en dit inkomen < € 10.000. Indien het inkomen >€ 10.000; zie protocol
WAO / WIA-suppletie 14, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
17, lid 1 Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning). Tenzij persoon op 1-1-2009 reeds lopende uitkering genoot en dit inkomen < € 10.000. Indien het inkomen >€ 10.000; zie protocol
Wulbz 14
W.W. 17, lid 2 Tenzij persoon op 1-1-2009 reeds lopende uitkering genoot en dit inkomen < € 10.000. Indien het inkomen > € 10.000; zie protocol
ROW rente ter beschikking stellen 11, lid 1
Box II winst 13, lid 5 10-jaarstermijn mits er een conserverende aanslag openstaat
dividend 10, lid 2 c Maximaal 10% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 21

Deel deze pagina

Laatste update op 12-01-2022
Artikel gemaakt op 14-09-2009
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Zuid Afrika

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap