print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Loonbelasting

Online borrel en belastingheffing

Veel werkgevers organiseren thuiswerkborrels of online borrels voor hun werknemers. Wat zijn de fiscale gevolgen?

Online borrel werkgever en werkkostenregeling

Een werkgever houdt een online borrel voor zijn werknemers. Er wordt een borrelpakket aan de werknemers gestuurd en via bijvoorbeeld Teams wordt een feestje georganiseerd. Het borrelpakket is loon in natura voor de werknemers. Als de werkgever het borrelpakket aanwijst als eindheffingsloon binnen de werkkostenregeling, valt het onder de vrije ruimte. Als de grens voor de vrije ruimte wordt overschreden, is de werkgever 80% eindheffing verschuldigd.

Vrije ruimte en online borrel

Het borrelpakket (en ook de verzendkosten) valt niet onder de gerichte vrijstellingen. Ook is er niet een zogenaamde nihilwaardering van toepassing. Dit komt omdat de werkplek thuis meestal niet aan het begrip werkplek voldoet, hierop zijn wel uitzonderingen van toepassing. Als de werkplek thuis wel voldoet aan het fiscale begrip, is de fiscale regeling gunstiger (nihilwaardering). De cumulatieve voorwaarden voor een (erkende) werkplek zijn:
  • De ruimte is een zelfstandig gedeelte van de woning: de woning heeft bijvoorbeeld een eigen opgang en eigen sanitair; en
  • De werkgever heeft met de werknemer een zakelijke huurovereenkomst, waardoor alleen de werkgever over de ruimte beschikt; en
  • De werknemer werkt in die ruimte.

Verzendkosten borrelpakket

Ook de verzendkosten van het borrelpakket vormen onderdeel van de waarde van het pakket.

Werkkostenregeling

In 2021 is de vrije ruimte 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Over het restant is 1,18% vrij te besteden aan vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Bij overschrijding van de vrije ruimte is de werkgever 80% eindheffing verschuldigd.

Stappenplan werkkostenregeling

Binnen de WKR mogen werkgevers een deel van het loon van de werknemers vrij (belastingvrij) besteden aan onbelaste vergoedingen en ter beschikkingstellingen voor werknemers die bij de werkgever in dienstbetrekking zijn. De keuze om een vergoeding in de vrije ruimte onder te brengen mag de werkgever zelf maken op het moment dat de vergoeding of verstrekking wordt voldaan (het genietingsmoment). De volgende stappen moeten worden doorlopen:

  1. Bepalen of de vergoeding loon zou kunnen vormen. De WKR geldt immers alleen voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking en dus niet voor ontslagvergoedingen of pensioenen. Verplicht loon voor de werknemer zijn ondernemeer: auto van de zaak, dienstwoning, boetes, etc.
  2. Is er sprake van loon dan moet de werkgever beoordelen of de vergoeding onder een gerichte vrijstelling valt of een nilhil waardering . Tevens bepalen of er wordt voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium.
  3. Valt de uitkering of verstrekking niet onder de gerichte vrijstelling of nihil waardering dan heeft de werkgever de keuze om de verogeding onder te brengen in de vrije ruimte of als loon aan te merken.
  4. Voor het bedrag dat de vrije ruimte zou overstijgen geldt de eindheffingsregeling van 80%.

Advies WKR regeling

Wij adviseren regelmatig ondernemers bij de WKR regeling. Wilt u een keer weten of u de juiste regelingen hanteert ? Of een WKR scan binnen uw bedrijf? Neem gerust contact met ons op.

Deel deze pagina

Laatste update op 05-07-2021
Artikel gemaakt op 05-07-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Loonbelasting Online borrel en belastingen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap